Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. C7 - Projektová kancelář Metodický výklad výzvy C7 Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. C7 - Projektová kancelář Metodický výklad výzvy C7 Mgr."— Transkript prezentace:

1 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. C7 - Projektová kancelář Metodický výklad výzvy C7 Mgr. Alena Sirotková, Ing. Michaela Benešová oddělení metodik a hodnocení projektů alena.sirotkova@mvcr.cz michaela.benesova@mvcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. C7 - Projektová kancelář Metodický výklad výzvy C7 Mgr. Alena Sirotková, Ing. Michaela Benešová oddělení metodik a hodnocení projektů alena.sirotkova@mvcr.cz michaela.benesova@mvcr.cz alena.sirotkova@mvcr.czmichaela.benesova@mvcr.cz alena.sirotkova@mvcr.czmichaela.benesova@mvcr.cz

2 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Představení výzvy OP LZZ č. C7 Datum vyhlášení: 18. 11. 2013 Benefit7: 18. 11. 2013 Datum ukončení: 13. 1. 2014 do 14:00 hod. Celková alokace na výzvu: 100 000 000 Kč Max. objem finančních prostředků na projekt: 35 000 000 Kč Min. objem finančních prostředků na projekt: 2 000 000 Kč Typ projektů individuální projekty systémového charakteru, naplnění strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“

3 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Kdo může žádat? Ústřední orgány státní správy vymezené §1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů Cílové skupiny Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito orgány a jejich zaměstnanci

4 Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporované aktivity výzvy č. C7 A.Rozvoj a provoz projektové kanceláře (= PK) –Zabezpečení efektivního řízení projektů daného resortu a organizačních složek státu řízených/zřízených danými orgány ústřední státní správy nejen s důrazem na projekty financované ze SF EU (= předmětné projekty projektové kanceláře) Výstupy: –Ustanovení PK do organizační struktury resortu –Metodika projektového řízení –Akční plány na plynulé zabezpečení realizace předmětných projektů a jejich realizace –Projektový reporting a evaluace –Nové projektové záměry

5 Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporované aktivity výzvy č. C7 B.Zvyšování kompetencí zaměstnanců projektové kanceláře jako podpůrný nástroj k aktivitám uvedeným v bodě A –Vzdělávání zaměstnanců PK v oblasti projektového řízení (metody moderního projektového řízení – Prince2, IPMA) –Vzdělávací plány pro zaměstnance PK –Manuály a studijní materiály pro zaměstnance PK –Odborná školení v pokročilých dovednostech souvisejících s rolí člena projektové kanceláře

6 Omezení a specifika výzvy č. C7  Aktivity bodu B (vzdělávání) musí být pouze podpůrným nástrojem k dosažení výstupů aktivit bodu A Nebudou podpořeny tyto aktivity:  zahraniční pracovní cesty, jazykové vzdělávání, vzdělávání povinné dle usnesení vlády č. 1542,  školení základních dovedností programů MS OFFICE Excel, Word, PowerPoint a Outlook,  školení základní metodiky operačních programů EU,  administrace samotných projektů a  investice vyjma pořízení SW na podporu řízení projektů (pozor na limity dané v D5) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

7 Omezení a specifika výzvy č. C7  Aktivity projektu musí být ukončeny nejpozději do 30. 6. 2015  Místo realizace = území ČR  Výdaje spadající pod křížové financování nejsou způsobilé  Žadatel může předložit maximálně 1 projektovou žádost  Žádost, která nebude doručena jako první, bude vyřazena Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 Povinné přílohy žádosti  Návaznost projektu na všechny dosud realizované projekty v IOP (obl. int. 1.1) a OP LZZ (obl. p. 4.1) daného žadatele a organizací a organizačních složek zřizovaných/řízených těmito úřady <= zamezení duplicitám ve financování  Analýza potřebnosti projektu – max. 3 normostrany ve struktuře: a.Úroveň projektového řízení na resortu, metodiky projekt. řízení b.Počet administrovaných předmětných projektů c.Počet členů RT předmětných projektů vč. přepočtu na úvazky d.Předpokládaný počet nově vytvářených projektových záměrů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Revize Operačního manuálu OP LZZ  Verze 1.9 platná od 1. 10. 2013  Při sestavování rozpočtu vycházet z tabulky Obvyklých cen zařízení a vybavení a mezd/platů v OP LZZ (aktuální z 1. 7. 2013), dokládat způsob stanovení jednotkových cen u nákupu služeb  Úvazky členů RT: povoleno max. 1,0 úvazku u daného zaměstnavatele (HPP, DPČ a DPP celkem)  jasně specifikovat rozsah práce (konkretizovat v pracovní náplni), pozor na duplicitní aktivity  Metodika způsobilých výdajů D5 (kap. 3.1)

10 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Revize Operačního manuálu OP LZZ  Pořizované zařízení a vybavení musí odpovídat úvazkům v RT (max. 20% rozpočtu); Metodika D5 (kap. 3.3) = > uznatelný budou výdaj pouze na 1 notebook pro 2 zaměstnance na 0,5 úvazku Pro 1 člena RT je možné koupit pouze 1 ks výpočetní techniky (PC/NB/tablet)

11 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Děkujeme za pozornost Odbor strukturálních fondů, MV ČR Zprostředkující subjekt pro prioritní osu 4.1 OP LZZ Děkujeme za pozornost Odbor strukturálních fondů, MV ČR Zprostředkující subjekt pro prioritní osu 4.1 OP LZZ


Stáhnout ppt "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. C7 - Projektová kancelář Metodický výklad výzvy C7 Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google