Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Seminář pro žadatele Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2. výzva – oblasti podpory 1.1 a 1.2 a 1.3 6. a 8. dubna 2009KrÚ JMK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Seminář pro žadatele Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2. výzva – oblasti podpory 1.1 a 1.2 a 1.3 6. a 8. dubna 2009KrÚ JMK."— Transkript prezentace:

1 1 Seminář pro žadatele Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2. výzva – oblasti podpory 1.1 a 1.2 a 1.3 6. a 8. dubna 2009KrÚ JMK

2 2 Kritérium přijatelnosti - cílové skupiny  Znění kritéria: Cílové skupiny projektu jsou v souladu s charakteristikou CS uváděných ve výzvě.  Kritérium je splněno v případě, že cílové skupiny uváděné v projektu jsou v souladu se stanovenými cílovými skupinami v rámci dané výzvy.

3 3 Kritérium přijatelnosti - cílové skupiny  Není splněno, když mezi CS zařadíte širokou veřejnost, maminky na mateřské dovolené, absolventy vedené na ÚP atd. Chybně:

4 4 Kritérium přijatelnosti - cílové skupiny  Nelze podpořit  jazykové kurzy pro rodiče žáků  aktivity pro širokou veřejnost  rekvalifikační kurzy pro absolventy SŠ  aktivity pro studenty VOŠ a VŠ  vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků  pracovníky firem

5 5 Kritérium přijatelnosti - způsobilé výdaje  Znění kritéria: Podpora z OP VK je plánována výhradně pro způsobilé výdaje dle pravidel způsobilosti OP VK a respektuje finanční limity v rámci dané výzvy.

6 6 Kritérium přijatelnosti - způsobilé výdaje  Kritérium je splněno, když: –způsobilé výdaje jsou zařazeny v rámci chybných kapitol rozpočtu, avšak jejich převod nepřekročí výši limitů jednotlivých kapitol rozpočtu –náklady spadající pod KF nebo odpisy jsou chybně zařazeny do jiné kapitoly rozpočtu a jejich převod a sloučení nepřekročí výši limitů jednotlivých kapitol rozpočtu, včetně limitu KF

7 7 Kritérium přijatelnosti - způsobilé výdaje  Kritérium není splněno, když: –způsobilé výdaje jsou zařazeny v rámci chybných kapitol rozpočtu a jejich převodem se překročí výše limitů jednotlivých kapitol rozpočtu; –dojde k překročení maximálních procentních limitů na vybrané kapitoly rozpočtu; –v rozpočtu jsou plánované nezpůsobilé výdaje vzhledem k pravidlům způsobilosti OP VK.

8 8 Kritérium přijatelnosti - způsobilé výdaje Chybně:

9 9 Kritérium přijatelnosti - způsobilé výdaje Chybně: chybně zařazená položka, přesunem by došlo k překročení limitu na kapitolu č. 3

10 10 Upozornění: položky je třeba řádně specifikovat, NIKOLIV POUZE TAKTO:

11 11 Správně:

12 12 Kritérium přijatelnosti - způsobilé výdaje  Nelze podpořit  výdaje nepřiměřené, nehospodárné, neefektivní či neúčelné  výdaje bez vazby na KA projektu  výdaje související s vypracováním žádosti o dotaci  výdaje na audit u projektů do 3 mil. Kč  výdaje na průběžný audit  výdaje na koberec či záclony  atd.

13 13 Kritérium přijatelnosti - veřejná podpora  Znění kritéria: Požadovaná veřejná podpora respektuje hranici výše veřejné podpory. Projekty předkládané do prioritní osy 1 nezakládají veřejnou podporu

14 14 Nejčastější důvody vyřazení - HP 1)Rozpočet (struktura, nezpůsobilé výdaje, limity…) 2)Cílové skupiny 3)Klíčové aktivity (podporované aktivity, poměr 30:70) Obecně – nepozorné studium výzvy!

15 15 Děkuji za pozornost Ing. Dana Stodolová projektová manažerka stodolova.dana@kr-jihomoravsky.cz 541 65 1240


Stáhnout ppt "1 Seminář pro žadatele Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2. výzva – oblasti podpory 1.1 a 1.2 a 1.3 6. a 8. dubna 2009KrÚ JMK."

Podobné prezentace


Reklamy Google