Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem Informace o projektu.. Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem Informace o projektu.. Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na."— Transkript prezentace:

1 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem Informace o projektu.. Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000335 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu.

2 Základní informace Název projektu - Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území OPR Bystřice pod Hostýnem Příjemce projektu - MAS Podhostýnska, z.s Partner projektu - obec Loukov Financování projektu - ESF, OP VVV, státní rozpočet Zasedání výběrové komise 11. 4. 2016 - doporučení k financování Realizace projektu 1. 7. 2016 - do 30. 6. 2018 Celkové způsobilé výdaje – 3 097 024 Kč Dotace - 100%.

3 Co je to MAP? MAP - plánovací dokument pro oblast vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem.  Dokument bude mít 3 části: Analytická část – vytvoření na základě metaanalýzy stávajících strategických záměrů, z výstupů jednání pracovních skupin, z výstupů dotazníkového šetření MŠMT, ze zjištěných potřeb investic, ze znalosti oblasti školství na území ORP Litomyšl, z následného definovaní četnosti klíčových problémů, ze stanovení průniku klíčových problémů a z definování prioritních oblastí rozvoje. Výstupem analytické části budou SWOT-3 analýzy jednotlivých rozvojových oblastí. Strategický rámec – vytvoření na základě SWOT-3 analýz a analytické části dokumentu. Struktura: vize, popis zapojení aktérů, priority, cíle a indikátory, investiční priority. Akční plán – definování konkrétních aktivit pro splnění definovaných cílů. Zpracování dokumentu - společné plánování a spolupráce zástupců zřizovatelů škol a školských zařízení, úředníků obcí, poskytovatelů vzdělávání, uživatelů (dětí a rodičů) a veřejnosti.

4 Jaký je přínos MAP pro region ?  Hlavním přínosem - společné plánovaní, nastavení spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání, otevření komunikačních „kanálů“..  Možnost čerpání dotačních prostředků na definované potřeby v území - aktivity definované z MAPu ( investice/ neinvestice) budou mít vazbu na různé dotační programy  IROP – investiční záměry škol, volnočasových a zájmových organizací - podmínkou realizace projektů z IROP/OP PPR je soulad předkládaného investičního projektu se strategickým rámcem MAP do roku 2023  Výstupy z MAPu jsou využitelné pro tvorbu KAP  OP VVV - vedlejším produktem MAP jsou informace pro MŠMT, které slouží k zacílení výzev pro podporu aktivit škol a aktivit spolupráce.  Pro aktivity škol jsou z OP VVV připraveny tzv. šablony, které se budou dále doplňovat a upřesňovat z průběžných informací z tvorby MAP.  Aktivity spolupráce se stanou podkladem pro zacílení výzev z různých zdrojů, podle jejich povahy a dostupnosti zdrojů.  Výstupem aktivit z MAP nemusí být vždy následný projekt, do naplánovaných aktivit patří i jednoduché aktivity, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků…..  Výstupem MAP však mohou být i aktivity, které mohou být uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních samospráv, státních dotačních programů nebo jiných operačních programů. Sběr dat pro zacílení probíhá formou předávání průběžných monitorovacích zpráv poskytovateli dotace.  Na realizaci tohoto projektu – tvorbu MAP bude navazovat další výzva z OP VVV pro realizaci MAP+, kterou bude možné využít pro konkrétní realizaci naplánovaných aktivit v dokumentu MAP.

5 Realizační tým MAP Vedoucí projektu – Ing. Antonín Zlámal Odborný garant – Ing. Naděžda Klvaňová Koordinátor – Ing. Lukáš Slovák Finanční manažer – Ing. Jaroslav Šarman Manažer pracovní skupiny zřizovatelů škol a školských zařízení – Ing. Antonín Zlámal Zástupce manažera pracovní skupiny zřizovatelů škol a školských zařízení – Ing. Jaroslav Šarman Manažer pracovní skupiny příslušných administrativních pracovníků, úředníků a zástupců organizací veřejné správy – Jaroslava Jurčová Manažer pracovní skupiny zástupců managementů škol a školských zařízení – Mgr. Michal Zicháček Manažer pracovní skupiny zástupců pedagogických pracovníků mateřských škol a školských zařízení – Bc. Petra Valčuhová Manažer pracovní skupiny zástupců pedagogických pracovníků základních škol a školských zařízení - Mgr. Anna Blahová Manažer pracovní skupiny zástupců organizací zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit – Vojtěch Zicháček Manažer pracovní skupiny zástupců rodičů, jejich dětí a zainteresované veřejnosti – Tomáš Horák Účetní projektu – Ing. Jan Kubíček

6 Klíčové aktivity MAP Aktivita č.1 = Akční plánování, její podaktivity: a) Rozvoj partnerství s datem realizace 1. 7. 2016 - 30. 9. 2016 b) Dohoda o prioritách s datem realizace 1. 7. 2016 – 31. 12. 2016 c) Akční plánování s datem realizace 1. 1. 2017 – 31. 5. 2018 d) Budování znalostních kapacit s datem realizace 1. 7. 2016 – 31. 5. 2018 Aktivita č.2 = Evaluace s datem realizace 1. 7. 2017 - 30. 6. 2018 Aktivita č.3 = Řízení MAP s datem realizace 1. 7. 2016 - 30 6. 2018 Aktivita č.4 = Řízení projektu s datem realizace 1. 7. 2016 - 30. 6. 2018

7 Děkujeme za pozornost Děkujeme za pozornost kontakt: Ing. Lukáš Slovák kontakt: Ing. Lukáš Slovák Koordinátor projektu Koordinátor projektu + 420 728 085 301 + 420 728 085 301 Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000335 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu


Stáhnout ppt "Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem Informace o projektu.. Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na."

Podobné prezentace


Reklamy Google