Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. Právo jako společenský jev: PRÁVO 1.vnitrostátní, 2.mezinárodní a 3.evropské (EU) Masarykova univerzita Brno 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. Právo jako společenský jev: PRÁVO 1.vnitrostátní, 2.mezinárodní a 3.evropské (EU) Masarykova univerzita Brno 2016."— Transkript prezentace:

1 Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. Právo jako společenský jev: PRÁVO 1.vnitrostátní, 2.mezinárodní a 3.evropské (EU) Masarykova univerzita Brno 2016

2

3

4 Právo jako společenský jev právo = regulativní normativní systém zajišťuje fungování společnosti lidí (státu) definice: soubor pravidel chování stanovených a vynutitelných státem jiné normativní systémy „společnost“ států: mezinárodní rozměr práva (mezinárodní společenství) Evropská unie: ani stát, ani mezinárodní společenství

5 Právo jako společenský jev - 2 mnohoznačnost práva v obecném pojímání – výsledek: 1. vnitrostátní (národní) právo – má každý stát reguluje vnitrostátní vztahy - uvnitř jednotlivých států: stát --- jednotlivec, jednotlivci (osoby) navzájem 2. mezinárodní právo reguluje mezinárodní vztahy (mezi státy) 3. právo Evropské unie reguluje vztahy k EU a uvnitř EU

6 1. právo vnitrostátní (národní)

7 Funkce práva ve státu V N I T R O S T Á T N Í (Č E S K É) P R Á V O pravidla určena: státu samotnému a jednotlivcům (subjektům) SUBORDINAČNÍ CHARAKTER

8 Vnitrostátní právo jako systém - subordinační charakter Stát A Jednotlivec státu A vnitrostátní právo A

9 Systém českého práva 1. horizontální uspořádání: –veřejné – soukromé – procesní –odvětví 2. vertikální uspořádání (právní síla): –ústavní pořádek (ústavní zákony, Listina) –zákony –nařízení vlády, vyhlášky ústředních orgánů –vyhlášky územních orgánů

10 Vnitrostátní právo 1 subordinační povaha v rámci státu vertikální hierarchizace: právní síla ústavní pořádek (ústava, ústavní zákon, Listina základních práv a svobod) zákony nařízení vlády vyhlášky ministerstev předpisy s omezenou místní působností

11 Vnitrostátní právo 2 horizontální členění: odvětví právo veřejné právo soukromé ostatní (procesní) vynutitelnost práva: centralizovaná (stát) - sankce

12 Prameny českého práva právní normativní akt –ústavní zákon –zákon –vládní nařízení, vyhlášky –(mezinárodní smlouvy) normativní smlouva (kolektivní smlouva)

13 Stát A Stát B Jednotlivec státu A Jednotlivec státu B vnitrostátní právo A vnitrostátní právo B mezinárodní právo 1 1 2

14 Stát A Stát B Jednotlivec státu A Jednotlivec státu B vnitrostátní právo A vnitrostátní právo B mezinárodní právo soukromé mezinárodní právo (veřejné)

15 Stát AStát B Jednotlivec státu A Jednotlivec státu B vnitrostátní právo A vnitrostátní právo B mezinárodní právo soukromé mezinárodní právo (veřejné)

16 2. Mezinárodní právo (veřejné) jako velmi specifický právní systém

17 Pojem (definice) MP souhrn pravidel právně závazných i zde platí: pravidla stanovena a vynutitelná státy (modifikovaně) pravidla upravující vztahy mezi státy a dalšími subjekty mezinárodních vztahů Stát: musí to být stát jako suverén, nikoli stát jako soukromoprávní osoba (obchodník) stát – stát stát – mez. org. mez. org. – mez. org. stát – jiný subjekt MP

18 Původ a vývoj MP terminologie: MP = MPV podmínky vzniku: – národní a územní suverenita – nezávislost států (po Vestfálském míru – 1648)

19 Účel mezinárodního práva Účel mezinárodního práva: dříve: jen fungování mezinárodního společenství dnes i jeho pokrokový rozvoj

20 Mezinárodní právo vztahy mezi státy + podobnými subjekty mezinárodní společenství zásada svrchované rovnosti - suverenita koordinační charakter mezinárodního práva (nikoli subordinační!) NIKDO NENÍ NIKOMU PODŘÍZEN ! státy mezinárodní právo vytvářejí, mají ho respektovat a jeho respektování vynucují

21 Zvláštnosti mezinárodního práva S h r n u t í : Chybí analogie st á tu jakožto nadřazené moci. Státy jsou v MP tvůrci a adresáti norem. Zcela decentralizovaný systém bez mocenského centra.

22 Zásada svrchované rovnosti SVRCHOVANOST (SUVERENITA) nezávislost na jiné moci uvnitř i vně přirozené vymezení dobrovolné omezení (EU x kolonie) územní výsost = výlučný výkon suverenity státu na svém území - výjimky ROVNOST rovná práva, výjimky

23 Je mezinárodní právo právem? je vytvářeno státy má závazný charakter je vynutitelné státy (jiné pojetí a jiný charakter vynutitelnosti – nemusí být hned ozbrojené násilí) je to právo, ale jiné povahy než právo vnitrostátní nezbytné pro fungování mezinárodního společenství

24 Mezinárodní právo mezinárodní právo veřejné vztah mezinárodního a vnitrostátního práva: MEZINÁRODNÍ SMLOUVY ZASAHUJÍ DO VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA A UPRAVUJÍ I CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ Ústava ČR: zejm. čl. 1 odst. 2, čl. 10 mezinárodní právo soukromé: odvětví vnitrostátního práva

25 Přesahy mezinárodního práva do práva vnitrostátního Mezinárodní smlouva – vztahuje se na jednotlivce stejně jako zákon (viz Ústava ČR – čl. 10) Evropská úmluva o lidských právech obchod: Vídeňská úmluva o kupní smlouvě Právní poměry ve státě jsou regulovány nejen právem vnitrostátním, ale i mezinárodním (a evropským - EU)

26 3. Právo Evropské unie EU: ani mezinárodní společenství, ani stát

27 MP: Mezinárodní společenství stejná úroveň Stát D Stát C Stát E Stát F Stát A Stát G Stát B Stát H

28 Mezinárodní organizace (běžná) stejná úroveň Stát D Stát C Stát E Stát F Stát A Stát G Stát B Mezinárodní organizace

29 Nadstátní organizace 2 úrovně Stát D Stát C Stat E Stát F Stát A Stát G Stát B Nadstátní organizace

30 Evropská unie Stát A Jednotlivec státu A právo EU vnitrostátní právo A

31 Evropská unie Stát AStát B Jednotlivec státu A Jednotlivec státu B právo EU vnitrostátní právo A vnitrostátní právo B mezinárodní právo mezinárodní právo soukromé

32 Právo Evropské unie EU = zcela zvláštní mezinárodní organizace členské státy podřízeny neplatí zásada svrchované rovnosti charakter subordinační upravuje vztahy mezi EU a členskými státy a mezi EU a jednotlivci není to mezinárodní právo

33 Funkce práva v EU základní funkce práva: vnitřní uspořádání systému (řád) EU je samostatný systém –vlastní orgány s vlastní pravomocí –vlastní aktivity –finanční nezávislost PROTO MUSÍ MÍT VLASTNÍ REGULACI (PRAVIDLA) UVNITŘ I NAVENEK = PRÁVO EU –předpisy (právo) – není to ani mezinárodní, ani vnitrostátní –vlastní soudy

34 Funkce práva v EU - 2 Vlastní funkce práva EU: 1. výstavba EU (institucionální struktura) 2. vztah k členským státům (pravomoci) 3. úprava vlastní činnosti (jednotlivé oblasti integrace a spolupráce)


Stáhnout ppt "Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. Právo jako společenský jev: PRÁVO 1.vnitrostátní, 2.mezinárodní a 3.evropské (EU) Masarykova univerzita Brno 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google