Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRŽNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 11-1-13 Obchodní společnosti Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5. CZ.1.07/1.5.00/34.0195.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRŽNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 11-1-13 Obchodní společnosti Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5. CZ.1.07/1.5.00/34.0195."— Transkript prezentace:

1 TRŽNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 11-1-13 Obchodní společnosti Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5. CZ.1.07/1.5.00/34.0195 – Individualizace a inovace výuky Autor: Ing. Bc. Ludmila Badurová

2 ANOTACE Obchodní společnosti jsou tržní subjekty založené za účelem podnikání. Prezentace poskytuje úvodní náhled na obchodní společnosti a podporuje odborné ekonomické vzdělávání žáků oboru Gastronomie a Kuchař – číšník.

3 Obchodní společnosti Obchodní společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou založenou za účelem podnikání Společnostmi jsou:  veřejná obchodní společnost  komanditní společnost  společnost s ručením omezeným  akciová společnost  evropská společnost  evropské hospodářské zájmové sdružení.

4 Obchodní společnosti Zakladateli společnosti mohou být a účastnit se na jejím podnikání osoby fyzické i právnické Fyzická nebo právnická osoba může být společníkem s neomezeným ručením pouze v jedné společnosti Po zániku společnosti ručí společníci za závazky společnosti stejně jako za jejího trvání Pokud se společnost zrušuje s likvidací, ručí společníci za její závazky do výše svého podílu na likvidačním zůstatku nejméně však v rozsahu, v němž za ně ručili za trvání společnosti Zneužití většiny stejně jako menšiny hlasů ve společnosti je zakázáno Jakékoli jednání, jehož cílem je některého ze společníků zneužívajícím způsobem znevýhodnit, je zakázáno.

5 Založení společnosti Založení obchodní korporace Zakládá se společenskou smlouvou, u kapitálové společnosti vyžaduje formu veřejné listiny Pokud společnost zakládá jediný zakladatel – zakladatelskou listinou formou veřejné listiny Jednočlenná společnost Kapitálovou společnost může založit jediný zakladatel. Společnost může mít jediného společníka, nejvyšším orgánem je jediný společník.

6 Vklad společnosti Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace. U akciové společnosti se vklad označuje jako jmenovitá nebo účetní hodnota akcie Vkladovou povinnost lze splnit splacením v penězích (peněžní vklad – splácí se na zvláštní účet u banky, který zřídí správce vkladů) nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (nepeněžní vklad – např. závod, pohledávka) Po dobu trvání obchodní korporace nemá společník právo na vrácení předmětu vkladu.

7 Správce vkladu Je osoba, která přijímá a spravuje splacené nebo vnesené předměty vkladů, může to být i některý ze zakladatelů.

8 Základní kapitál Základní kapitál tvoří souhrn všech vkladů Podíl na zisku Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Lze jej rozdělit pouze mezi společníky, nebo podle společenské smlouvy Podíl na likvidačním zůstatku Každý společník má právo na podíl na likvidačním zůstatku, tento podíl se vyplácí v penězích. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky nejprve do výše vkladové povinnosti, nebo podle poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi společníky rovným dílem u kapitálových společností a družstva podle jejich podílů.

9 POUŽITÁ LITERATURA AUTOR NEUVEDEN. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích [online]. [cit. 12.8.2014]. Dostupný na WWW: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obc hodni-korporace/


Stáhnout ppt "TRŽNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 11-1-13 Obchodní společnosti Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5. CZ.1.07/1.5.00/34.0195."

Podobné prezentace


Reklamy Google