Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich"— Transkript prezentace:

1 Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Mgr. Ivan Tobek Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

2 Cíle reformy správního trestání
Sjednocení úpravy odpovědnosti za správní delikty Jednotná procesní úprava Reforma zvláštní části správního práva trestního

3 Pojem „přestupek“ Tzv. jiné správní delikty a přestupky
Definice přestupku - § 5 Osobní působnost zákona

4 Odpovědnost fyzické osoby
Odpovědnost za zavinění Formy zavinění Odpovědnost zákonného zástupce

5 Odpovědnost právnické osoby
Objektivní odpovědnost Jednání „přičitatelné“ právnické osobě Liberace právnické osoby Odpovědnost právního nástupce

6 Odpovědnost podnikající fyzické osoby
Obdobné jako odpovědnost právnické osoby

7 Promlčecí doba 1 rok, 3 roky u přestupku, pokud lze uložit pokutu alespoň ,- Stavění promlčecí doby Přerušení promlčecí doby

8 Správní tresty Pravidla pro jejich ukládání
Napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, zveřejnění rozhodnutí o přestupku Trestání mladistvých

9 Postavení oprávněné úřední osoby
Podmínky podjatosti Kvalifikační požadavky

10 Účastníci řízení Obviněný Poškozený
Vlastník věci, která může být nebo byla zabrána Další osoby – OSPOD, zákonný zástupce mladistvého obviněného, osoba přímo postižená spácháním přestupku, osoba, které byla způsobena nemajetková újma

11 Zahájení řízení a překážky řízení
Z moci úřední a se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku Rozhodnutí v trestním řízení, rozhodnutí v řízení o přestupku

12 Průběh řízení Ústní jednání Řízení navazující na výkon kontroly
Výslech

13 Zajištění řízení Záruka za splnění povinnosti
Zákaz zrušení zániku a přeměny právnické osoby

14 Zvláštní postupy Narovnání Společné řízení Příkaz Adhezní řízení

15 Odvolací a přezkumné řízení
Právo podat odvolání Odvolání Přesah k trestnímu řízení

16 Přechod pokuty na právního nástupce
Pouze u právnické osoby

17 Evidence přestupků Viz zákon č. 204/2015 Sb., rozšíří se i na vybrané přestupky právnických a podnikajících fyzických osob Přehled přestupků

18

19 Dotazy Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich"

Podobné prezentace


Reklamy Google