Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účtování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků „4“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účtování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků „4“"— Transkript prezentace:

1 Účtování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků „4“

2 Charakteristika Rozvaha – pasiva, vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál

3 Vznik společnosti Zahajovací rozvaha Otevření účtů Zřizovací výdaje
rozvaha ke dni zápisu do OR, neuhrazený upsaný ZK se vyúčtuje jako pohledávka za společníkem účet 353 Otevření účtů ke dni zápisu do OR se na základě zahajovací rozvahy otevřou jednotlivé hlavní knihy, tj. zapíší se počáteční stavy 1. metoda = zápis přes účet 701 022/ ,- 221/ ,- 701/ ,- 2. metoda = přímý zápis 022/ ,- 221/ ,- Zřizovací výdaje Výdaje související se založením společnosti, při částce vyšší jak ,- se evidují na účtu 011 a odepisují se v rámci uzávěrkových operací

4 ZK Definice vklady podnikatelů
pro některé společnosti stanoví jejich minimální výši Zákon o obchodních korporacích

5 Zvýšení ZK Kdy Změnu ZK musí schválit Valná hromada Možnosti zvýšení
vstup nového společníka velmi dobrá finanční situace v podniku (dlouhodobě vysoký zisk) Změnu ZK musí schválit Valná hromada Možnosti zvýšení Z vlastních zdrojů Úpisem nových akcií

6 zvýšení ZK z vlastních zdrojů
VÚD zvýšení ZK z HV ve schvalovacím řízení 431 419 ze zisku z minulých let 428 z ostatních kapitálových fondů 413 z fondů ze zisku 42X zápis změny ZK do OR 411 zvýšení ZK - úpis nových akcií/vstup nového společníka úpis nových akcií 353 BV splátka upsané hodnoty 221

7 Snížení ZK Kdy Změnu ZK musí schválit Valná hromada Možnosti snížení
Odchod společníka Velmi špatná finanční situace v podniku (dlouhodobě vysoká ztráta) Změnu ZK musí schválit Valná hromada Možnosti snížení Vyplacení společníka Krytí ztráty

8 snížení ZK - krytí ztráty snížení ZK - odchod společníka
VÚD snížení ZK z HV ve schvalovacím řízení - ztráty 419 431 ze ztráty z minulých let 429 zápis změny ZK do OR 411 snížení ZK - odchod společníka vyplacení společníka 365 BV úhrada dluhu společníkovi 221

9 Ostatní kapitálové fondy
Účet 413 Vklady společníků, které nezvyšují ZK Přijaté dary Dotace na kapitálové dovybavení

10 vklady společníků, které nezvyšují ZK přiznané dotace - kapitál
VÚD vklad majetku 0XX 413 vklad zásob 1XX PPD vklad pokladna 211 BV vklad banka 221 přijaté dary přijatý dar - majetek přijatý dar - zásoba přijatý dar - hotovost přijatý dar - bezhotovost přiznané dotace - kapitál přiznaná dotace - kapitálové dovybavení 346

11 HV ve schvalovacím řízení
Účet 431 Počáteční stav = Výnosy – Náklady z minulého roku O jeho rozdělení rozhoduje Valná hromada Po rozdělení je zůstatek = 0

12 rozdělení HV VÚD HV ve schvalovacím řízení - dle rozhodnutí Valné hromady 431 413 převeden do zákonného rezervního fondu 421 převeden na ostatní fondy 427 převeden na zvýšení ZK 419 převeden na neuhrazenou ztrátu z minulých let (v mínus Kč) 429 převeden na dividendy 364 ponechán jako nerozdělený zisk z minulých let 428

13 Zákonný rezervní fond Zákonná úprava – Obchodní zákoník
Vytváří se ze zisku Slouží ke krytí ztát společnosti Tvorba/ čerpání Schvaluje Valná hromada

14 tvorba ZRF čerpání ZRF VÚD
tvorba ZRF ze zisku - ve schvalovacím řízení 431 421 tvorba ZRF ze zisku - z minulých let 428 čerpání ZRF čerpání ZRF - úhrada ztráty - ve schvalovacím řízení čerpání ZRF - úhrada ztráty - z minulých let 429

15 Ostatní fondy Účty 42X Tvořeny nad rámec zákona, pro potřeby podniku (např. na dárky k významnému výročí zaměstnance – svatba, narozeniny, odchod do důchodu, příspěvek na rekreaci, kulturní a sportovní vyžití zaměstnanců, atd.) Tvorba a čerpání - Na základě rozhodnutí Valné hromady

16 tvorba ostatních fondů čerpání ostatních fondů
VÚD tvorba OKF ze zisku - ve schvalovacím řízení 431 427 tvorba OKF ze zisku - z minulých let 428 čerpání ostatních fondů VPD lístky do divadla pro zaměstnance - fond 211 FAP poukaz na rekreaci pro zaměstnance - fond 321

17 Rezervy Účet 45X Účel – krytí budoucích výdajů, eliminace rizika ztráty Dělení Zákonné – daň.uznatelný náklad dle Zákona o rezervách např. oprava DL.majetku, který je minimálně ve 2.odpisové skupině ostatní - daň.neuznatelný náklad Nad rámec Zákona o rezervách

18 tvorba rezervy čerpání rezervy
VÚD tvorba zákonné rezervy 552 451 tvorba ostatních rezerv 554 459 čerpání rezervy čerpání zákonné rezervy čerpání ostatních rezerv

19 Dl. bankovní úvěry Způsob čerpání Náklady Připsáno na běžný účet
Přímá platba faktury přijaté Náklady Poplatek za zřízení úvěru – 568 Úroky z úvěru - 562

20 dlouhodobý bankovní úvěr
čerpání úvěru - připsáno na běžný účet 261 461 BV 221 čerpání úvěru - přímá platba FAP 321 úrok z úvěru 562 poplatek bance za zřízení úvěru 568 splátka úvěru Splátka úvěru


Stáhnout ppt "Účtování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků „4“"

Podobné prezentace


Reklamy Google