Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavla Katzová tajemnice Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavla Katzová tajemnice Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska."— Transkript prezentace:

1 Pavla Katzová tajemnice Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

2  článek 33 Listiny základních práv a svobod  Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.  Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.  Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu.  judikatura Ústavního soudu v této oblasti upřesňující meze nároku na bezplatné vzdělávání

3  Článek 2 odst. 3 Ústavy České republiky- Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. o Zákonná garance, transparentnost, rovnost  Článek 100 Ústavy České republiky- Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu.  Rozdělení odpovědnosti za zajištění veřejných služeb mezi stát a územní samosprávné celky  Vzdělávání podle školského zákona je veřejnou službou (§ 2 školského zákona)  Článek 105 Ústavy České republiky- Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.  Duální model výkonu veřejné správy (riziko systémové podjatosti)

4  Dlouhodobá výzva Evropské komise ke členským státům, aby chránily a podporovaly dlouhodobé investice do vzdělávání, a to formou účinného a rovnoměrného rozdělování finančních prostředků.  Systémy v rámci Evropské unie jsou zcela rozdílné v závislosti na uspořádání veřejné správy a dalších aspektech - bez ambice Evropské unie je sjednocovat  Irsko – velice centralizovaný systém  Dánsko, Švédsko –výraznější část finančních prostředků jde z rozpočtu místních samospráv v rámci rozpočtového určení daní  Estonsko – část finančních prostředků státu bez účelového určení – vyšší autonomie škol

5  Účinnost – peníze dotečou tam, kam mají, a jsou použity na stanovený účel  Transparentnost – jasná zákonná pravidla a meze  Předvídatelnost (právní jistota) – střednědobá až dlouhodobá stabilita systému; všichni vědí, s čím mohou při splnění stanovených podmínek počítat  Rovnost – neznamená, že všichni mají stejně, ale odchylky jsou důvodné


Stáhnout ppt "Pavla Katzová tajemnice Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska."

Podobné prezentace


Reklamy Google