Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. B6 – Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. B6 – Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace."— Transkript prezentace:

1 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. B6 – Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků Metodický výklad výzvy B6 Mgr. Alena Sirotková, Mgr. Veronika Zalomová oddělení metodik a hodnocení projektů alena.sirotkova@mvcr.cz veronika.zalomova@mvcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. B6 – Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků Metodický výklad výzvy B6 Mgr. Alena Sirotková, Mgr. Veronika Zalomová oddělení metodik a hodnocení projektů alena.sirotkova@mvcr.cz veronika.zalomova@mvcr.cz alena.sirotkova@mvcr.czveronika.zalomova@mvcr.cz alena.sirotkova@mvcr.czveronika.zalomova@mvcr.cz

2 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Představení výzvy OP LZZ č. B6 Datum vyhlášení: 8. 4. 2013 Benefit7: 15. 4. 2013 Datum ukončení: 9. 8. 2013 do 14:00 hod.  Kontinuální výzva = projekty jsou od okamžiku zaregistrování a předložení na MV ČR obratem postoupeny do hodnotícího procesu.  Na zahájení projektu není třeba čekat do uzavření výzvy. Celková alokace na výzvu: 700 000 000 Kč Typ projektů: individuální projekty systémového charakteru, naplnění strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ 2

3 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podklad pro výzvu  průzkum absorpční kapacity v lednu 2013  předloženo 49 projektových záměrů = 1 440 655 200 Kč  důraz kladen na připravenost projektů, resp. výběrových řízení, zrychlený harmonogram a stabilitu projektových týmů  na základě provedeného průzkumu bylo definováno zaměření výzvy a vymezeni žadatelé  Příloha č. 2 výzvy: Výčet oprávněných žadatelů (organizační složky státu) 3

4 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Kdo může žádat?  ústřední orgány státní správy vymezené kompetenčním zákonem č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo orgány ústřední státní správy, o kterých jejich roli ústředního orgánu státní správy stanoví zvláštní zákon  organizační složky státu řízené/zřízené orgány ústřední státní správy uvedenými v zákoně č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyjmenované v příloze č. 2 výzvy B6  svazky, asociace a sdružení územních samosprávných celků. Podmínky pokrytí min. území 3 krajů alespoň jedním tématem výzvy 4

5 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Cílové skupiny = příjemci aktivit projektu  správní úřady, organizační složky státu řízené/zřízené orgány ústřední státní správy a jejich zaměstnanci  územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci  politici územních samosprávných celků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků 5

6 Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporované aktivity výzvy č. B6 1.zvyšování transparentnosti veřejné správy a efektivity chodu úřadů, posílení institucionální kapacity 2.boj proti korupci, ukotvení etických kodexů 3.snižování administrativní zátěže 4.podpora strategického řízení a plánování a tvorba národních koncepcí a metodik s dopadem na území veřejné správy 6

7 Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporované aktivity výzvy č. B6 5.optimalizace a zefektivnění ekonomických procesů v oblasti finančního plánování, efektivní nakládání s veřejným majetkem 6.zkvalitnění systému metodické pomoci, nastavení postupů a podpory celorepublikových témat v rámci celé veřejné správy 7.vzdělávání ve výše uvedených oblastech, vč. e-learning 7

8 Omezení a specifika výzvy č. B6  max. objem finančních prostředků na projekt = 50 000 000 Kč  min. objem finančních prostředků na projekt = 2 000 000 Kč  jeden žadatel může v rámci výzvy podat více projektů  max. objem celkových způsobilých výdajů na všechny projekty předložené jedním žadatelem = 100 000 000 Kč Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 8

9 Omezení a specifika výzvy č. B6  max. délka trvání projektu = 24 měsíců  realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 6. 2015  místo realizace = území ČR  výdaje spadající pod křížové financování nejsou způsobilé  Povinné přílohy:  Pověření pro účel schválení a realizace projektu (pokud nepodepisuje statutární zástupce)  Návaznost projektu na všechny dosud realizované projekty žadatele v IOP (1.1) a OP LZZ (4.1) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 9

10 Další podmínky a omezení výzvy Nebudou podpořeny projekty, jejichž součástí je:  realizace zahraniční pracovní cesty  obecné vzdělávání v oblasti IT  jazykové vzdělávání  vzdělávání povinné ze zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů  Svazky, asociace a sdružení územních samosprávných celků jako oprávnění žadatelé výzvy musí pokrýt minimálně území 3 krajů alespoň jedním z uvedených témat. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 10

11 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Revize Operačního manuálu OP LZZ  Verze 1.8 platná od 1. 11. 2012  Úvazky členů RT: povoleno max. 1,0 úvazku u daného zaměstnavatele (HPP, DPČ a DPP celkem)  Např. HPP = 0,8, DPČ = 0,2  jasně specifikovat rozsah práce, uvézt v pracovní náplni – úvazky se nesmí překrývat  Metodika způsobilých výdajů D5 (kap. 2.1 a 3.1) 11

12 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Revize Operačního manuálu OP LZZ  Audit projektu: povinný pouze u individuálních projektů nad 100 mil. Kč; příručky D1 (kap. 5.4) a D2 (kap. 12).  Pořizované zařízení a vybavení musí odpovídat úvazkům v RT (max. 20% rozpočtu); Metodika D5 (kap. 3.3) = > 1 notebook pro 2 zaměstnance na 0,5 úvazku 12

13 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Děkujeme za pozornost Odbor strukturálních fondů MV ČR Děkujeme za pozornost Odbor strukturálních fondů MV ČR


Stáhnout ppt "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. B6 – Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google