Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Seminář pro žadatele Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2. výzva – oblasti podpory 1.1 a 1.2 a 1.3 6. a 8. dubna 2009KrÚ JMK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Seminář pro žadatele Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2. výzva – oblasti podpory 1.1 a 1.2 a 1.3 6. a 8. dubna 2009KrÚ JMK."— Transkript prezentace:

1 1 Seminář pro žadatele Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2. výzva – oblasti podpory 1.1 a 1.2 a a 8. dubna 2009KrÚ JMK

2 2 Co se dnes dozvíte? obecné informace o OP VK analýza 1. výzvy jak začít s projektem zkušenosti úspěšného žadatele (příjemce) proces hodnocení rozpočet projektu uznatelné/neuznatelné výdaje problematika partnerství monitorovací indikátory další (publicita, udržitelnost, termíny, oblast podpory 3.2 atd.) dotazy

3 3 Obecně o OP VK…  OP VK  OP VK = Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  ŘO = Řídící orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  ZS = zprostředkující subjekt Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací  Globální cíl: Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

4 4 Prioritní osy OP VK  Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání  Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj  Prioritní osa 3 – Další vzdělávání  Prioritní osa 4a a 4b – Systémový rámec celoživotního učení  Prioritní osa 5a a 5b – Technická pomoc

5 5 Globální granty Jihomoravského kraje Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání (ZŠ, SŠ) Oblasti podpory: 1.1Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Prioritní osa 3 – Další vzdělávání Oblast podpory: 3.2Podpora nabídky dalšího vzdělávání

6 6 Globální granty Jihomoravského kraje Č. oblasti podpory Název oblasti podporyEU (ESF) + ČR (SR) [Kč] 1.1Zvyšování kvality ve vzdělávání Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Celkem Výše alokace pro JMK na 1. GG (do r. 2012)

7 7 Globální granty Jihomoravského kraje  Forma financování: podpora formou nevratné finanční pomoci (dotace)  Financování v rámci OP VK: 100 % způsobilých výdajů, z toho:85% EU (z ESF) 15% ČR (ze SR)  Způsobilost výdajů: dnem podpisu „Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK“

8 8 Globální granty Jihomoravského kraje  Délka trvání projektu: max. 3 roky (ukončení nejpozději do )  Výše finanční podpory: -min ,- Kč -max ,- Kč (dle výzvy)  Platby: na samostatný účet projektu – nutno zřídit před podpisem smlouvy  Zálohové platby: -do výše 20% způsobilých výdajů projektu -do 30 dnů od uzavření „Smlouvy o realizaci GP“ -o její vyplacení není třeba žádat, je poskytnuta automaticky

9 9 Analýza 1. výzvy Globální grant Alokovaná částka na GG [Kč] Alokovaná částka v 1. výzvě na GP [Kč] Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji Celkem

10 10 Analýza 1. výzvy Č. oblasti podpory Alokovaná částka v 1. výzvě [Kč] Počet předložených projektů Požadovaná částka v 1. výzvě [Kč] Rozdíl o [Kč] Celkem

11 11 Analýza 1. výzvy Počet Projekty nezařazené Projektyvyřazené na Projekty prošly Oblast podpory předložených projektů do hodnotícího procesu formálním hodnocení hodnocení přijatelnosti do věcného hodnocení Celkem

12 12 Analýza 1. výzvy Celkový počet projektů s počtem bodů Počet projektů doporučených výběrovou komisí ke schválení Oblast podporyméně než 6565 a více Celkem648970

13 13 Analýza 1. výzvy Č. oblasti podpory Alokovaná částka v 1. výzvě [Kč] Počet projektů doporučených VK ke schválení Odsouhlasená částka u projektů doporučených ke schválení ( Kč) Rozdíl mezi odsouhlasenou částkou a alokací (nedočerpání alokace) (Kč) , , , , , ,83 Celkem , ,66

14 14 2. výzva - termíny  vyhlášení  ve hodin ukončení  příjem žádostí:  v 8.00 hodin – zahájení  ve hodin – ukončení  obsah výzvy – je pro vás závazný

15 15 Okruh oprávněných žadatelů  právnické osoby se sídlem žadatele na území ČR  školy a školská zařízení  vysoké školy  sdružení a asociace škol  právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  města, obce a svazky obcí  nestátní neziskové organizace atd.

16 16 Oprávněnost žadatele  PO se sídlem na území ČR  přímá zodpovědnost za přípravu a řízení projektu  musí být uveden ve výčtu oprávněných žadatelů ve výzvě  dvouletá historie organizace  účel vzdělávání je uveden v hlavní činnosti, případně vedlejší činnosti.

17 17 Jak začít…  myšlenka = projektový záměr  seznámit se s podmínkami  Příručka pro žadatele  otázky a odpovědi na webu – -  zvážit všechna rizika - udržitelnost  seznámit se s vyhlášenou výzvou

18 18 Benefit 7+   rady pro práci s Benefitem  vždy ukládejte  vždy zálohujte i jinam  počítejte s prodlevami  počítejte s výpadky systému  přetíženost systému  mějte časovou rezervu  kontrola a finalizace  vyplňujte všechna pole (ta žlutá)

19 19 Benefit 7+  žádost vyplňujte v souladu s informacemi, které Vám sděluje PpŽ  např. záložka „Popis projektu“ a záložka „Vnitřní postupy řízení a organizace“ – 30 x 70  vložte přílohy  Jak vyplnit webovou žádost?

20 20 Děkuji za pozornost Ing. Dana Stodolová projektová manažerka

21 21


Stáhnout ppt "1 Seminář pro žadatele Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2. výzva – oblasti podpory 1.1 a 1.2 a 1.3 6. a 8. dubna 2009KrÚ JMK."

Podobné prezentace


Reklamy Google