Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ"— Transkript prezentace:

1 NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

2 Zdroje informací o učebních oborech
Každý žák má k dispozici 1 výtisk Atlasu školství, který obsahuje všechny základní informace a přehled škol. 2017/2018

3 Přehledy škol a učebních oborů na internetu

4 Přehledy škol a učebních oborů na internetu

5 Přehledy škol a učebních oborů na internetu

6 Přehledy škol a učebních oborů na internetu

7 Přehledy škol a učebních oborů na internetu

8 Webové stránky jednotlivých škol

9 Festival vzdělávání – Dům kultury 10. 11. 2016
Spolu s TU od do Poté možno projít si s rodiči. Stánky škol

10 Dny otevřených dveří na školách
Již od listopadu Podrobné informace jsou na webových stránkách škol.

11 Přijímací řízení na www.msmt.cz

12 Termíny zkoušek, kritéria a počty žáků
Obory čtyřleté s maturitou Společná přijímací zkouška 12. a 19. dubna 2017 Obory bez maturity Není společná přijímací zkouška, PZ dubna 2017 Talentové zkoušky 2. – 15. ledna 2017 Talentové zkoušky sportovních gymnázií 2. ledna – 15. února 2017 Ředitel školy může také rozhodnout o konání školní PZ a to opět ve 2 termínech (u maturitních oborů). Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60%.

13 přijímaných uchazečů. Termíny zkoušek, kritéria a počty žáků
Ředitel střední školy stanoví kritéria pro přijímaní žáků. Ředitel střední školy také stanoví předpokládaný počet přijímaných uchazečů. To vše musí zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2017. U oborů s talentovou zkouškou do 30. října 2016.

14 Ukázka zveřejnění kritérií

15 Získání přihlášky ke studiu na SŠ
Každý žák obdrží 1 výtisk přihlášek od výchovného poradce. Stránky školy, školní síť.

16 Získání přihlášky ke studiu na SŠ
Stránky Ministerstva školství – www. msmt.cz.

17 Ukázka přihlášky ke studiu na SŠ
Denní forma studia

18 Ukázka přihlášky ke studiu na SŠ
Denní forma s talentovou zkouškou

19 Vzor vyplnění přední strany přihlášky
X (dopíše SŠ) X (pouze při odlišnosti) X 1. Druhá adresa se většinou nevyplňuje. 2. Kontakty na uchazeče. 3. Kontakty na zákonného zástupce.

20 Vzor vyplnění přední strany přihlášky
4. Přesné adresy škol, kódy a názvy oborů. 5. Ročník se nevyplňuje. 6. Zkrácené studium? Ne. Promyslet. Pečlivě vyplnit. 7. Podpisy uchazeče a zákonného zástupce.

21 Vzor vyplnění přední strany přihlášky
9. Potvrzení zdravotní způsobilosti, pokud to škola vyžaduje.

22 Vzor vyplnění zadní strany přihlášky
1. Vyplnit IZO, slovně ročníky a předměty. Toto píší jen žáci 9.B.

23 Vzor vyplnění zadní strany přihlášky
2. Známky a průměry vyplní škola. Poté přihlášku potvrdí. Zde uvést počet případných příloh (např. zprávu z PPP). Výstupní hodnocení je zrušeno. Zde škrtnout.

24 Počet přihlášek Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat 2 přihlášky (na dva obory vzdělávání).

25 do 15. února. Doplnění a potvrzení přihlášek základní školou
Kvůli doplnění známek a potvrzení přihlášky je třeba dodat vyplněnou přihlášku třídnímu učiteli v určitém předstihu – nejlépe do 15. února.

26 Volitelné přílohy k přihlášce
Rodiče mohou podle vlastního zvážení přiložit k přihlášce libovolnou přílohu, jejíž obsah by mohl mít vliv na výsledek přijímacího řízení. Může se jednat např. o: Aktuální zprávu z pedagogicko- psychologické poradny. O vyšetření třeba zažádat již na podzim 2016. Doklad o umístění na předním místě v okresních a krajských soutěžích. Další doklady prokazující schopnosti a předpoklady žáka pro zvolený učební obor. Vlastní hodnocení. (Celkový počet příloh se uvádí na zadní straně přihlášky.)

27 1. března 2017. 30. listopadu 2016. Termíny odevzdání přihlášek
Uchazeč nebo zákonný zástupce podává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli SŠ do 1. března 2017. ŘEDITEL Uchazeč nebo zákonný zástupce podává přihlášku do oborů s talentovou zkouškou řediteli SŠ do 30. listopadu 2016. na SŠ Přihláška

28 Každý žák obdrží od školy pouze jeden zápisový lístek
Zápisový lístek - získání Každý žák obdrží od školy pouze jeden zápisový lístek a to společně s pololetním vysvědčením.

29 Zápisový lístek - použití
Pokud byl žák přijat ke vzdělávání, musí svůj úmysl studovat na vybrané škole potvrdit zápisovým lístkem. Vyplněný zápisový lístek musí uchazeč doručit zvolené střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Takto se může zápisový lístek uplatnit pouze jednou. (To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde ho přijali na základě odvolání). Žák může též vzít zpět zápisový lístek, pokud byl dříve přijat do oboru s talentovou zkouškou. Rada: Zápisový lístek nevyplňujte v předstihu. Vyplňujeme pouze jednu školu !!!

30 Znění starších přijímacích zkoušek
Na webu některých škol.

31 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
Na webu některých škol.

32 Kroužky Čj a M na základní škole
Příprava na přijímačky s vyučujícími učiteli.

33 Testy na internetu

34 Testy na internetu

35 Testy na internetu

36 Testy na internetu

37 Publikace

38 Studie o volbě střední školy Září 2016
(… jen pro info) Zdroj:

39 Prostor pro dotazy …

40 Hodně štěstí a pevné nervy !
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2


Stáhnout ppt "NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google