Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Hadravová Informace o realizaci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Hadravová Informace o realizaci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jana Hadravová Informace o realizaci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení grantových programů ORR Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Jana Hadravová Obsah Úvod Informace o celkové výši finančních prostředků Časový průběh 2. výzvy Výsledky 2. výzvy Výhled

3 Jana Hadravová Částky v Rozhodnutích o poskytnutí dotace Oblast podpory Částky v Rozhodnutích o poskytnutí dotace do konce roku Celkem Částka v Rozhodnutí do konce období

4 Jana Hadravová Co se událo v roce výzva vyhlášení výzvy únor, konzultace březen 2009semináře pro žadatele včetně tvorby projektové žádosti Benefit7 březen, osloveno 88 hodnotitelů ke spolupráci, školení hodnotitelů se zúčastnilo 44 duben 2009 hodnotitelů zahájení příjmu žádostí ukončení příjmu žádostí registrace do informačního systému Monit 7+ duben, květen 2009hodnocení zajišťované oddělením GP (formální, přijatelnost) září/říjen 2008hodnocení věcné – individuální hodnotitelé (2 – 3 hodnotitelé) 16 a výběrová komise (nominována RK, měla 13 členů, proškolení) schválení projektů orgány kraje - RK schválení v ZK (rozhodnutí o poskytnutí podpory) zveřejnění výsledků výběru do 5 pracovních dnů o ZK září/říjen 2009vyrozumění úspěšných a neúspěšných žadatelů kompletace podkladů pro uzavření Smlouvy o realizaci uzavření Smlouvy o realizaci analýza 1. výzvy

5 Jana Hadravová Celkový stav pro PO 1 v první části programového období Částky v rozhodnutích celkem za GG za 1. období Podpořeno VK po 1. výzvě Podpořeno VK po navýšení 2. výzva zbývá , , , , , ,94 Celkem , ,74

6 Jana Hadravová Vyhlášení 1. výzvy do oblasti podpory – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina Datum vyhlášení výzvy:25. srpna 2009 Datum zahájení příjmu žádostí: 29. září 2009 Datum ukončení výzvy, ukončení příjmu žádostí:9. října 2009 Podporované aktivity: Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů. Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích. Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství. Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj).

7 Jana Hadravová Podmínky vyhlášené výzvy Limity finanční podpory Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: ,- Kč Minimální částka pro jeden grantový projekt: ,- Kč Maximální částka pro jeden grantový projekt: ,- Kč Doba trvání projektů Maximální doba trvání grantových projektů je 36 měsíců od data zahájení realizace grantového projektu. Všechny grantové projekty musí být ukončeny nejpozději do

8 Jana Hadravová Předpokládaný vývoj Změna Manuálu OP VK, aktualizace základních dokumentů (PpŽ, PpP, Metodické listy) GG Prioritní osy 1 – vyhlášení 3. výzvy v roce 2010 (leden/únor) úprava podmínek výzvy na základě provedené evaluace a diskuse Očekávaný vývoj ve změnách OP VK zejména pro oblast ZŠ GG v oblasti 3.2 – vyhlášení v 1. polovině roku 2010

9 Jana Hadravová Informování žadatelů a příjemců, veřejnosti Akce plánované do konce roku Seminář pro příjemce 1. výzva PO Seminář č. 1 pro příjemce 2. výzvy PO Seminář č. 2 pro příjemce 2. výzvy PO Veletrh realizátorů EVVO Příklady dobré praxe (příjemci 1. výzvy PO 1)

10 Jana Hadravová Prostor pro dotazy Děkuji za pozornost Jana Hadravová Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů tel


Stáhnout ppt "Jana Hadravová Informace o realizaci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google