Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionálního rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionálního rozvoje."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionálního rozvoje Duben 2009

2 ROZPOČET PROJEKTU Úvod 1. Členění rozpočtu 2. Limity rozpočtu 3. Zdroje financování projektů 4. Křížové financování

3 ÚVOD Rozpočet je nedílnou součástí každého projektu Rozpočet se tvoří pouze jeden a zahrnuje veškeré výdaje, tzn. i partnerů Při sestavování rozpočtu se musí vycházet z reálných hodnot Z veřejných prostředků mohou být financovány pouze způsobilé výdaje Celkový rozpočet již v průběhu realizace projektu nelze navýšit Špatně sestavený rozpočet může být hrozbou celého projektu

4 1.ČLENĚNÍ ROZPOČTU Rozpočet je rozčleněn na 8 kapitol. Jedná se o:  1. Osobní náklady  2. Cestovní náhrady  3. Zařízení  4. Místní kancelář  5. Nákup služeb  6. Stavební úpravy  7. Přímá podpora  8. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy

5

6

7 2. LIMITY ROZPOČTU Některé kapitoly mají určený limit podílu výdajů na celkových způsobilých výdajích. Jedná se o následující kapitoly a limity:  Podíl kapitoly č. 3 na celkových výdajích smí činit maximálně 25%  Podíl kapitoly č. 4 na celkových výdajích smí činit maximálně 8%  Podíl kapitoly č. 5 na celkových výdajích smí činit maximálně 49%  Podíl kapitoly č. 7 na celkových výdajích smí činit maximálně 20% Ostatní kapitoly nemají limit stanovený. Pokud budou limity dodrženy a výdaje v rozpočtu správně zařazeny do kapitol a rozpočet bude obsahovat pouze uznatelné výdaje, projekt by měl z pohledu rozpočtu splnit požadavky v hodnocení přijatelnosti. Neznamená to však, že pokud budou limity splněny, ale jednotlivé položky budou nadhodnoceny, bude projekt z pohledu externího hodnotitele schválen.

8 3. ZROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Projekty prioritní osy č. 1 OP VK jsou financovány: 85% z evropské unie 15% ze státního rozpočtu ČR. Primárně je u těchto projektů podíl z evropské unie financován z Evropského sociálního fondu (ESF). Výjimka z pravidel způsobilosti výdajů však umožňuje formou křížového financování úhradu některých výdajů, které jsou obvyklými výdaji pouze pro investiční projekty financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato výjimka je umožněna pomocí křížové ho financování.

9 4. KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ Křížové financování je umožněno čerpat z kapitol č. 3 a 6. Součet celkového křížového financování nesmí přesáhnout limit 9% z celkových způsobilých výdajů.

10 Křížové financování může uplatnit pouze příjemce/partner, který majetek daňově neodepisuje. Příjemce/partner, který může daný majetek daňově odepisovat, nesmí využít křížového financování, ale použije odpisy (v případě pořízení zařízení a vybavení na 40 tis. Kč). Výdaje spadající do křížového financování:  Výdaje na nákup hmotného majetku s dobou použitelnosti větší než 1 rok a pořizovací cenou nad 40 tis. Kč  Výdaje na nábytek bez ohledu na výši pořizovací ceny (pokud se jedná o nábytek pro realizační tým, tak je zde limit na jeden přepočtený pracovní úvazek maximálně 15 000 Kč)  Stavební úpravy (rekonstrukce nebo modernizace), pokud převýšily částku 40 tis. Kč a jsou prováděny na realizaci aktivit s cílovou skupinou

11 PŘÍKLAD KŘÍŽOVÉHO FINANCOVÁNÍ V případě interaktivní tabule bude veškeré současně pořízené příslušenství sloužící k zajištění funkčnosti považováno za součást této interaktivní tabule a cena se bude sčítat dohromady. Pokud celková cena přesáhne 40 tis. Kč, je nutné to zahrnout do křížového financování. 1.Organizace chce vybavit tři učebny sety (interaktivní tabule, PC a dataprojektor)

12 Děkuji za pozornost a přeji pěkný den. Ing. Erika Dittrichová, DiS. projektová manažerka OP VK tel.: +420 541 651 231 mail: dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionálního rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google