Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_PRAVO_19 Pracovní doba, dovolená Téma sady:Právo Obor, ročník: Veřejnosprávní činnost, 2. ročník Datum vytvoření:březen 2013 Anotace: Pracovní doba, pracovní směna, přestávka v práci, práce přesčas, práce v noci, dovolená na zotavenou, dodatková dovolená. Metodický obsah: Výklad nového učiva, objasnění pojmů pracovní doba a dovolená s uvedením příkladů z praxe.

2 PRACOVNÍ DOBA VYMEZENÍ PRACOVNÍ DOBA   Pracovní doba tj. doba, v níž je zaměstnanec povinen pracovat pro zaměstnavatele.  Dle zákona - nejdéle 40 hodin týdně.  U mladistvých (mladší 18 let) - délka denní směny max. 8 hodin. ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY  R  Rovnoměrné a nerovnoměrné.  Pružná pracovní doba (určené časové rozmezí). Obr.1 Hodiny (1)

3 POVINNOSTI - ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY ZAMĚSTNAVATEL – POVINNOSTI  Provedení rozvrhu pracovní doby - písemný týdenní rozvrh pracovní doby na určité období – nutnost předchozí projednání se zaměstnanci. ZAMĚSTNANEC - POVINNOSTI  Být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny. Obr.1 Zákon (1)

4 ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY ZÁSADA  Délka pracovní směny nesmí přesáhnout 12 hodin. PŘESTÁVKA V PRÁCI  Přestávka v práci na jídlo a oddech - nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce v trvání nejméně 30 minut. NEPŘETRŽITÝ ODPOČINEK V TÝDNU  Zpravidla v sobotu a neděli - 35 hod.

5 PRÁCE PŘESČAS PRÁCE V NOCI PRÁCE PŘESČAS  Práce konaná na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu a mimo rámec rozvrhu pracovních směn.  Nutnost dodržování limitů práce přesčas. PRÁCE V NOCI  Práce v době mezi 22. až 6. hodinou. Úkol: Je prací přesčas, pokud zaměstnanec zůstane déle v práci, protože nestihl splnit zdaný pracovní úkol?

6 DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU ZÁSADY - DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU  Nárok zaměstnance v pracovním poměru za kalendářní rok, pokud v roce odpracoval alespoň 60 dnů. PLATÍ  Během dovolené se pobírá průměrná mzda.  Za část roku - průměrná část dovolené.  Základní délka dovolené – 4 týdny.  Dodatková dovolená – přísluší zaměstnancům konajícím zvlášť obtížné práce (práce v dolech, ve školství…).

7 DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU DOBA ČERPÁNÍ DOVOLENÉ NA ZOTAVENOU  Určuje zaměstnavatel - dle rozvrhu dovolené tak, aby mohla být čerpána zpravidla v celku a do konce kalendářního roku (nutný souhlas odborové organizace).  Den nástupu na dovolenou oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem.  Zaměstnavatel má právo zaměstnance ze závažných provozních důvodů z dovolené odvolat.

8 KRÁCENÍ - DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU KRÁCENÍ DOVOLENÉ NA ZOTAVENOU  Nejčastěji v případě omluvitelné dlouhodobé nepřítomnosti v práci (např. pro nemoc) - za prvních 10 zameškaných dnů o 1/12 a - za každých dalších 21 dnů také o 1/12. Úkol: Kdo hradí náklady vzniklé s odvolání zaměstnance z dovolené. Uveďte příklady možných nákladů. Obr. 3 Dovolená (3)

9 ZDROJE OBRÁZKŮ  Obr.č.1 [online]. [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/11/12/31/icon-27974_640.png  Obr.č.2 [online]. [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: 0http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/24/13/14/law-40007_640.png?i  Obr.č.3 [online]. [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/01/18/01/people-23789_640.png

10 AUTORSKÁ PRÁVA A CITACE  Kolektiv autorů. Právo pro každého: učebnice programu "Právo pro každý den - Street Law" [online]. Vyd. 4. se zapracovanými změnami v zákonech 2010. Praha: Partners Czech, 2010, 1 CD-ROM [cit. 2013-02-09]. ISBN 978-80-903767-4-8.  RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. 7. vyd. Praha: Eduko první, přepracované, 2012, 88 s. ISBN 978-80-87204-573.  ŠÍMA, Alexander a SUK Milan : Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 12., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 406 s. ISBN 978-80-7179-343-4.  Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Tato prezentace je autorským dílem.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google