Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. B6 – Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. B6 – Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace."— Transkript prezentace:

1 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. B6 – Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků Metodický výklad výzvy B6 Mgr. Alena Sirotková, Mgr. Veronika Zalomová oddělení metodik a hodnocení projektů Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. B6 – Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků Metodický výklad výzvy B6 Mgr. Alena Sirotková, Mgr. Veronika Zalomová oddělení metodik a hodnocení projektů

2 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Představení výzvy OP LZZ č. B6 Datum vyhlášení: Benefit7: Datum ukončení: do 14:00 hod.  Kontinuální výzva = projekty jsou od okamžiku zaregistrování a předložení na MV ČR obratem postoupeny do hodnotícího procesu.  Na zahájení projektu není třeba čekat do uzavření výzvy. Celková alokace na výzvu: Kč Typ projektů: individuální projekty systémového charakteru, naplnění strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ 2

3 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Podklad pro výzvu  průzkum absorpční kapacity v lednu 2013  předloženo 49 projektových záměrů = Kč  důraz kladen na připravenost projektů, resp. výběrových řízení, zrychlený harmonogram a stabilitu projektových týmů  na základě provedeného průzkumu bylo definováno zaměření výzvy a vymezeni žadatelé  Příloha č. 2 výzvy: Výčet oprávněných žadatelů (organizační složky státu) 3

4 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Kdo může žádat?  ústřední orgány státní správy vymezené kompetenčním zákonem č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo orgány ústřední státní správy, o kterých jejich roli ústředního orgánu státní správy stanoví zvláštní zákon  organizační složky státu řízené/zřízené orgány ústřední státní správy uvedenými v zákoně č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyjmenované v příloze č. 2 výzvy B6  svazky, asociace a sdružení územních samosprávných celků. Podmínky pokrytí min. území 3 krajů alespoň jedním tématem výzvy 4

5 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Cílové skupiny = příjemci aktivit projektu  správní úřady, organizační složky státu řízené/zřízené orgány ústřední státní správy a jejich zaměstnanci  územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci  politici územních samosprávných celků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků 5

6 Podporujeme Vaši budoucnost Podporované aktivity výzvy č. B6 1.zvyšování transparentnosti veřejné správy a efektivity chodu úřadů, posílení institucionální kapacity 2.boj proti korupci, ukotvení etických kodexů 3.snižování administrativní zátěže 4.podpora strategického řízení a plánování a tvorba národních koncepcí a metodik s dopadem na území veřejné správy 6

7 Podporujeme Vaši budoucnost Podporované aktivity výzvy č. B6 5.optimalizace a zefektivnění ekonomických procesů v oblasti finančního plánování, efektivní nakládání s veřejným majetkem 6.zkvalitnění systému metodické pomoci, nastavení postupů a podpory celorepublikových témat v rámci celé veřejné správy 7.vzdělávání ve výše uvedených oblastech, vč. e-learning 7

8 Omezení a specifika výzvy č. B6  max. objem finančních prostředků na projekt = Kč  min. objem finančních prostředků na projekt = Kč  jeden žadatel může v rámci výzvy podat více projektů  max. objem celkových způsobilých výdajů na všechny projekty předložené jedním žadatelem = Kč Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 8

9 Omezení a specifika výzvy č. B6  max. délka trvání projektu = 24 měsíců  realizace projektu musí být ukončena nejpozději  místo realizace = území ČR  výdaje spadající pod křížové financování nejsou způsobilé  Povinné přílohy:  Pověření pro účel schválení a realizace projektu (pokud nepodepisuje statutární zástupce)  Návaznost projektu na všechny dosud realizované projekty žadatele v IOP (1.1) a OP LZZ (4.1) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 9

10 Další podmínky a omezení výzvy Nebudou podpořeny projekty, jejichž součástí je:  realizace zahraniční pracovní cesty  obecné vzdělávání v oblasti IT  jazykové vzdělávání  vzdělávání povinné ze zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů  Svazky, asociace a sdružení územních samosprávných celků jako oprávnění žadatelé výzvy musí pokrýt minimálně území 3 krajů alespoň jedním z uvedených témat. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz 10

11 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Revize Operačního manuálu OP LZZ  Verze 1.8 platná od  Úvazky členů RT: povoleno max. 1,0 úvazku u daného zaměstnavatele (HPP, DPČ a DPP celkem)  Např. HPP = 0,8, DPČ = 0,2  jasně specifikovat rozsah práce, uvézt v pracovní náplni – úvazky se nesmí překrývat  Metodika způsobilých výdajů D5 (kap. 2.1 a 3.1) 11

12 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Revize Operačního manuálu OP LZZ  Audit projektu: povinný pouze u individuálních projektů nad 100 mil. Kč; příručky D1 (kap. 5.4) a D2 (kap. 12).  Pořizované zařízení a vybavení musí odpovídat úvazkům v RT (max. 20% rozpočtu); Metodika D5 (kap. 3.3) = > 1 notebook pro 2 zaměstnance na 0,5 úvazku 12

13 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Děkujeme za pozornost Odbor strukturálních fondů MV ČR Děkujeme za pozornost Odbor strukturálních fondů MV ČR


Stáhnout ppt "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. B6 – Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google