Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Dopracování projektu 3. - 4. etapa změny, hlavní problémy, rizika Kroměříž 29. 8. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Dopracování projektu 3. - 4. etapa změny, hlavní problémy, rizika Kroměříž 29. 8. 2013."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Dopracování projektu 3. - 4. etapa změny, hlavní problémy, rizika Kroměříž 29. 8. 2013

2 Lhůty pro doložení dokladů v rámci 3. a 4. Etapy KONEČNÝ TERMÍN UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE K 31. 12. 2013. Do 39. VýzvyOd 40. Výzvy 3. etapa4. etapa3.etapa4.etapa Územní rozhodnutí a jeho možné nahrazení Do 44 pracovních dnů NEBYLA Do 132 pracovních dnů Stavební povolení a jeho možné nahrazení Rozpočet projektu na základě ukončeného zadávacího řízení Kompletní dokumentace po ukončení zadávacího řízení Doklad o posouzení vlivu na životní prostředí Doložení zajištění financování projektu Do 2 pracovních dnů

3 Příprava Smlouvy o poskytnutí dotace  Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace bude připraven již v rámci Etapy 2 vč. autorizace návrhu Smlouvy příjemcem  V rámci přípravy Smlouvy bude odeslán žadateli dopis – Žádost o specifikaci předpokládaného časového harmonogramu dokládání dokumentace projektu, které nebyly předloženy v předcházejících etapách Součástí dopisu bude žádost o prohlášení příjemce, že NEDOJDE KE ZMĚNÁM PROJEKTU, KTERÉ BY ZNAMENALY NESOULAD SE SCHVÁLENÝM PROJEKTEM K FINANCOVÁNÍ Žadatel je povinen časový harmonogram a prohlášení o souladu projektu doložit do 22 pracovních dnů ode dne doručení Žádosti  Po schválení projektu k financování bude do 5 pracovních dnů připravena Smlouva o poskytnutí dotace bude odeslána příjemci jako příloha dopisu Oznámení o poskytnutí dotace

4 Etapa 4 – doložení příloh po podpisu Smlouvy Povinné přílohy, které NEBYLY ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ předloženy v předcházejících etapách.  Do 10 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy bude příjemce vyzván dopisem k doložení příloh.  V dopise budou stanoveny: podmínky a podklady/přílohy nutné k doložení lhůta pro jejich doložení pracovník OKP, který bude projekt dále administrovat  Pokud příjemce nedoloží ve stanoveném termínu povinné přílohy, NEBUDE ZNOVU VYZÝVÁN a poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět Smlouvu

5 Etapa 4 – doložení příloh po podpisu Smlouvy Maximální lhůta pro doložení povinných příloh v rámci 4. etapy = 132 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.  V tento okamžik je příjemce povinen předložit Monitorovací hlášení bez žádosti o platbu.  Pokud příjemce před uplynutím 132 pracovních dnů bude předkládat ŽOP, bude doložení povinných příloh součástí této ŽOP.  Pokud příjemce doloží přílohy v řádném termínu proběhne kontrola těchto dokladů (lhůta 10 pracovních dnů) jsou-li zjištěny nedostatky, příjemce je vyzván k jejich odstranění ve stanovené lhůtě (VYZVÁN POUZE JEDNOU) POKUD NEJSOU NEDOSTATKY ODSTRANĚNY, POSKYTOVATEL JE OPRÁVNĚN VYPOVĚDĚT SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

6 Informace pro přílohu č. 1 Smlouvy  Monitorovací indikátory  Harmonogram realizace projektu (aktivit)  Předběžný finanční harmonogram  Rozpočet  Veškeré formuláře najdete na webových stránkách ÚRR: http://www.rr-strednimorava.cz/pro-prijemce/formularehttp://www.rr-strednimorava.cz/pro-prijemce/formulare. Nutno doložit také na el. nosiči CD.

7 Základní problémy a rizika v rámci 3. etapy Depozit Problematika složení depozitu je jednoznačně popsána v rámci stávajících metodik a doposud nevznikají ze strany příjemců zásadní problémy. Je potřeba včas založit depozitní účet v požadované výši a podmínkami – přivolení k dispozici třetí osobou – pracovníky ÚRR. Nejčastější problémy: úprava výše depozitu – z důvodu již částečně realizovaného a proplaceného projektu – zde je nastaven administrativní postup pro ověření skutečné prostavěnosti projektu výše depozitu Změna výše depozitu podléhá schválení VRR.

8 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Jeremenkova 40b Olomouc www.rr-strednimorava.cz Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Dopracování projektu 3. - 4. etapa změny, hlavní problémy, rizika Kroměříž 29. 8. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google