Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrace poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrace poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji."— Transkript prezentace:

1 Registrace poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji

2 Program semináře Obecně o registraci poskytovatelů soc. služeb Žádost o registraci sociálních služeb Přílohy k žádosti Odevzdání žádosti Dotazy a diskuze

3 Obecně o registraci poskytovatelů soc. služeb Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ukládá povinnost poskytovatelům poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění – registrace. Oprávnění vzniká na základě rozhodnutí, které vydává KÚ. O registraci je možné žádat od 1.1.2007 na místně příslušném krajském úřadu (místní příslušnost se řídí místem sídla organizace (PO), nebo místem trvalého bydliště (FO)). Registrace poskytovatelů sociálních služeb je upravena zákonem 108/2006 Sb, o sociálních službách - §§ 78 – 87.

4 Žádost o registraci sociálních služeb 1.Formulář žádosti o registraci sociální služby: každý poskytovatel vyplní 1 formulář a dále přiloží formulář Údaje o registrované sociální službě dle počtu poskytovaných sociálních služeb Např.: dvě sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. = dva vyplněné formuláře - ÚoRSS Formuláře volně ke stažení na: http://formulare.mpsv.cz/oksluzby-registr/cs/welcome/index.jsp http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=1818&TypeID=1

5 Přílohy k žádosti o registraci doklad o tom, že žadatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdr. pojištění a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na SPZ (doklad je nutné doložit od FÚ a všech zdravotních pojišťoven, kde jsou pojištěni zaměstnanci organizace a správy sociálního zabezpečení) ověřená kopie zakladatelských dokumentů a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo registrace podle zvláštních právních předpisů rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb, vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (dříve HS) (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se ZP, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) čestné prohlášení statutárního zástupce, že na majetek žadatele nebyl prohlášen konkurz doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou sociální služby poskytovány

6 Přílohy k ÚoRSS POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: včetně materiálního a technického zabezpečení realizace poskytování sociální služby POPIS PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVANÉ SOC. SLUŽBY: obsahující organizační strukturu poskytovatele s vyznačením pracovních pozic, s uvedením jmen konkrétních pracovníků a jejich úvazku. Organizační struktura obsahuje všechny zaměstnance organizace. FINANČNÍ ROZVAHA K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SLUŽBY Popis finanční náročnosti celé sociální služby včetně předpokládaných příjmů pro zajištění rozpočtu soc. služby. Tato rozvaha musí být každoročně aktualizována.

7 Další povinné přílohy k ÚoRSS DOKLAD O BEZÚHONNOSTI FYZICKÝCH OSOB: vyžádá si registrující orgán, žadatel je předkládat nemusí DOKLAD NEBO OVĚŘENÁ KOPIE PROKAZUJÍCÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOST FYZICKÝCH OSOB: dokládá se u osob, které budou přímo poskytovat sociální službu (dle §109 a násl. zák. 108/2006 Sb.). Dokladem jsou úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a osvědčení o absolvování akreditovaných kvalifikačních kurzů.

8 Odevzdání žádosti 1x originál žádosti včetně příloh a 1x CD přílohy v pdf formátu elektronicky - poštou na adresu nebo osobně na podatelnu : Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

9 Tvorba příloh v PDF formátu pro převod souborů Word a Excel do formátu pdf je možné využít následující odkazy: www.pdfonline.com www.pdf995.com

10 Dotazy

11 Děkujeme Vám za pozornost a těšíme se na spolupráci


Stáhnout ppt "Registrace poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google