Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016. 1. ÚVOD Kde je/bylo možné získávat informace:  Návštěvy SŠ a SOU, dna otevřených dveří  Výstava EDUK ART.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016. 1. ÚVOD Kde je/bylo možné získávat informace:  Návštěvy SŠ a SOU, dna otevřených dveří  Výstava EDUK ART."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016

2 1. ÚVOD Kde je/bylo možné získávat informace:  Návštěvy SŠ a SOU, dna otevřených dveří  Výstava EDUK ART  Prezentace zástupců škol  Předmět volba povolání  Materiály ze SŠ, web stránky škol  Konzultační hodiny středa od 14.30 hod a po dohodě  Informace o školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku, lze získat na těchto školách. Další informace o přijímacím řízení lze získat na www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore, www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich- informaci-2015-2016, případně i na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz, a dále na www.nuv.cz, www.infoabsolvent.cz.

3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  Ředitel SŠ zveřejní kritéria PŘ do 31.1.2016.  Přihlášku podává zákonný zástupce žáka řediteli SŠ. Pro 1. kolo do 15.3.2016 doručit do SŠ.  Mohou se podat 2 přihlášky (2 školy nebo 2 obory).  Přihlášky jsou stejnopisy a po jedné se zašlou na vybrané školy ( potvrzené ze ZŠ a podepsané žákem a zákonným zástupcem).  Na další kola – neomezený počet přihlášek s 1 vybranou školou.

4 Možnosti organizace PŘ středními školami: A) SOU  přijímací zkoušky se nekonají, mohou se konat pohovory B) SŠ maturitní obory  vlastní „školní“ přijímací zkoušky, termín od 22.4. do 30.4. (2 termíny)  školy přihlášené do pilotního testování - jednotný termín testování: 15.4., náhradní 13.5. - žák se musí účastnit, na testy obdrží pozvánku od školy, kterou si zvolí na 1. místě - ukázkové testy k dispozici na stránkách Cermatu - výsledky Cermat zpracovává a zasílá na školu, kde žák testy konal i na druhou školu, pokud se k testování přihlásila.  jsou možné kombinace všech uvedených způsobů. Kritéria pro přijímací řízení:  výsledky ze ZŠ  výsledky přijímacích zkoušek, testů, pohovorů  splnění zdravotní způsobilosti  další skutečnosti: olympiády, sportovní úspěchy, školní aktivity, zájmová činnost

5 3. PO SKONČENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  nejdříve 22.4. zveřejní ředitel SŠ seznam přijatých žáků (web školy, informační nástěnka) a  nepřijatým pošle rozhodnutí o nepřijetí do 3. dnů (je možné převzít osobně).  Přijatí: - do 10 pracovních dnů musí podat zápisový lístek na SŠ, tím se od 1. 9. stávají studenty této školy - zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou  Nepřijatí: - je nutné vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí do 5 dní od doručení (nebo osobně v den zveřejnění výsledků PŘ) - je možné se do 3. pracovních dní odvolat proti tomuto rozhodnutí (písemně!) - musí si zjistit, které školy budou vyhlašovat 2. kola PŘ a podat novou přihlášku

6 4. PŘIHLÁŠKY  Kontrola osobních údajů  Přílohy k přihlášce: - potvrzené aktivity ( školní – naší ZŠ, mimoškolní – příslušnou organizací) - doklad z poradny, pokud má žák poruchu učení nebo chování - lékařské potvrzení, pokud SŠ požaduje zvláštní formulář - „E“ obory musí doložit doporučení z PPP (aktuální datum)

7 5. KROKY RODIČŮ Shrnutí: 1.vyplnit stejně 2 formuláře přihlášek (dostanou žáci s pololetním vysvědčením) 2.po dítěti doručí rodič výchovné poradkyni vyplněné formuláře (evidence, razítko školy, podpis ředitelky školy) – do konce února! 3.potvrzenou přihlášku obdrží žák zpět a předá rodičům 4.odeslat přihlášku/y do 15.3. na SŠ (osobně, poštou) 5.od 22.4. sledovat web příslušných SŠ, zjistit si seznam přijatých – od zveřejnění běží 10 – denní lhůta na podání zápisového lístku! 6.podat zápisový lístek na zvolenou školu 7.v případě nepřijetí postupovat již zmíněnými kroky (odvolání, přihlášky do 2. kol)

8 6. ZÁVĚR  Diskuze  převzetí zápisových lístků  informace o prospěchu (dle zájmu)

9 PŘEJI HLADKÝ PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SE ŠŤASTNÝM KONCEM! DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST


Stáhnout ppt "Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016. 1. ÚVOD Kde je/bylo možné získávat informace:  Návštěvy SŠ a SOU, dna otevřených dveří  Výstava EDUK ART."

Podobné prezentace


Reklamy Google