Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 R ozpočet města Police nad Metují na rok 2013. 2 Rozpočet 2013 Rozpočet je navrhován jako schodkový s celkovými příjmy a výdaji ve výši 67.878 tis.Kč.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 R ozpočet města Police nad Metují na rok 2013. 2 Rozpočet 2013 Rozpočet je navrhován jako schodkový s celkovými příjmy a výdaji ve výši 67.878 tis.Kč."— Transkript prezentace:

1 1 R ozpočet města Police nad Metují na rok 2013

2 2 Rozpočet 2013 Rozpočet je navrhován jako schodkový s celkovými příjmy a výdaji ve výši 67.878 tis.Kč (65.749 tis.Kč skutek r.2012) Celkové příjmy nestačí na pokrytí rozpočtovaných výdajů a rozdíl je pokryt zapojením přebytku hospodaření v roce 2012 ve výši 3.695 tis.Kč a provozní revolvingový úvěr ve výši 2.673 tis.Kč, při navrhovaných investicích ve výši 17.721 tis.Kč

3 3 Rozpočtované příjmy na rok 2013

4 4 Celkové příjmy = 61.484 tis.Kč Celkový pokles příjmů o 1,5% tzn. o 924 tis.Kč nárůst daňových příjmů o 9,9 % tzn. + 4.143 tis.Kč pokles dotačních příjmů o 48,2 % tzn. – 4.658 tis.Kč pokles nedaňových příjmů o3,8% tzn. – 409 tis.Kč pokles příjmů je kompenzován zapojením přebytku z r.2012 + 3.695 tis.Kč zapojením revolvingu +2.673 tis.Kč *

5 5 Příjmy – daňové příjmy Předpokládaný nárůst daňových příjmů SMO o 10.323 tis.Kč díky novému rozpočtovému určení daní tzn. celkové příjmy 39.757 tis.Kč Do rozpočtu zařazeny daňové příjmy ve výši 36.900 tis.Kč tzn. o 7,2% méně, což je navýšení ve výši 7.466 tis.Kč a to z důvodu zachování opatrnosti Rozdíl ve výši 2.857 tis.Kč kryt zapojením revolvingového úvěru (2.673 tis.Kč) tzn. pokud se budou daňové příjmy vyvíjet dle předpokladu SMO nebude nutné čerpat revolvingový úvěr.

6 6 Příjmy – daňové příjmy

7 7 Příjmy – z dotací

8 8 Příjmy – z dotací 2012

9 9

10 10 Příjmy – nedaňové příjmy

11 11 Příjmy – souhrn Daňové příjmy - celkově meziroční změnu daňových příjmů negativně ovlivňuje rozpočtovaná daň z nemovitostí. V roce 2012 zřejmě vlivem vymáhání nedoplatků a dalších skutečností byla tato daň ve výši 5.654 tis. Kč a letos je do rozpočtu dáváno 4.200 tis. Kč, což odpovídá předcházejícím letům a zřejmě i skutečnosti 2013 Odvod z loterií - v loňském roce získalo město na základě smlouvy s firmou Gapa Group a.s. 1.250 tis. Kč - což je částka, o které mohla firma rozhodnout, na jaké veřejně prospěšné účely přispěje. Letos již tento způsob rozdělování příjmů z loterií není možný Dotace - rozpočtují se pouze dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem O zbylé dotace, které se podaří získat během roku se pak následně rozpočet upravuje. Není dotace na školu od obcí (4121) - loni to bylo 760 tis. Kč (možnost zrušena školským zákonem - dotace na žáky získáváme v rámci rozpočtového určení daní)

12 12 Rozpočtované výdaje na rok 2013

13 13 Celkové výdaje = 67.878 tis.Kč Celkové navrhované výdaje jsou o 3.769 tis.Kč vyšší než skutek v r.2012, což je částečně kompenzováno snížením finančních výdajů - nižší splátky úvěru za Pellyho domy – 1.640 tis.Kč

14 14 Celkové výdaje = 67.878 tis.Kč * Investice do víceúčelového hřiště *

15 15 Celkové výdaje = 67.878 tis.Kč

16 16 Celkové výdaje = 67.878 tis.Kč

17 17 Výdaje – IMŽP snížení bilance v kapitole Územní rozvoj jde za nižšími příjmy z prodeje majetku a snížení výdajů na opravy a udržování z důvodu vyšších investičních nákladů v kapitole Lesy byl v r.2012 zahrnut příspěvek DSO Lesy na rekonstrukci zábradlí ve starém parku ve výši 316 tis.Kč, který v r.2013 nebude. Realizace zábradlí bude v r.2013. negativní bilance v odpadech je zařazením položek na výběr nového poskytovatele služeb (60tis.Kč) a /zařazení příspěvků k dotacím/ použití dotace získané v roce 2012 v rámci soutěže Čisté město na program odpadového hospodářství (40 tis.Kč) a na projekt a realizaci zlepšení kontejnerových míst (80tis.Kč)

18 18 Výdaje – CKV Infocentrum nižší příjmy z prodejů propagačních materiálů a nulové příjmy z dotací (v r.12 cca 36 tis.Kč) Divadlo – do výdajů zahrnuto 30 tis.Kč na projekt přestavby hlediště Kino bylo samo financovatelné v r.2011 a v r.2012 -50tis.Kč a v r.2013 -37 tis.Kč, Pellyho domy - rozpočet na úrovni skutečnosti 2012 Kultura - zásadní zvýšení výdajů díky zahrnutí nákladů ve výši 180tis.Kč na oslavy 760 let založení města MPM – zásadní snížení nákladů, které v r.2012 byly dány hlavně prvotním vybavením MPM.Zahrnuta rezerva na grant ve výši 200tis.Kč Celkem výdaje na kulturu sníženy o 694 tis.Kč.

19 19 Výdaje – příspěvkové organizace

20 20 Investice – příspěvkové organizace ZŠ investice r. 2013 : osvětlení 12-ti tříd 1. stupně 170 tis.Kč osvětlení 4 tříd družiny 60 tis. Kč výměna podlahy - 1. stupeň/ 1.patro 500 tis.Kč dokončení vestibulu 200 tis.Kč Celkem930 tis.Kč

21 21 Základní škola – plán 2011-14 realizováno

22 22 Výdaje – Mandátní účet

23 23 Výdaje – ostatní Sociální péče nižší příjmy o 100 tis.Kč – vloni 100tis.Kč darů, MP – nárůst v položce mezd – rezerva na přesčasové hodiny Hasiči - zařazeno 60 tis.Kč na nákup vyprošťovací techniky Měsíčník- zvýšeno o odměnu za opravy a redigování PM v CKV Pellyho domy Městský úřad - nárůst v položkách mzdy + odvody + 144 tis.Kč DHIM +70 tis.Kč ostatní služby +40 tis.Kč (web,SW)

24 24 Výdaje – Granty Na grantový program je vyčleněno celkem 1.708 tis.Kč a to takto :  Účelové přiděleno 1.008 tis.Kč  Sport 752 tis.Kč  Kultura 199 tis.Kč  Sociální oblast 56 tis.Kč  Rezerva na granty v II.pololetí 2013 700 tis.Kč

25 25 Výdaje – Granty – Sport – 752 tis.Kč

26 26 Výdaje – Granty – Sport – 752 tis.Kč

27 27 Výdaje – Granty – Sport – 752 tis.Kč

28 28 Výdaje – Granty – Sport – 752 tis.Kč

29 29 Výdaje – Granty – Kultura – 199 tis.Kč

30 30 Výdaje – Granty – Kultura – 199 tis.Kč

31 31 Výdaje – Granty – Kultura – 199 tis.Kč

32 32 Výdaje – Granty – Sociální oblast – 56 tis.Kč

33 33 Výdaje – Investice Na základě investičního plánu na roky 2011 – 2014 Rada města navrhuje zařadit do rozpočtu rok 2013 investice v celkové výši 17.721 tis.Kč (v rozpočtu r.2012 bylo 9.635 tis.Kč) K zamezení problému s financováním investic bylo rozdělení investic do rozpočtu rozčleněno takto :  Investice zařazené přímo do rozpočtu17.721 tis.Kč  Investice podmíněné získáním dotace 1.600 tis.Kč  Investice nezařazené do rozpočtu 1.670 tis.Kč (realizace těchto investic je podmíněna vývojem příjmové stránky rozpočtu a budou zařazovány v jednotlivých rozpočtových změnách)

34 34 Investice – zařazené přímo do rozpočtu

35 35 Investice – zařazené přímo do rozpočtu

36 36 Investice – zařazené přímo do rozpočtu

37 37 Investice – podmíněné získáním dotace

38 38 Investice – nezařazené do rozpočtu

39 39 Detailní rozpad výdajů na rok 2013

40 40 Detailní rozpočty Detailní rozpočty jednotlivých kapitol jsou uvedeny v zaslaném Excelovském souboru, popř. jsou k dispozici u tajemníka městského úřadu.


Stáhnout ppt "1 R ozpočet města Police nad Metují na rok 2013. 2 Rozpočet 2013 Rozpočet je navrhován jako schodkový s celkovými příjmy a výdaji ve výši 67.878 tis.Kč."

Podobné prezentace


Reklamy Google