Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI Seminář pro žadatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI Seminář pro žadatele."— Transkript prezentace:

1 1 KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI Seminář pro žadatele

2 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJE  Cíl - snížit emise z lokálního vytápění domácností (Operační program Životního prostředí 2014-2020 )  Liberecký kraj předpokládá vyhlášení programu koncem 12/2015 s příjmem žádostí až do 06/2017  Finance pro Liberecký kraj – cca 135.000.000,- Kč  Výměna min. 940 kotlů

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE  příjem žádostí – koncem ledna 2016 na podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje  základní podmínky pro žadatele - fyzická osoba (= vlastník „rodinného domu“) - starým zdrojem vytápění v „rodinném domě“ je kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním 3

4 PŘEDMĚT PODPORY  výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za: ­tepelné čerpadlo ­kotel na pevná paliva ­plynový kondenzační kotel ­instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody Dle seznamu výrobků  realizace „mikro“ energetických opatření nebo vystavení průkazu energetické náročnosti budov (C, B, A), zhodnocení energetickým specialistou 4

5 „MIKRO“ ENERGETICKÁ OPATŘENÍ 1.zateplení střechy nebo půdních prostor 2.zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy 3.dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.) 4.oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů 5.oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří) 6.dílčí výměna oken 7.výměna vstupních a balkonových dveří 8.instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří 9.výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla nebo trojskla 5

6 UZNATELNÉ VÝDAJE 1. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací výměny zdroje tepla vč. nákladů na projektovou dokumentaci 2. úprava stávající otopné soustavy, vč. dodávky a instalace akumulační nádoby 3. náklady na realizaci „mikro“ energetických opatření 4a. náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy kategorie „C, B, A“ NEBO 4b. služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení 6

7 NELZE FINANCOVAT:  výměnu kamen a krbů  výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí  náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva  výměnu zdroje tepla v „rodinných domech“, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP) 7

8 8 VÝŠE DOTACE  Výdaje jsou způsobilé od 15. 07. 2015  Procentuální výše dotace z max. částky 150.000,- Kč: * Cvikov, Kamenický Šenov, Nový Bor, Skalice u České Lípy, Chotovice, Okrouhlá, Česká Lípa, Doksy, Mimoň, Liberec, Stráž nad Nisou, Ohrazenice, Turnov  Náklady na „mikro“ energetické opatření mohou tvořit max. 20.000,- Kč (z max. možných 150 tis. Kč) Kotel výhradně na uhlí 70% Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75% Kotel výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80% Zvýhodněné oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, které stanovilo MŽP * + 5% ke všem typům kotlů

9 FINANCOVÁNÍ Ex post  příjemce dotace provedl úhradu všech nákladů souvisejících s realizací projektu  v závěrečném vyúčtování doloží úhradu prostředků výpisem z účtu, pokladními doklady  po schválení výdajů ze strany krajského úřadu → proplacení finančních prostředků 9

10 FINANCOVÁNÍ  Lze i zálohově ­příjemce dotace zafinancuje vlastní podíl (odvíjí se od výše dotace) – průběžným vyúčtováním zažádá o zálohu ­doloží proplacení vlastního podílu výpisem z bankovního účtu a pokladními doklady ­KULK proplatí 50 % dotace formou zálohy ­v závěrečném vyúčtování příjemce dotace doloží kompletní vyúčtování ­KULK provede doplatek dotace 10

11 REALIZACE PROJEKTU  výběr nového kotle ze seznamu podporovaných výrobků splňujících Ekodesign  fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu, komínové těleso  ekologická likvidace původního kotle (protokol o likvidaci ze sběrny)  zhodnocení energetické náročnosti budovy nebo zvolení „mikro“ energetického opatření budovy energetickým specialistou, vybraným ze seznamu  protokol o uvedení do trvalého provozu  revize plynového kotle, protokol o provedení revizní zkoušky  kopie osvědčení o proškolení osoby uvádějící zdroj tepla do provozu dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. 11

12 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE  formulář - na webových stránkách http://regionalni- rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace http://regionalni- rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace  žádost podává vlastník rodinného domu = podepisuje se  nutno vyplnit strojopisem nikoliv ručně včetně příloh! Ručně vyplněná žádost vyřazena.  vytištěnou s přílohami doručit na podatelnu KÚLK 12

13 NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI 13

14 BLIŽŠÍ INFORMACE Webové stránky KULK: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace ­požadované dokumenty ­formulář žádosti s přílohami v den vyhlášení ­seznam podporovaných výrobků ­seznam energetických specialistů ­zvýhodněné oblasti MŽP ­seznam „mikro“ energetických opatření ­informace k vyhlášení programu ­seznam osob oprávněných pro instalaci zdrojů OZE 14

15 KONTAKT Adresa: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Dotazy: odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízení grantových schémat  Tel. 485 226 579  Email: kotliky@kraj-lbc.cz 15

16 Děkujeme za pozornost 16


Stáhnout ppt "1 KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI Seminář pro žadatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google