Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kotlíkové dotace - úvod Mgr. Vanda Pánková. Obecné informace V programovacím období 2014-2020 možnost výměny kotlů v domácnostech v rámci operačního programu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kotlíkové dotace - úvod Mgr. Vanda Pánková. Obecné informace V programovacím období 2014-2020 možnost výměny kotlů v domácnostech v rámci operačního programu."— Transkript prezentace:

1 Kotlíkové dotace - úvod Mgr. Vanda Pánková

2 Obecné informace V programovacím období 2014-2020 možnost výměny kotlů v domácnostech v rámci operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Celková alokace na výměnu kotlů v rámci OP ŽP 9 mld. Kč Jihočeský kraj má indikativně nárok na 10,1 % alokace, tj. 909 mil.Kč 3 cykly výzev (vždy po 2 letech s možným překryvem)

3 1. výzva pro kraje 1. výzva v rámci OP ŽP pro kraje vyhlášena 15. 7. 2015 Alokace na 1. výzvu celkem pro všechny kraje: 3 mld. Kč v následujících letech ještě dalších 6 mld. Kč Jihočeský kraj v rámci 1. výzvy nárok na 303 mil. Kč (10,1 %) V Jihočeském kraji nutno v rámci 1. výzvy vyměnit minimálně 2020 kotlů

4 Alokace a minimální počty kotlů

5 Počet domácností v rodinných domech vytápějících pevnými palivy

6 Konečn ý příjemce Řídící orgán – Ministerstvo životního prostředí Ústecký krajPlzeňský krajJihočeský krajZlínský kraj Kraj Vysočina Konečný příjemce Implementační schéma kotlíkových dotací

7 Příprava žádosti Jihočeského kraje Jihočeský kraj v současné době připravuje žádost do OP ŽP na maximální možnou částku 303 mil. Kč Žádost kraje bude podána do 30. 9. 2015 Po schválení žádosti ze strany MŽP (v průběhu podzimu) bude vyhlášena výzva pro konečné příjemce – fyzické osoby Kraj je příjemcem evropské dotace, fyzická osoba již nikoli (dotace fyzickým osobám bude poskytována jako dotace z rozpočtu kraje)

8 Vyhlášení výzvy v Jihočeském kraji pro fyzické osoby Vyhlášení výzvy pro fyzické osoby na přelomu roku 2015/2016 Avízo o vyhlášení výzvy pro fyzické osoby min. 1 měsíc před otevřením příjmu žádostí fyzických osob (dle zák. č. 250/2000) Před vyhlášením výzvy masivní informační kampaň (webové stránky, tisk, rádio, Jihočeská televize, letáky, zpravodaje obcí, facebook atd.) Délka výzvy bude stanovena tak, aby bylo možné realizovat výměnu kotle a dodržet povinné administrativní postupy stanovené MŽP V současné době se nepočítá se zpřísněním podmínek nad rámec výzvy vyhlášené MŽP (nebude provedena územní koncentrace, nebudou preferovány určité typy výměny)

9 Základní podmínky pro podání žádosti na výměnu kotle Pro podávání žádostí bude připravena podrobná příručka pro žadatele Žádost podávána elektronicky + následné dodání podepsaného výtisku se všemi přílohami na podatelnu krajského úřadu (poštou, osobně) Pro získání dotace je rozhodující časové hledisko, tzn. včasné podání elektronické žádosti v rámci výzvy Žádost bude možné ve stanovené lhůtě na výzvu kraje opravit Administrace doručených žádostí bude probíhat průběžně Administrátor – oddělení evropské integrace kontakty viz http://www.kraj-jihocesky.cz/2108/kotlikove_dotace.htm

10 Základní podmínky pro podání žádosti na výměnu kotle Maximální výše projektu 150 tis. Kč Maximální výše dotace 70 – 85 % v závislosti na typu výměny a na sídle žadatele; zbývající částku hradí příjemce – fyzická osoba Způsobilé výdaje taxativně vymezeny Uznatelnost výdajů zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění všech podmínek výzvy Proplácení dotace na výměnu kotle – nikoli jako evropská dotace 1.zpětné proplacení částky dotace po doložení uhrazení příslušné částky 2.platba přímo dodavateli po doložení úhrady povinného podílu ze strany příjemce Povinná udržitelnost 5 let, domácnosti nemají povinnost publicity

11 Děkuji za pozornost! Mgr. Vanda Pánková oddělení evropské integrace U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice Tel. 386 720 162 pankova@kraj-jihocesky.cz


Stáhnout ppt "Kotlíkové dotace - úvod Mgr. Vanda Pánková. Obecné informace V programovacím období 2014-2020 možnost výměny kotlů v domácnostech v rámci operačního programu."

Podobné prezentace


Reklamy Google