Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP Neratovice 2. Setkání Řídícího výboru MAP Neratovice 20. června 2016, MěÚ Neratovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP Neratovice 2. Setkání Řídícího výboru MAP Neratovice 20. června 2016, MěÚ Neratovice."— Transkript prezentace:

1 MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP Neratovice 2. Setkání Řídícího výboru MAP Neratovice 20. června 2016, MěÚ Neratovice

2 1) Prezence účastníků, zahájení 2) Postup projektu MAP v SO ORP Neratovice 3) Výsledky dotazníkového šetření MŠMT - projednání vize a SWOT analýz 4) Strategický rámec MAP v SO ORP Neratovice (projednání návrhu, včetně investičních priorit) 5) Schválení Strategického rámce MAP 6) Diskuze 7) Závěr Program setkání

3 Leden 2016 Začátek realizace projektu MAP v SO ORP Neratovice Březen 2016 1. Setkání všech aktérů v oblasti vzdělávání v ORP Neratovice Doplnění odborného týmu projektu Žádost o přezkum (věcné hodonocení projektu) Květen 2016 Vyhodnocování dotazníkového šetření MŠMT pro ZŠ a MŠ Příprava vlastního dotazníkového šetření pro MŠ, ZŠ, organizace a knihovny Postup projektu MAP v SO ORP Neratovice

4 Květen 2016 Rozeslání investičních dotazníků školám (ZŠ a MŠ) a obcím Červen 2016 Setkání ředitelů škol a pedagogických pracovníků v Neratovicích (výstupy dotazníkového šetření, vize, SWOT-3 analýzy, priority, diskuze) Zveřejnění výstupů na webu MAS – připomínkování Strategický rámec MAP v SO ORP Neratovice Postup projektu MAP v SO ORP Neratovice

5 Červenec - srpen 2016 Vyhodnocování vlastního dotazníkového šetření pro MŠ, ZŠ, organizace a knihovny Zapracování výstupů do analytické části dokumentu MAP Zapracování výstupů do Strategického rámce MAP Zpracovávání MAP Příprava školení pro aktéry v území Plánovaný postup projektu MAP v SO ORP Neratovice

6 Výstupy projektu MAP v SO ORP Neratovice Rozvoj partnerství Dohoda o prioritách Akční plánování Budování znalostních kapacit -Setkání aktérů z území -Sestavení ŘV -Analýza území -Strategický rámec MAP do roku 2023 -Investiční priority

7 Příprava Strategického rámce MAP Strategický rámec MAP Investiční priority ZŠ a MŠ Vize Dohoda o prioritách a cíle

8 Priorita 1 – Zvyšování kvality předškolního vzdělávání Cíl 1.1 Podpora spolupráce školy a rodiny Cíl 1.2 Vybavení MŠ pomůckami a technikou Priorita 2 – Podpora dětí a žáků se SVP Cíl 2.1 pořádání akcí pro pedagogy MŠ a ZŠ v oblasti inkluze Cíl 2.2 Podpora sociální inkluze Priority a cíle – MAP Neratovice

9 Priorita 3 – Podpora vybraných oblastí vzdělávání v MŠ a ZŠ Cíl 3.1 Vytvoření podnětného prostředí pro děti a žáky Cíl 3.2 Pořádání workshopů pro pedagogy v MŠ a ZŠ ve vybraných oblastech Cíl 3.3 Podpora vzniku nových zájmových a neformálních aktivit pro děti a žáky Priorita 4 – Rozvoj infrastruktury MŠ a ZŠ Cíl 4.1 Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání Cíl 4.2 Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání Priority a cíle – MAP Neratovice

10 Informace a výstupy k projektu MAP v ORP Neratovice www.nadprahou.eu Projekty Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Neratovice

11 Prostor pro Vaše dotazy… !?! Pssst…

12 Děkujeme za Vaši účast i pozornost! Ing. et Bc. Miriam Kupková tel.: 604 251 990, e-mail: mmkupka@seznam.cz


Stáhnout ppt "MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP Neratovice 2. Setkání Řídícího výboru MAP Neratovice 20. června 2016, MěÚ Neratovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google