Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce podniků s vysokými školami. Kolaboratorní výzkum Účinná spolupráce Smlouva o využití podpory Smluvní výzkum Úvod ČVUT – odbor rozvoje2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce podniků s vysokými školami. Kolaboratorní výzkum Účinná spolupráce Smlouva o využití podpory Smluvní výzkum Úvod ČVUT – odbor rozvoje2."— Transkript prezentace:

1 Spolupráce podniků s vysokými školami

2 Kolaboratorní výzkum Účinná spolupráce Smlouva o využití podpory Smluvní výzkum Úvod ČVUT – odbor rozvoje2

3 Veřejná podpora ČVUT – odbor rozvoje3 Veřejná podpora Smlouva o fungování evropské unie SOFEU definuje v Hlavě VII pravidla pro hospodářskou soutěž. Velký důraz je kladen na to, aby byla zajištěna rovná hospodářská soutěž̌ pro všechny podniky. Oddíl 2 „Státní podpory“ popisuje ve článcích 107, 108 a 109 (v dřívějším znění Smlouvy o ES to byly články 87 a 88) především to, že státní podporu (dotaci) nelze udělovat jen tak a je v principu zakázána, až na některé výjimky. V článku 108 se pak řeší: pokud stát chce poskytovat jakoukoli státní podporu, pak to musí Komisi předložit k posouzení (informování).

4 Veřejná podpora ČVUT – odbor rozvoje4 Bloková výjimka č. 800/2008 (stará bloková výjimka) Bloková vyjímka však neřeší žádné podrobnosti a proto existuje dokument Rámec společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), kde se problému zakládání veřejné podpory, resp. nepřímé státní podpory podnikům věnuje část 3.2 Nepřímá státní podpora podniků ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES prostřednictvím veřejně financovaných veřejných výzkumných organizací.

5 Kolaboratorní výzkum ČVUT – odbor rozvoje5 Kolaboratorní výzkum kromě zákona č. 130/2003, Nařízení komise a Rámce společenství existuje např. Strategie Evropa 2020. Strategie Evropa 2020 by měla umožnit, aby Evropská unie dosáhla růstu: Inteligentního, a to rozvíjením ekonomiky založené na znalostech a inovacích, Udržitelného, podporou konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdroje, Podporujícího začlenění prostřednictvím ekonomiky s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a uzemní soudržností.

6 Kolaboratorní výzkum ČVUT – odbor rozvoje6 Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) Ve sdělení o modernizaci státní podpory Komise oznámila tři cíle, které touto modernizací sleduje: a) Podpořit na konkurenčním vnitřním trhu udržitelný a inteligentní růst podporující začlenění; b) Zaměřit kontrolu ex ante na případy s nejrozsáhlejším dopadem na vnitřní trh a současné̌ zintenzivnit spolupráci s členskými státy při prosazovaní pravidel státní podpory; c) Racionalizovat právní úpravu a urychlit rozhodovací postupy.

7 Kolaboratorní výzkum ČVUT – odbor rozvoje7 Kolaborantoví výzkum - účinná spolupráce 1. Dle Rámce... Projekt je realizován prostřednictvím účinné spolupráce pokud alespoň dvě nezávislé strany: Sledují společný cíl na základě dělby práce Společně stanoví rozsah projektu Podílejí se na jeho koncipování Přispívají k jeho provedení a Sdílejí finanční, technologická, vědecká a jiná rizika projektu, jakož̌ i jeho výsledky

8 Kolaboratorní výzkum ČVUT – odbor rozvoje8 Kolaborantoví výzkum - účinná spolupráce 2. Náklady na projekt může nést v plné výši jedna či více stran a tím zbavit ostatní strany jejich finančních rizik. To není 100% podpora pro VO! To znamená, že to jedna strana (nebo více) platí vše, ale stále Sledují společný cíl... jakož i jeho výsledky. Podmínky projektu spolupráce, zejména co se týče příspěvků na jeho náklady, sdílení rizik a výsledků, šíření výsledků, přístupu k právům duševního vlastnictví́ a pravidel pro přidělení těchto práv, je třeba stanovit před zahájením projektu. to známe jako smlouvu o spolupráci/o účasti na řešení Za formy spolupráce nejsou považovány smluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb.

9 Nepovolená veřejná podpora ČVUT – odbor rozvoje9 Proč se vlastně zabýváme problematikou Nepovolené veřejné podpory? Monitoring z EK, programy OP PIK Platná legislativa ČR Součást zadávací dokumentace, např.. Mze, program NAZV Aktuální téma TA ČR

10 Nepovolená veřejná podpora ČVUT – odbor rozvoje10 Základní rámec Motivační účinek Spolčený cíl Rozsah a způsob řešení (činnosti, milníky) Kapacity a rizika (finanční, technologická, vědecká...) Výstupy a výsledky (Rivové́ i nerivové́) Dopad na trh EU/přístup k trhu podnikům z jiných členských států

11 Smluvní výzkum ČVUT – odbor rozvoje11 20% Možnosti daňových odpočtů (nepřímá státní podpora) podniků

12 Kontakty ČVUT – odbor rozvoje12 České vysoké učení technické v Praze Zikova 4, 166 36 Praha 6 Odbor rozvoje Rektorát ČVUT www.cvut.cz Kontakty Ing. Jiří Ehrlich Ing. Michaela Vaňková TEL +420 224 353 326 EMAIL jiri.ehrlich@cvut.cz


Stáhnout ppt "Spolupráce podniků s vysokými školami. Kolaboratorní výzkum Účinná spolupráce Smlouva o využití podpory Smluvní výzkum Úvod ČVUT – odbor rozvoje2."

Podobné prezentace


Reklamy Google