Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P RÁVNÍ POSTAVENÍ EU JAKO NÁSTUPCE ES PREZENTACE 2015 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P RÁVNÍ POSTAVENÍ EU JAKO NÁSTUPCE ES PREZENTACE 2015 1."— Transkript prezentace:

1 P RÁVNÍ POSTAVENÍ EU JAKO NÁSTUPCE ES PREZENTACE 2015 1

2 P RÁVNÍ POSTAVENÍ EU A. vztahy mezi Unií a členskými státy přenesení svrchovaných pravomocí na ES platí i pro EU jako právního nástupce delegované pravomoci nemohou být EU odňaty /rozhodnutí ESD Gewiese v. Mackenzie 24/83/ společenství respektuje „ domaine réservé “ členských států Zásada solidarity /čl. 5 SFEU / státy jsou povinny:  zajistit plnění smluvních závazků  nečinit opatření, které by mohlo působit na „impotenci“ unijního práva 2

3 P RÁVNÍ POSTAVENÍ EU Zásada subsidiarity Maastrichtská smlouva - princip subsidiarity zakotvila jako základní zásadu evropského práva EU je činná jen tam, kde národní úroveň nedostačuje pro dosažení žádoucích výsledků Odůvodňuje se v preambuli každého legislativního aktu EU B. Mezinárodně právní subjektivita EU zakládající smlouvy - smlouvy sjednané v plné formě EU - subjekt mezinárodního práva charakter m.-p. subjektivity a) odvozenost b) funkčnost uznání m.-p. subjektivity a) členskámi státy b) třetími subjekty /deklaratorní účinky/ 3

4 M EZINÁRODNĚ - PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA - OKRUH PRÁV A POVINNOSTÍ 1. způsobilost uzavírat mezinárodní smlouvy 2.výsady a imunity 3.odpovědnost za jednání 4.diplomatické zastoupení Ad 1. Způsobilost uzavírat mezinárodní smlouvy - zřizovací smlouvy regulují :  EU - čl. 113 Smlouvy ES, nepřímo čl. 228  ESAE - čl. 101  ESUO /1952- 2002/ – neměla 4

5 Z PŮSOBILOST EU UZAVÍRAT MEZINÁRODNÍ SMLOUVY Doktrína „implied powers“ - smlouvotvorná způsobilost se odvozuje z vnitřní působnosti funkcí EU Dohody o přidružení přidružení - zvláštní status státu dvě formy : s evropskými státy se zámořskými zeměmi asociační dohoda - tzv. úplná smíšená smlouva 1961 –Řecko1963 - Turecko 1970 – Malta 1972 - Kypr Rozvojové země /dle čl. 131 Smlouvy ES/ 5

6 Z PŮSOBILOST EU UZAVÍRAT MEZINÁRODNÍ SMLOUVY Smlouvy s rozvojovými zeměmi 1975, 1979, 1984, 1989 a 1994 - dohody z Lomé 2000 – dohoda z Cotonou Uzavřena na 20 let Účastníky 70 států Obchodní dohody dle čl. 113 odst. 3 SFEU kooperační dohody sektorové dohody Admisní dohody /dohody o členství/  hmotněprávní podmínky  procesněprávní podmínky 6

7 VÝSADY A IMUNITY EU Ad 2) - Výsady a imunity EU úředníci EU- osobní výsady a imunity/majetek, trestněprávní exepmce/ nedotknutelnost místností budov nedotknutelnost přepravovaných zásilek osvobození od daní a poplatků vynětí ze zdanění 7

8 D ALŠÍ DŮSLEDKY M.- P. SUBJEKTIVITY Ad 3) Mezinárodněprávní odpovědnost Upraveno v SFEU – žalobní titul předpoklady jednání přičitatelné EU Protiprávnost Ad 4) Diplomatické styky Úroveň stálých zastupitelství (misí) Pasivní - více než 160 států /první s VB roku 1952/ Aktivní - se státy, mezinárodními organizacemi (WTO) 8

9 K ONEC PREZENTACE


Stáhnout ppt "P RÁVNÍ POSTAVENÍ EU JAKO NÁSTUPCE ES PREZENTACE 2015 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google