Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role dobrovolných svazků obcí (DSO) v ČR při centrálním zadávání 1 Ing. Lukáš Vlček starosta města Pacova předseda Regionální komise Svazu měst a obcí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role dobrovolných svazků obcí (DSO) v ČR při centrálním zadávání 1 Ing. Lukáš Vlček starosta města Pacova předseda Regionální komise Svazu měst a obcí."— Transkript prezentace:

1 Role dobrovolných svazků obcí (DSO) v ČR při centrálním zadávání 1 Ing. Lukáš Vlček starosta města Pacova předseda Regionální komise Svazu měst a obcí ČR předseda DSO mikroregion Stražiště

2 Vymezení DSO 2 Základní právní normou, která spolupráci obcí řeší, je zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Nejběžnější formou institucionalizované spolupráce je vytváření dobrovolných svazků obcí - mikroregionů. Aktuálně v ČR funguje cca 560 DSO. Zdroj: Ústav územního rozvoje. Dostupné na http://www.uur.cz/default.asp?ID=4627

3 Vymezení DSO 3 Zdroj: http://www.risy.cz/Files/Images/mapy/mapy_ke_stazeni/Typologie_2012.jpg)

4 Role DSO při centrálním zadávání 4 1.DSO je v pozici centrálního zadavatele 2.DSO organizuje pro své členy marketingový průzkum trhu 3.DSO v roli administrativního poradce v systému veřejných zakázek

5 Role DSO při centrálním zadávání 5 1.DSO je v pozici centrálního zadavatele -DSO má zřízen profil veřejného zadavatele a svým jménem zajišťuje veřejnou zakázku pro více subjektů -zapojené subjekty mají uzavřenou příslušnou smlouvu s DSO a musí respektovat výsledky výběrového řízení -v praxi se setkáváme například u nákupu většího objemu služby či dodávky: elektrická energie, zemní plyn, opravy obecního majetku (komunikace, veřejné osvětlení, výsadby zeleně apod.) -modifikace: DSO je sám realizátorem společného projektu, zahrnující více obcí (často je DSO také příjemcem nějaké dotace), například výsadby zeleně, nákupy nádob na tříděný odpad, nákup komunální techniky apod.

6 Role DSO při centrálním zadávání 6 2.DSO organizuje pro své členy marketingový průzkum trhu -role DSO je koordinační - rozhodnutí je na jednotlivých obcích, obce nejsou vázány -žádný zapojený subjekt (objemově) nepřekračuje limit předpokládané hodnoty pro zadávání dle zákona o zadávání veřejných zakázek (veřejné zakázky malého rozsahu) -svazek zajišťuje pro více zapojených subjektů související administrativu a management

7 Role DSO při centrálním zadávání 7 3.DSO v roli administrativního poradce v systému veřejných zakázek -DSO často svým členům pomáhají s administrací veřejných zakázek – příprava zadávací dokumentace, příprava podkladů pro posuzování a hodnocení hodnotitelskou komisí, zjištění zveřejňovací povinnosti, správa profilů veřejného zadavatele apod. -řada DSO má pro tyto činnosti svého specialistu či se touto cestou hodlá ubírat

8 Praktický příklad 8 DSO mikroregion Stražiště -vznik v roce 2002 -22 členů – 1 město, 1 městys, 20 obcí -územní pokrytí shodné s ORP Pacov -cca 10 tis. obyvatel

9 Praktický příklad 9 DSO Mikroregion Stražiště Oblasti činnosti: -management mikroregionu -dotační poradenství a související služby pro obce -realizace rozvojových projektů -vzdělávání – organizování vzdělávacích kurzů pro veřejnost a další profesní vzdělávání -agenda veřejných zakázek

10 Praktický příklad 10 DSO Mikroregion Stražiště -agenda veřejných zakázek: -DSO provozuje jednotlivým obcím profily veřejných zadavatelů -multilicence umožňující neomezený počet profilů zadavatelů, řídících se zákonem o zadávání veřejných zakázek: obce, NNO, dotovaní zadavatelé – i podnikatelé -realizované soutěže: -elektrická energie - cca 200 odběrných míst: oú, školství, hasičské zbrojnice, zdravotnictví, soc. oblast, veřejné osvětlení apod. -odpadové hospodářství (kompostéry, kontejnery na tříděný odpad), veřejná zeleň, drobné opravy komunikací, doprovodná infrastruktura CR atd.

11 Centrální zadávání jako příležitost 11 Centrální zadávání či koordinace veřejných zakázek ze strany DSO: -významný potenciál pro spolupráci obcí v ČR -úspora finančních prostředků samospráv SMO ČR aktuálně stojí před realizací projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, kde je problematika veřejných zakázek mimo jiné řešena.

12 Předpoklady funkčního systému 12 -profesionalita managementu DSO -důvěra obcí v DSO -fungující komunikační systém (veřejné zakázky jsou administrativně značně náročná agenda)

13 SMO ČR 5. května 1640/65 140 00 Praha 4 tel. 234 709 711, 717 e-mail: smocr@smocr.cz www.smocr.cz 13 Děkuji za pozornost starosta@mestopacov.cz mobil: 777 334 124


Stáhnout ppt "Role dobrovolných svazků obcí (DSO) v ČR při centrálním zadávání 1 Ing. Lukáš Vlček starosta města Pacova předseda Regionální komise Svazu měst a obcí."

Podobné prezentace


Reklamy Google