Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojem a význam práva Souhrn norem, stanovených uznaných státem k dosažení určitých společenských účelů, jejichž zachování je vynucováno státní mocí Objektivní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojem a význam práva Souhrn norem, stanovených uznaných státem k dosažení určitých společenských účelů, jejichž zachování je vynucováno státní mocí Objektivní."— Transkript prezentace:

1 Pojem a význam práva Souhrn norem, stanovených uznaných státem k dosažení určitých společenských účelů, jejichž zachování je vynucováno státní mocí Objektivní právo je chápáno jako souhrn všech obecně závazných pravidel chování vytvořených nebo uznaných státem a současně státem vynutitelných, tzn. všech možností, co se smí, nesmí nebo musí Subjektivní právo je odvozeno z práva objektivního a představuje souhrn oprávnění chovat se určitým způsobem, který je upraven a chráněn právem objektivním (právo něco konat, nekonat, požadovat)

2 Právo a stát Stát - právem institucionalizovaná forma organizace společenského života, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celek a má a daném území nejvyšší, suverénní moc nad státním územím i obyvatelstvem Státní moc, státní území,obyvatelstvo Moc zákonodárná, výkonná a soudní Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích způsoby, které stanoví zákon

3 Právní norma Právní norma je všeobecně závazné pravidlo chování, které je vyjádřeno ve zvláštní státem uznané formě a jehož dodržování je zajišťováno státní mocí Ústava České republiky, ústavní zákony a ratifikované mezinárodní smlouvy Zákony, zákonná opatření Vládní nařízení, vyhlášky ministerstev a obecně závazná nařízení nižších orgánů, zejména samosprávných Platnost a účinnost právních norem Promlčení a prekluze Normy práva veřejného a soukromého.

4 Právní vztahy Upraveny právní normou, která určuje rozsah oprávnění a povinností subjektů právního vztahu Subjekty - účastníci právního vztahu Obsah - práva a povinnosti subjektů právního vztahu Objekt - předmět, cíl právního vztahu Způsobilost k právům a povinnostem, právní subjektivita – způsobilost být účastníkem právních vztahů, tj. mít práva a nést povinnosti. U člověka vzniká narozením a zaniká teprve smrtí. Způsobilost k právním úkonům – účastník právního vztahu může svým vlastním jednáním zakládat, měnit nebo rušit právní vztahy. Závisí na věku občana a jeho duševním zdraví, v občanském právu vzniká v plném rozsahu zletilostí, tzn. dovršením věku 18 let.


Stáhnout ppt "Pojem a význam práva Souhrn norem, stanovených uznaných státem k dosažení určitých společenských účelů, jejichž zachování je vynucováno státní mocí Objektivní."

Podobné prezentace


Reklamy Google