Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotace na zpracování územních plánů pro rok 2015 Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu prosinec 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotace na zpracování územních plánů pro rok 2015 Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu prosinec 2014."— Transkript prezentace:

1 Dotace na zpracování územních plánů pro rok 2015 Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu prosinec 2014

2 Principy – jako v programu pro rok 2014 Finance v rozpočtu JMK 5.500.000 Kč. Výše dotace činí – max. 200.000 Kč (max. 50 % ceny). Může být nižší, závisí na počtu žadatelů. Jedná se o následnou dotaci. Podávání žádostí od ledna 2015 do konce února 2015. Požadováno zpracování v GIS + digitální předané obci (PDF). Při podání žádosti požadováno schválené zadání ÚP a uzavřená smlouva s projektantem. Před podpisem dotační smlouvy ze strany obce (15.06.2015) požadováno vypsané společné jednání o návrhu ÚP. Ukončení projektu 15.12.2016. Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu prosinec 2014

3 Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu prosinec 2014 Zůstává stejné: Elektronické podání žádosti – ale současně i „papírové“. Možnost „překlopení“ podle § 188, odst. 1 stavebního zákona. Možnost pořizovat změnu ÚP na základě zprávy o uplatňování ÚP v uplynulém období pokud obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP. Zohledněna možnost pořizovat změnu ÚP dle § 55 stavebního zákona (dojde-li ke zrušení části územního plánu). U změn je požadováno řešení konkrétní problematiky nadmístního významu. U nových ÚP toto požadováno není. Uznatelnými náklady nejsou zpracování zadání, průzkumy a rozbory nebo doplňující průzkumy a rozbory.

4 Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu prosinec 2014 Zůstává stejné : Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout po schválení zadání, zprávy o uplatňování ÚP, po rozhodnutí o pořízení (§ 188 nebo § 55). Není třeba dokládat zabezpečení financování ze strany obce. Ukončením projektu je vydání ÚP/změny ÚP. Projekt nesmí být ukončen před uzavřením dotační smlouvy. Je požadována elektronická verze dle přílohy číslo 1 dotační smlouvy (převod do GIS). Převod do GIS může být zpracován až do závěrečné zprávy = do 30 dnů po ukončení projektu.

5 HARMONOGRAM V termínu pro podávání žádostí –schválit zadání ÚP, –schválit zprávu o uplatňování ÚP, –rozhodnout o pořízení ÚP dle § 188, –rozhodnout o pořízení změny ÚP dle § 55, –schválit pokyny pro zpracování návrhu ÚP, –uzavřít (a doložit) smlouvu s projektantem ÚP/změny ÚP. Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu prosinec 2014

6 Aktualizován harmonogram – obdoba r. 2014 leden 2015zahájení příjmu žádostí 28.02.2015ukončení příjmu žádostí březen 2014projednání žádostí ve Výboru pro územní plánování a dopravu ZJMK (doporučení ZJMK) duben 2015projednání žádostí v RJMK (doporučení ZJMK) duben 2015projednání a schválení dotací v ZJMK do 15.06.2015podpis smluv o poskytnutí dotace ze strany příjemce dotace do 15.12.2016ukončení projektu do 16.01.2017předložení závěrečné zprávy projektu Změny dotačního programu: Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu prosinec 2014

7 Přidána příloha č. 3 k návrhu smlouvy – „Potvrzení pravdivosti a správnosti finančního vyúčtování a závěrečné zprávy“ pro kontrolu finančních zdrojů projektu (pokud je pořízení změny ÚP vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele dle § 45 odst. 4 stavebního zákona, nelze na její zpracování dotaci poskytnout) – (viz též bod 17.3. DP). V dotačním programu i žádosti bylo doplněno k pořízení ÚP dle §188 odst. 1 SZ vysvětlení, že se jedná o tzv. „překlopení“, kdy se nezpracovává zadání ÚP (častá chyba – bylo doplňováno datum rozhodnutí ZO o pořízení ÚP či změny „klasickou“ cestou přes zadání, to však požadováno není) Změny dotačního programu: Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu prosinec 2014

8 Opravena nepřesnost v bodě 8.6 dotačního programu – žadatel před podpisem smlouvy nejpozději se smlouvou podepsanou ze strany obce (tj. max. 15.06.2015) doloží kopii oznámení o konání společného jednání o návrhu ÚP/změny ÚP dle § 50 odst. 2 stavebního zákona, toto oznámení musí být nejpozději téhož dne vyvěšeno na úřední desce rozesláno dotčeným subjektům. Bod 19.3 dotačního programu - kopie smlouvy o zřízení (vedení) běžného účtu, na který má být dotace poukázána Odkaz na „Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 2020“ nahrazen „Programem rozvoje Jihomoravského kraje 2014 – 2017 (loni nebyl aktuální program ještě zpracován, předchozí skončil 2013) Příloha č. 1 – název projektu - doplněna nabídka Územní plán ……, Změna ÚP ………. Změny dotačního programu: Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu prosinec 2014

9 Děkuji Vám za pozornost Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu prosinec 2014


Stáhnout ppt "Dotace na zpracování územních plánů pro rok 2015 Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu prosinec 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google