Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvojový program obce Tisá Úvodní prezentace zpracovatele pro veřejnost 13. 1. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvojový program obce Tisá Úvodní prezentace zpracovatele pro veřejnost 13. 1. 2014."— Transkript prezentace:

1 Rozvojový program obce Tisá Úvodní prezentace zpracovatele pro veřejnost 13. 1. 2014

2 Program 1.Představení zpracovatele - SPF Group 2.Organizace zpracování Rozvojového programu obce Tisá 3.Výstupy Rozvojového programu obce Tisá 4.Diskuse

3 SPF Group, s.r.o. – představení  Poradenská společnost v oblasti místního a regionálního rozvoje a životního prostředí  Hlavní činnosti strategické dokumenty a rozvojové programy pro orgány státní správy, kraje, města a obce analýzy a průzkumy pro města, obce a kraje procesní řízení na obecních, městských a krajských úřadech asistence při realizaci projektů, příprava žádostí o dotaci  Sídla: Praha, Ústí nad Labem

4 SPF Group, s.r.o. - reference  strategie/programy rozvoje krajů (Jihomoravský, Ústecký)  strategické plány, rozvojové programy a obdobné dokumenty (Ústí nad Labem, Semily, Kladno, Mladá Boleslav, Praha-Libuš, Jesenice, Krkonoše, Tišnov...)  koncepce rozvoje místní ekonomiky a cestovního ruchu (České Švýcarsko, Ústecký kraj)  průzkumy mezi obyvateli, podnikateli, návštěvníky (Mladá Boleslav, Jesenice, Tišnov, Ústecký kraj atd.)

5 SPF Group, s.r.o. - tým  Mgr. Josef Miškovský, Ph.D. – vedoucí týmu  Ing. Jan Vojtek  Mgr. Josef Mareš  Mgr. Iva Michalová

6 Rozvojový program  Nástroj k dosažení dlouhodobých změn v daném území -Nástroj managementu -Koncepční vs. živelný rozvoj -Dlouhodobá vize, krátkodobý a střednědobý plán opatření a projektů  Zamyšlení nad budoucností obce („vizí“) – chceme být především rezidenční obec, turistické centrum, centrum podnikání, klidná odlehlá obec…??  Nalezení současných problémů (rozporů se stanovenou vizí) a návrh jejich vhodného řešení

7 Rozvojový program  Komplexní dokument, ale selektivní cíle a opatření  Sladění různorodých zájmů – hledání kompromisů a konsensů mezi těmi, kdo se v území pohybují (obyvatelé, podnikatelé, státní správa…)  Kreativita procesu (různorodé metody a postupy) Není důležitý jenom výsledek (program), ale také proces vedoucí k jeho dosažení a zejména následná realizace programu!

8 Role zpracovatele rozvojového programu (SPF Group)  Organizátor procesu zpracování  Moderátor diskuse nad dalším směřováním obce  Analytik  Posouzení jednotlivých námětů  Zpracovatel jednotlivých výstupů

9 Role zadavatele rozvojového programu (Obec Tisá)  Přesná specifikace zadání a poptávky  Dodání potřebných podkladů  Účast při diskusi nad dalším směřováním obce  Aktivní účast na jednáních, generování námětů  Technické zajištění procesu (např. jednotlivých jednání)

10 Role veřejnosti při zpracování rozvojového programu  Účast při diskusi nad dalším směřováním obce  Generování námětů  Aktivní účast na veřejných jednáních, v rámci dotazníkového šetření atd.

11 Komunikace a organizace zpracování RP obce Tisá 1.Průběžná jednání mezi zpracovatelem a zadavatelem 2.Rozhovory s vybranými zástupci obce (cca 3 rozhovory – již proběhly) 3.Dotazníkové šetření mezi obyvateli 4.Neformalizované schůzky s místními aktéry (cca 3 setkání v první fázi prací – leden-únor 2014) 5.Veřejná fóra (cca 3 setkání – první z nich je dnešní, dále březen a květen 2014) 6.Jednání řídicí skupiny (cca 3 schůzky v únoru, březnu a květnu 2014) 7.Jednání odborných pracovních skupin (2 jednání každé z cca 4 skupin během dubna 2014) 8.Informace na internetu, vývěskách apod.

12 Rozvojový program obce Tisá - výstupy  1. Analytická část Shromáždění dat a informací Profil obce - Socio-demografická situace - Místní hospodářství - Infrastruktura, bydlení - Životní prostředí - Vyhodnocení názorů obyvatel SWOT analýza

13 Rozvojový program obce Tisá - výstupy  2. Návrhová část Varianty (scénáře) možného budoucího vývoje Návrh rozvojové vize Identifikace problémových oblastí Stanovení cílů Návrh strategie (priorit a opatření)  3. Realizační část Akční plán (výběr aktivit a projektů pro nejbližší období) Systém realizace rozvojového programu

14 Zdroje informací  Všeobecně dostupné statistické údaje, analýzy, koncepce…  Dostupná šetření, studie, generely, analýzy atd., které má k dispozici zadavatel  Vlastní šetření mezi obyvateli  Závěry z diskusí a z projednání jednotlivých výstupů

15 Diskuse  Komentáře a dotazy k prezentaci  Očekávání ohledně výstupů, možnosti zapojení místních aktérů, harmonogramu atd.  Doporučení podkladů a dat


Stáhnout ppt "Rozvojový program obce Tisá Úvodní prezentace zpracovatele pro veřejnost 13. 1. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google