Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Jež Problematika veřejné podpory v oblasti podpory 3.2 OP VK ORR, Krajský úřad kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Jež Problematika veřejné podpory v oblasti podpory 3.2 OP VK ORR, Krajský úřad kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Jan Jež Problematika veřejné podpory v oblasti podpory 3.2 OP VK ORR, Krajský úřad kraje Vysočina

2 Jan Jež 29. září 2016 Problematika veřejné podpory v oblasti podpory 3.2 OP VK Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo z veřejných prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Podpora, která splňuje výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem, a tedy je zakázaná.

3 Jan Jež 29. září 2016 Pokud projekt financovaný z veřejných prostředků zakládá veřejnou podporu, může být podpořen pouze v souladu s pravidly pro poskytnutí veřejné podpory. Projektům spolufinancovaným z veřejných zdrojů nelze veřejnou podporu poskytnout, pokud se nejedná o aplikaci některé z výjimek ze zákazu poskytnutí veřejné podpory. V rámci výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finanční podpory, je specifikována konkrétní výjimka, na základě které bude veřejná podpora poskytnuta. Problematika veřejné podpory v oblasti podpory 3.2 OP VK

4 Jan Jež 29. září 2016 Oblast podpory 3.2 OP VK Podpora nabídky dalšího vzdělávání je oblastí zakládající veřejnou podporu. Veřejná podpora bude poskytnuta na základě „Dočasného rámce společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize“ („Český přechodný rámec“). Problematika veřejné podpory v oblasti podpory 3.2 OP VK

5 Jan Jež 29. září 2016 „Český přechodný rámec“ byl notifikován dne 7. 5. 2009 a na jeho základě je možné poskytnout podporu až do výše 500 000 EUR, za předpokladu že: - příjemce předloží čestné prohlášení, že se podnik ke dni 1. 7. 2008 a k datu podpisu prohlášení nenacházel v obtížích -příjemce předloží čestné prohlášení o obdržených podporách v režimu de minimis Příloha č. 5 výzvy Problematika veřejné podpory v oblasti podpory 3.2 OP VK

6 Jan Jež 29. září 2016 Souhrnná částka podpory de minimis a podpory poskytnuté podle Českého přechodného rámce nesmí přesáhnout v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010 částku 500 000 EUR pro jeden podnik. Pro účely přepočtu částky podpory Kč/EUR se použije směnný kurz ECB. Kurz pro měsíc ve kterém došlo k právnímu nároku příjemce na podporu je stanoven v předposlední pracovní den měsíce předcházejícího, v Úředním věstníku EU, části C. http://eur-lex.europa.eu Problematika veřejné podpory v oblasti podpory 3.2 OP VK

7 Jan Jež 29. září 2016 Děkuji za pozornost! Bc. Jan Jež Odbor regionálního rozvoje Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků ES tel.: 564 602 563, 724 650 194 jez.jan@kr-vysocina.cz Problematika veřejné podpory v oblasti podpory 3.2 OP VK


Stáhnout ppt "Jan Jež Problematika veřejné podpory v oblasti podpory 3.2 OP VK ORR, Krajský úřad kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google