Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Spolupráce Zlínska a Stredného Ponitria Přeshraniční spolupráce Otrokovice 5.12.2013 0.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Spolupráce Zlínska a Stredného Ponitria Přeshraniční spolupráce Otrokovice 5.12.2013 0.2006."— Transkript prezentace:

1 Projekt Spolupráce Zlínska a Stredného Ponitria Přeshraniční spolupráce Otrokovice 5.12.2013 0.2006

2 Projekt Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponitrie Partneři Sdružení měst a obcí Východní Moravy a Regionálne sdruženie miest a obcí regionu Stredné Ponitrie Realizace projektu 3/2012 až 2/2014 Rozpočet celkem 39 732,- EUR Hlavním cílem projektu je vzájemná přeshraniční integrace obcí při spolupráci na přeshraničních projektech. 2

3 Aktivity projektu Analýza přeshraniční spolupráce obcí Zlínského a Trenčínského kraje Odborné semináře na téma Zadávání veřejných zakázek Odborné semináře na téma Stavební zákon a související předpisy. Odborné semináře na téma "Financování společných projektů a vedení účetnictví" Konference – dvoudenní akce k navázání osobních kontaktů Odborné semináře na téma "Rovné příležitosti" Odborné semináře na téma "Ochrana životního prostředí„ Vytvoření databáze projektových záměrů s možností vyhledat partnera Webové prezentace Monitoring a evaluace projektu 3

4 Indikátory projektu VP - Počet zpracovaných analýz 1 VP – Počet seminářů a konferencí 12 HCP – Počet seminářů a konferencí 5 VP – Počet účastníků seminářů 280 HCP – počet účastníků seminářů 100 VP – počet vytvořených partnerství 1 HCP – počet vytvořených partnerství 1 4

5 Přeshraniční spolupráce OPPS x FMP OPPS - Podpora projektů s přeshraničním dopadem většího rozsahu, nad 20 tis. Euro, Každý partner má svůj rozpočet a realizuje vlastní aktivity. FMP - Podpora projektů malého rozsahu v oblasti přeshraničních aktivit s možností investičních výdajů do výše 40 % celkového rozpočtu mikroprojektu. Finanční krytí FMP je přes vedoucího partnera projektu.

6 Územní vymezení Realizace mikro/projektu musí mít prokazatelný dopad min. do jednoho ze znázorněných krajů.

7 Finanční alokace FMP Celková částka určená pro Fond mikroprojektů z ERDF pro plánovací období 2007-2013 na č-s příhraničí činí: 9,274.014,- € velikost podpory z ERDF: minimální částka: 3.000,- € maximální částka:20.000,- € Celkový rozpočet mikroprojektu může činit max. 40.000 € Dotace max. 85%, nutnost předfinancování aktivit

8 Financování velkých projektů Minimální výše projektu nad 20 tis. Euro výše podpory z ERDF dle typu žadatele Obecně v ČR 90% v SR 95%, Financování projektu průběžné po 6 měsících a profinancování 10 tis. EURO V aktuálním rozpočtovém období již vyčerpáno, bude i v následujícím období 2014 až 2012

9 Financování mikroprojektu nelze uplatnit zálohové platby ani průběžné proplácení výdajů při realizaci mikroprojektu, žadatel musí při předkládání žádosti garantovat zajištění plného financování mikroprojektu z vlastních zdrojů, a to po celou dobu trvání mikroprojektu, po ukončení mikroprojektu a předložení příslušných dokumentů budou z prostředků Fondu zpětně propláceny způsobilé výdaje, maximálně však ve výši schváleného finančního příspěvku.

10 Způsobilé výdaje – základní vymezení způsobilý výdaj musí být vynaložen v souvislosti s dosažením cíle projektu veškeré výdaje MP hradí žadatel výše podpory je počítána pouze ze způsobilých výdajů uvedených v rozpočtu změny v rozpočtu je nutno řádně zdůvodnit v ZZ 10

11 Časová způsobilost výdajů Výdaje na realizaci mikroprojektu jsou způsobilé: ode dne splnění podmínek přijatelnosti žádosti, termín splnění přijatelnosti bude žadateli sdělen písemně, do data ukončení realizace mikroprojektu

12 Způsobilé výdaje musí být: Nezbytné pro realizaci projektu Být uvedeny ve Smlouvě o financování projektu Skutečně vynaloženy žadatelem projektu v období od splnění podmínek přijatelnosti do ukončení projektu Vykázány v učetnictví žadatele nebo v daňových dokumentech – nutná analytická evidence Identifikovatelné, ověřitelné a podložené prvotními doklady Řádně zaplaceny do doby předložení závěrečné zprávy (do 30ti dnů po ukončení MP)

13 Typy způsobilých výdajů Osobní výdaje – hrubé mzdy a platy, odvody SZP plac. zaměstnavatelem, jiné Věcné výdaje Externí služby Výdaje na publicitu Investiční výdaje 13

14 Proplácení způsobilých výdajů Způsobilé výdaje jsou refundovány po ukončení projektu Nelze praktikovat zálohové platby Finanční ukončení projektu probíhá do 12ti měsíců od předložení Závěrečné zprávy

15 Typy nezpůsobilých výdajů Aktivity mimo podporované území bez přímého dopadu do podporovaného území Výdaje, které nebyly pro mikroprojekt zaúčtovány analyticky Výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů 15

16 RNDr. Otakar Prudil ředitel tř. T. Bati 5146 760 01 Zlín Tel.: +420 737 56 59 54 E-mail: prudil@rravm.czprudil@rravm.cz Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Projekt Spolupráce Zlínska a Stredného Ponitria Přeshraniční spolupráce Otrokovice 5.12.2013 0.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google