Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Hadravová Informace o realizaci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Hadravová Informace o realizaci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jana Hadravová Informace o realizaci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení grantových programů ORR Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Jana Hadravová 15. 10. 2009 Obsah Úvod Informace o celkové výši finančních prostředků Časový průběh 2. výzvy Výsledky 2. výzvy Výhled

3 Jana Hadravová 15. 10. 2009 Částky v Rozhodnutích o poskytnutí dotace Oblast podpory Částky v Rozhodnutích o poskytnutí dotace do konce roku 2012 1.1213 569 916 1.277 661 788 1.397 077 234 Celkem388 308 938 3.2155 683 580 Částka v Rozhodnutí do konce období

4 Jana Hadravová 15. 10. 2009 Co se událo v roce 2009 - 2. výzva 16. 2. 2009 vyhlášení výzvy únor, konzultace březen 2009semináře pro žadatele včetně tvorby projektové žádosti Benefit7 březen, osloveno 88 hodnotitelů ke spolupráci, školení hodnotitelů se zúčastnilo 44 duben 2009 hodnotitelů 30. 3. 2009zahájení příjmu žádostí 10. 4. 2009 ukončení příjmu žádostí registrace do informačního systému Monit 7+ duben, květen 2009hodnocení zajišťované oddělením GP (formální, přijatelnost) září/říjen 2008hodnocení věcné – individuální hodnotitelé (2 – 3 hodnotitelé) 16 a 17. 7. 2009 výběrová komise (nominována RK, měla 13 členů, proškolení) 1. 9. 2008schválení projektů orgány kraje - RK 15. 9. 2009schválení v ZK (rozhodnutí o poskytnutí podpory) zveřejnění výsledků výběru do 5 pracovních dnů o ZK září/říjen 2009vyrozumění úspěšných a neúspěšných žadatelů kompletace podkladů pro uzavření Smlouvy o realizaci uzavření Smlouvy o realizaci analýza 1. výzvy

5 Jana Hadravová 15. 10. 2009 Celkový stav pro PO 1 v první části programového období Částky v rozhodnutích celkem za GG za 1. období Podpořeno VK po 1. výzvě Podpořeno VK po navýšení 2. výzva zbývá 1.1213 569 91676 125 422102 983 091,8934 461 402,11 1.277 661 78821 535 61426 459 599,3129 666 574,69 1.397 077 2348 402 68250 046 771,0638 627 780,94 Celkem388 308 938106 063 718179 489 462,26102 755 757,74

6 Jana Hadravová 15. 10. 2009 Vyhlášení 1. výzvy do oblasti podpory 3. 2 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina Datum vyhlášení výzvy:25. srpna 2009 Datum zahájení příjmu žádostí: 29. září 2009 Datum ukončení výzvy, ukončení příjmu žádostí:9. října 2009 Podporované aktivity: Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů. Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích. Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství. Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj).

7 Jana Hadravová 15. 10. 2009 Podmínky vyhlášené výzvy Limity finanční podpory Celková částka alokovaná pro tuto výzvu:77 000 000,- Kč Minimální částka pro jeden grantový projekt:400 000,- Kč Maximální částka pro jeden grantový projekt:12 000 000,- Kč Doba trvání projektů Maximální doba trvání grantových projektů je 36 měsíců od data zahájení realizace grantového projektu. Všechny grantové projekty musí být ukončeny nejpozději do 30. 6. 2013.

8 Jana Hadravová 15. 10. 2009 Předpokládaný vývoj Změna Manuálu OP VK, aktualizace základních dokumentů (PpŽ, PpP, Metodické listy) GG Prioritní osy 1 – vyhlášení 3. výzvy v roce 2010 (leden/únor) úprava podmínek výzvy na základě provedené evaluace a diskuse Očekávaný vývoj ve změnách OP VK zejména pro oblast ZŠ GG v oblasti 3.2 – vyhlášení v 1. polovině roku 2010

9 Jana Hadravová 15. 10. 2009 Informování žadatelů a příjemců, veřejnosti www.vysocina-finance.czwww.vysocina-finance.cz; www.msmt.cz; www.esfcr.cz....www.msmt.czwww.esfcr.cz Akce plánované do konce roku 2009 -15. 10. 2009 Seminář pro příjemce 1. výzva PO 1 -26. 10. 2009 Seminář č. 1 pro příjemce 2. výzvy PO -11. 11. 2009 Seminář č. 2 pro příjemce 2. výzvy PO 1 -27. 11. 2009 Veletrh realizátorů EVVO -3. 12. 2009 Příklady dobré praxe (příjemci 1. výzvy PO 1)

10 Jana Hadravová 15. 10. 2009 Prostor pro dotazy Děkuji za pozornost Jana Hadravová Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů opvk@kr-vysocina.cz hadravova.j@kr-vysocina www.vysocina-finance.cz tel. 564 602 580


Stáhnout ppt "Jana Hadravová Informace o realizaci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google