Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový občanský zákoník - co přinese NNO JUDr. Hynek Pečinka XIV. krajský sněm Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje Olomouc / 23. 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový občanský zákoník - co přinese NNO JUDr. Hynek Pečinka XIV. krajský sněm Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje Olomouc / 23. 2."— Transkript prezentace:

1 Nový občanský zákoník - co přinese NNO JUDr. Hynek Pečinka XIV. krajský sněm Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje Olomouc / 23. 2. 2013

2 Přehled změn pro NNO zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník včlenění úpravy někt. právnických osob ze zvl. zákonů přímo do NOZ včlenění úpravy někt. právnických osob ze zvl. zákonů přímo do NOZ podrobnější úprava vnitřní struktury a způsobů jednání PO dovnitř i navenek podrobnější úprava vnitřní struktury a způsobů jednání PO dovnitř i navenek veřejné rejstříky veřejné rejstříky nutno číst v souvislostech: nutno číst v souvislostech: právnické osoby  korporace  (např.) spolek + přechodná ustanovení

3 Spolky („ex obč. sdružení“) Korporace = společenství osob. Kdy je možná korporace jen s 1 členem, stanoví zákon Korporace = společenství osob. Kdy je možná korporace jen s 1 členem, stanoví zákon veřejnoprávní – komory (povinné členství) veřejnoprávní – komory (povinné členství) soukromoprávní – spolky (dobrovolné členství) soukromoprávní – spolky (dobrovolné členství) Spolek = aspoň 3 osoby vedené společným zájmem Spolek = aspoň 3 osoby vedené společným zájmem Pobočný spolek Pobočný spolek Svaz spolků Svaz spolků Zájmové sdružení právnických osob – NOZ nezná, u již vzniklých dosavadní úprava Zájmové sdružení právnických osob – NOZ nezná, u již vzniklých dosavadní úprava od 2014 si i PO budou muset založit spolek od 2014 si i PO budou muset založit spolek

4 Spolky („ex obč. sdružení“) NOZ podrobně upravuje právní poměry spolku x ObčZ, zákon o sdružování NOZ podrobně upravuje právní poměry spolku x ObčZ, zákon o sdružování organizace spolku: statutární orgán, nejvyšší orgán, příp. kontrolní komise, rozhodčí komise a další orgány dle stanov; 5leté funkční období členů volených orgánů (neurčí-li stanovy jinak) organizace spolku: statutární orgán, nejvyšší orgán, příp. kontrolní komise, rozhodčí komise a další orgány dle stanov; 5leté funkční období členů volených orgánů (neurčí-li stanovy jinak) nejvyšší orgán a členská schůze, shromáždění delegátů nejvyšší orgán a členská schůze, shromáždění delegátů neplatnost rozhodnutí orgánů spolku neplatnost rozhodnutí orgánů spolku založení, vznik, zrušení, likvidace, rozdělení, fúze založení, vznik, zrušení, likvidace, rozdělení, fúze

5 Přechod občanských sdružení do režimu dle NOZ obč. sdružení se považují za spolky dle NOZ obč. sdružení se považují za spolky dle NOZ mohou změnit p. formu na ústav (NOZ) nebo sociální družstvo (z. o obch. společnostech) mohou změnit p. formu na ústav (NOZ) nebo sociální družstvo (z. o obch. společnostech) organizační jednotky s p. subjektivitou jsou pobočné spolky, do 31. 12. 2016 návrh na zápis organizační jednotky s p. subjektivitou jsou pobočné spolky, do 31. 12. 2016 návrh na zápis sankce: nepodá-li návrh, 31. 12. 2016 zaniká p. osobnost pob. spolku sankce: nepodá-li návrh, 31. 12. 2016 zaniká p. osobnost pob. spolku přizpůsobit stanovy/statut dle NOZ do 31. 12. 2016 a předložit je rejstříkovému orgánu (soud?) přizpůsobit stanovy/statut dle NOZ do 31. 12. 2016 a předložit je rejstříkovému orgánu (soud?) sankce: neučiní-li ani na výzvu  likvidace sankce: neučiní-li ani na výzvu  likvidace přizpůsobit název dle NOZ do 31. 12. 2015 přizpůsobit název dle NOZ do 31. 12. 2015

6 Ústav („ex o. p. s.“) PO založená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky – její výsledky jsou veřejně dostupné PO založená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky – její výsledky jsou veřejně dostupné složka majetková, složka osobní; ústav může podnikat složka majetková, složka osobní; ústav může podnikat zakladatel, zakládací listina (název, sídlo, účel, vklad, členové správní rady – počet, jména, vnitřní organizace, fak. dozorčí rada) zakladatel, zakládací listina (název, sídlo, účel, vklad, členové správní rady – počet, jména, vnitřní organizace, fak. dozorčí rada) ředitel – statut. orgán ředitel – statut. orgán statut, výroční zpráva, zapsán v rejstříku statut, výroční zpráva, zapsán v rejstříku

7 Přechod o. p. s. a zájmových sdružení PO do režimu dle NOZ práva a povinnosti o. p. s. se nadále řídí dosavadními p. předpisy (jen nelze založit nové o. p. s.) práva a povinnosti o. p. s. se nadále řídí dosavadními p. předpisy (jen nelze založit nové o. p. s.) lze změnit p. formu na ústav, nadaci, nadační fond (dle NOZ)  srov. ustanovení o přeměnách PO lze změnit p. formu na ústav, nadaci, nadační fond (dle NOZ)  srov. ustanovení o přeměnách PO práva a povinnosti záj. sdružení se nadále řídí dosavadními p. předpisy (jen nelze založit nová záj. sdruž.) práva a povinnosti záj. sdružení se nadále řídí dosavadními p. předpisy (jen nelze založit nová záj. sdruž.) lze změnit p. formu na spolek (NOZ)  srov. ustanovení o přeměnách PO lze změnit p. formu na spolek (NOZ)  srov. ustanovení o přeměnách PO

8 DĚKUJI ZA POZORNOST! JUDr. Hynek Pečinka pecinka@uno-ok.cz


Stáhnout ppt "Nový občanský zákoník - co přinese NNO JUDr. Hynek Pečinka XIV. krajský sněm Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje Olomouc / 23. 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google