Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ 0109.  Územní plán  Evropské indikátory udržitelného rozvoje  Analýza brownfieldů  Studie udržitelné MHD ve Vsetíně  Přenos dobré praxe a zkušeností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ 0109.  Územní plán  Evropské indikátory udržitelného rozvoje  Analýza brownfieldů  Studie udržitelné MHD ve Vsetíně  Přenos dobré praxe a zkušeností."— Transkript prezentace:

1 CZ 0109

2  Územní plán  Evropské indikátory udržitelného rozvoje  Analýza brownfieldů  Studie udržitelné MHD ve Vsetíně  Přenos dobré praxe a zkušeností

3  1976 - směrný ÚP - zákon č. 84/1958 Sb.  1996 - ÚPN SÚ Vsetín – zákon č. 50/1976 Sb.  1.1.2007 – zákon 183/2006 Sb. – ukončení platnosti ÚPD k 31.12.2015  neexistence nového ÚP = návrat k intravilánu v jeho hranicích k 1.9.1966

4

5  nosná aktivita NG  platforma pro přípravu záměrů města  základ koordinace územních rozvojových záměrů  návaznost na koncepční dokumenty města  větší publicita a zájem veřejnosti

6  2006 – žádost o grant  2007 – schválení žádosti Monitorovacím výborem  2008 – audit projektu  28.9.2008 –MZV Norska – poskytnutí grantu  16.12.2008 rozhodnutí o přidělení dotace  2011 – ukončení projektu  2006 - schválení pořízení ÚP - průzkumy a rozbory  2007 – schválení zadání Úp  2008 – zhotovení konceptu ÚP, projednání  2009 – schválení pokynů pro dopracování návrhu ÚP, zhotovení návrhu, projednání  2010 – vydání ÚP

7  Žádost NG:105,6 tis.EUR  dotace 76,8 tis.EUR  ÚP celkem 3,45 mil. Kč  Průzkumy a rozbory 0,35 mil. Kč  Zadání ÚP: 0,00 mil. Kč  Koncept ÚP: 2,24 mil. Kč  Návrh ÚP: 0,86 mil. Kč

8  koncepce rozvoje území, ochrana jeho hodnot  koncepce plošného a prostorového uspořádání, veřejné infrastruktury  vymezení zastavěného území  vymezení zastavitelných ploch a koridorů, přestaveb, veřejně prospěšných staveb a opatření a územních rezerv  etapizace využití území

9  udržitelnost řešení, tj. vyváženost „3 pilířů – lidé, životní prostředí, hospodářství“  kompaktibilita s PÚR ČR, ZÚR ZK  kontinuita koncepce území (DaTI) – ÚPN SÚ  jednotná metodika zpracování

10  zajištění vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé ŽP, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území -UR  nástroje:  posouzení vlivu ÚP na životní prostředí  posouzení vlivu na území Natura 2000  posouzení na udržitelný rozvoj území (x ÚPN SÚ – posouzení vlivu koncepce na ŽP)

11 Koncept ÚP Návrh ÚP  obligatorní  veřejné projednání  určený zastupitel  zastupitelstvo města  fakultativní  pracovní zastupitelstvo města  rada města  komise výstavby a životního prostředí rady města  dotčené orgány  veřejnost  publikace v médiích  Obligatorní  dotčené orgány  veřejné projednání  určený zastupitel  zastupitelstvo města  fakultativní  komise výstavby a životního prostředí rady města  rada města  workshop pro veřejnost na téma účelu územního plánování – součást kampaně v rámci MA 21  veřejné projednání  publikace v médiích

12  OOP ZM 9.3.2010  návrhové období: 10 let  Vytvoření podmínek pro výstavbu a udržitelný rozvoj  Stabilizace rozhodujících koncepčních záměrů, DTI  Kapacita území pro přírůstek 3000 obyvatel  předkupní právo: VPS/O  zpráva o uplatňování ÚP do 4 let  změna ÚP  náhrada za změnu v území

13 POZITIVANEGATIVA  Propagace, prezentace www.vsetin,cz, www.vsetin.eu, www.juap-zk.cz www.vsetin,czwww.vsetin.euwww.juap-zk.cz  Široké zapojení města a veřejnosti do přípravy a projednání  Ujasnění a stabilizace strategických záměrů  Nástroj usměrňování rozvoje území  Úspora prostředků  Nejisté podmínky při přípravě projektu asymetrie financování  Změna podmínek grantu v průběhu přípravy i realizace projektu  Změna postojů kontrolních orgánů  Časová prodleva  Změna kurzu Kč x EUR

14


Stáhnout ppt "CZ 0109.  Územní plán  Evropské indikátory udržitelného rozvoje  Analýza brownfieldů  Studie udržitelné MHD ve Vsetíně  Přenos dobré praxe a zkušeností."

Podobné prezentace


Reklamy Google