Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Veřejné rejstříky - Obchodní rejstřík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Veřejné rejstříky - Obchodní rejstřík."— Transkript prezentace:

1 Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Veřejné rejstříky - Obchodní rejstřík

2 Škola: Manažerská akademie, střední odborná škola s.r.o. Autor: Rostislav Cejnek Předmět:Právo Anotace: Tento materiál si klade za cíl poskytnout učiteli podporu při výkladu problematiky veřejných rejstříků, zejména obchodního rejstříku. Materiál je zpracován v rámci projektu Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Základní informace

3 Metodický pokyn Popis práce s materiálem  Materiál je určen jako podpůrný materiál pro práci s tablety. Přílohy  Didaktická příprava. Očekávání a cíle  Žák se orientuje v problematice veřejných rejstříků,  je schopen vyhledávat údaje potřebné pro identifikaci právnických a fyzických osob,  získá základní znalosti a dovednosti pro činění podání do veřejných rejstříků.

4 Prameny právní úpravy: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

5 Veřejné rejstříky Spolkový rejstřík Nadační rejstřík Rejstřík ústavů Rejstřík společenství vlastníků bytových jednotek Obchodní rejstřík Rejstřík obecně prospěšných společností

6 Do rejstříku se zapisuje: jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu zapsané osoby, předmět činnosti nebo podnikání nebo vymezení účelu osoby, právní forma právnické osoby, den vzniku a zániku právnické osoby, u fyzické osoby, datum narození, rodné číslo, bylo-li jí přiděleno, a adresa místa pobytu, identifikační číslo osoby, které zapsané osobě přidělí rejstříkový soud, název statutárního orgánu, počet členů statutárního orgánu, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje, má-li být zřízen kontrolní orgán, jeho název, jméno a adresa místa pobytu prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná, včetně uvedení údaje o tom, že se prokura vztahuje jen na určitou pobočku nebo na určitý závod, jejich identifikace a údaj o tom, zda je prokurista oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc, další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba, má-li na takovém zápisu právní zájem, den, k němuž byl zápis proveden.

7 Obchodní rejstřík je veřejný seznam, kam se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích vedou je rejstříkové soudy v místech krajských obchodních soudů (Brno – nikoliv Jihlava)

8 Do obchodního rejstříku se zapisují obchodní společnosti a družstva podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev (obchodní korporace), fyzické osoby, – které jsou podnikateli, mají bydliště v České republice a požádají o zápis, a – občané cizích států, kteří podnikají na území České republiky, a požádají o zápis, c) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zákon.

9 Zdroje Zákon č. 304/2012 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Archiv autora


Stáhnout ppt "Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Veřejné rejstříky - Obchodní rejstřík."

Podobné prezentace


Reklamy Google