Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let  Datum vyhlášení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let  Datum vyhlášení."— Transkript prezentace:

1

2 SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let  Datum vyhlášení výzvy: 11. 5. 2016  Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 22. 9. 2016, 16:00  Předpokládané vyhlášení výsledků: březen 2017  Alokace: 340 mil. Kč  Skupiny aktivit:  A: Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v denním režimu  B: Podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče (včetně dětí do 3 let)  C: Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech mateřských škol za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let

3 SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let  Financování z EFRR  Specifické opatření: nebude podporována diskriminace a segregace marginalizovaných skupin  Časová způsobilost výdajů: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018

4 (A): Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v denním režimu  Dílčí alokace: 60 mil. Kč  Výstavba, přístavba, rekonstrukce objektů  Zařízení provozovaná na základě zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb.  Účelem je navýšit kapacitu těchto zařízení + podpořit zaměstnanost rodičů dětí do 3 let  Podmínkou je vytvoření minimálně 20 nových míst  Zařízení provozovaná na základě živnostenského zákona → lze podpořit pouze v případě následné transformace na dětskou skupinu

5 (A): Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v denním režimu  Podporované cílové skupiny o rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků  Oprávnění žadatelé o Hlavní město Praha o Městské části hl. m. Prahy  Limit pro rozpočet: 3 – 40 mil. Kč

6 (B): Podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče (včetně dětí do 3 let)  Dílčí alokace: 130 mil. Kč  Rekonstrukce, stavební úpravy objektů a budov za účelem vytvoření nových kapacit zařízení péče o děti do 3, resp. 6 let  Zařízení provozovaná na základě zákona o dětské skupině

7 (B): Podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče (včetně dětí do 3 let)  Podporované cílové skupiny o rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků  Oprávnění žadatelé o Hlavní město Praha o Městské části hl. m. Prahy o Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy o Nestátní neziskové organizace o Veřejné vysoké školy  Limit pro rozpočet: 500 000 – 6 mil. Kč

8 (C): Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech MŠ za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let  Dílčí alokace: 150 mil. Kč  Rekonstrukce, stavební úpravy, přístavby stávajících budov mateřských škol se sídlem v hl. m. Praze  Podporované cílové skupiny o rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků  Oprávnění žadatelé o Hlavní město Praha o Městské části hl. m. Prahy o Mateřské a základní školy se sídlem v hl. m. Praze  Limit pro rozpočet: 1 – 20 mil. Kč

9 Finanční podmínky a komplementarity  Délka realizace projektu max. 24 měsíců  Ukončení realizace do 31. 12. 2018  Partneři pouze bez finančního podílu  Specifický limit: 10% celkových způsobilých výdajů pro úpravy okolí stavby, úpravy a vybavení zahrad, hřišť a venkovních prostor včetně oplocení  Osobní náklady: 3%, 5% nebo 7% celkových způsobilých nákladů projektu  Žadatelé mohou v každé skupině aktivit předložit pouze jednu žádost  Na investiční podporu ve skupině aktivit A a B lze navázat předložením žádosti o podporu do výzvy č. 22 ve specifickém cíli 4.3, která je spolufinancována z Evropského sociálního fondu.

10 Zdůvodnění potřebnosti  Demografický vývoj v dané lokalitě/městské části  Počet odmítnutých žádostí o umístění dítěte/přihlášek  Analýza IPR – regionální data k oblasti školství (červen 2015, aktualizace 2016)  Kapacity zařízení – výchozí a cílové  Nedostatečné kapacity v okolí  Informace popsat ve studii proveditelnosti

11 DĚKUJI ZA POZORNOST LENKA PACHLOVÁ ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ MAGISTRÁT HL. M. PRAHY JUNGMANNOVA 29/35 111 21 PRAHA 1 Lenka.Pachlova@praha.eu


Stáhnout ppt "SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let  Datum vyhlášení."

Podobné prezentace


Reklamy Google