Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michael MIKULÍK Sekce hospodářské soutěže Svatomartinská konference 2015 NARUŠENÍ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michael MIKULÍK Sekce hospodářské soutěže Svatomartinská konference 2015 NARUŠENÍ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY."— Transkript prezentace:

1 Michael MIKULÍK Sekce hospodářské soutěže Svatomartinská konference 2015 NARUŠENÍ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY

2 zákon 63/1991 Sb.  § 2 odst. 1 písm. b), § 18 Orgány státní správy a orgány obcí nesmějí vlastními opatřeními, zjevnou podporou nebo jinými způsoby omezit nebo vyloučit hospodářskou soutěž.  Nedostatek pravomoci zahájit s orgánem správní řízení, konstatovat narušení hospodářské soutěže a uložit pokutu  Možnost upozornit na závadný stav, požadovat nápravu, předložit věc vládě  Zákon č. 143/2001 Sb. dozorovou kompetenci nad orgány veřejné správy nepřevzal Z důvodové zprávy: „…takováto pravomoc Úřadu vůči jiným orgánům veřejné správy by přesahovala rámec zákona“.

3 zákon č. 360/2012 Sb.  § 1 odst. 1 písm. d) + § 19a ZOHS Orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy nesmí podporou zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným způsobem narušit hospodářskou soutěž.  Široká paleta subjektů podílejících se přímo nebo nepřímo na výkonu veřejné správy → nežádoucí přesahy kompetencí?  Správní úřady  Sektoroví regulátoři (ČTÚ, ERÚ)  Obce a kraje

4 zákon č. 360/2012 Sb.  Uplatňování veřejné moci (x činnost soutěžitele)  Individuální správní akty → instanční přezkum a přezkum ve správním soudnictví  Normotvorná činnost → sistace předpisu, zrušení OVS nebo ÚS  Aktivní participace na porušení soutěžích pravidel ve spolupráci se soutěžiteli (v případech bid-riggingu) ?  Vyšetřovací oprávnění ÚOHS ? Vynutitelnost splnění informační povinnosti ? Možnost provádět místní šetření ? Nápravná opatření, závazky, narovnání  Pokuta do výše 10 000 000 Kč

5 novela §19a  Přesnější vymezení skutkové podstaty  Zúžení kompetencí ÚOHS  Objektivně ospravedlnitelné důvody  Výslovné zakotvení vyšetřovacích oprávnění ÚOHS  Možnost uložit nápravná opatření  Institut narovnání i pro orgány veřejné správy

6 trocha statistiky 2014/2015 Počet obdržených podnětů Namítaná nezákonná praktika

7 právní úprava v EU  Členské státy EU (včetně orgánu veřejné správy) mohou svou činností porušit: 1) čl. 101/102 SFEU ve spojení s čl. 4 (3) SEU (princip loajality) → porušení čl. 101 soutěžiteli + státní opatření  Inno v Atab (C-13/77) → DOKTRÍNA INNO → Členský stát může narušit čl. 101 SFEU ve spojení s čl. 4 (3) SEU pokud přijme nebo udržuje v účinnosti legislativu, která zbavuje soutěžní pravidla jejich účinku  Van Eycke v ASPA (C-267/86) → SYNTÉZA ROZHODOVACÍ PRAXE ESD – členský stát porušuje […] pokud požaduje nebo usnadní uzavření dohody, […] nebo vynucuje její účinek, […] zbavuje svou vlastní legislativu oficiálního charakteru tím, že deleguje soukromému subjektu odpovědnost za rozhodování ovlivňující ekonomickou sféru.  BNIC v Yves Aubert (C-136/86) → Ministerské nařízení schvalující závazné kvóty pro pěstitele vína zavedené asociací pěstitelů a obchodníků s vínem, kdy porušení kvót se postihuje pokutou  Ahmed Saeed (C-66/86) → Souhlas leteckých úřadů s tarify dosaženými zakázanou dohodou leteckých společností

8 právní úprava v EU 2) čl. 102 ve spojení s čl. 106 (1) SFEU  Veřejný nebo privilegovaný (zvláštní/výlučná práva) podnik který je v dominantním postavení  Opatření státu skutečně vede nebo má potenciál vést soutěžitele k tomu, aby zneužil svého postavení nebo způsobuje účinek podobný zneužívající praktice, není potřeba, aby ze strany soutěžitele ke zneužití skutečně došlo (DEI, C- 553/12) → pouhá nerovnost příležitostí v důsledku aktu státu je narušením hospodářské soutěže  Obrácení důkazního břemene (Corbeau, C-320/91) presumpce nezákonnosti exkluzivních práv vs objektivní ospravedlnění, obecný hospodářský význam 106 (2)  Diskrece Komise nezabývat se porušením čl. 106 (1), 102 → nepodléhá soudnímu přezkumu (max. mobil, C-141/02) → pokles počtu rozhodnutí Komise → přímý účinek článků → možnost žaloby proti státu před národními soudy (Brasserie, Factortame, C-46/93, C-48/93)

9 Děkuji Vám za pozornost … Michael MIKULÍK michael.mikulik@compet.cz 542 167 079


Stáhnout ppt "Michael MIKULÍK Sekce hospodářské soutěže Svatomartinská konference 2015 NARUŠENÍ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY."

Podobné prezentace


Reklamy Google