Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTUJÍCÍ Proces poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny Eva Navrátilová Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor životního prostředí a zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTUJÍCÍ Proces poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny Eva Navrátilová Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor životního prostředí a zemědělství."— Transkript prezentace:

1 PREZENTUJÍCÍ Proces poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny Eva Navrátilová Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor životního prostředí a zemědělství

2 PREZENTUJÍCÍ227.9.2016 E-Dotace

3 PREZENTUJÍCÍ327.9.2016 E-Dotace

4 PREZENTUJÍCÍ427.9.2016 Formulář žádosti

5 PREZENTUJÍCÍ527.9.2016 Formulář žádosti

6 PREZENTUJÍCÍ627.9.2016 Formulář žádosti

7 PREZENTUJÍCÍ727.9.2016 Formulář žádosti

8 PREZENTUJÍCÍ827.9.2016 Formulář žádosti

9 PREZENTUJÍCÍ927.9.2016 Náležitosti žádosti E-formulář žádosti - vyplnit a odeslat Povinné přílohy - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtovýchpravidlech - Stručný popis naplnění specifických kritérií ( ideálně členění jak ve Výzvě ) - Doklad o právní subjektivitě žadatele, kterým je výpis z registru obyvatel pro fyzické osoby a výpis z registru osob pro osoby právnické a osoby fyzické podnikající obsahující název žadatele, sídlo žadatele, IČO a statutární orgán žadatele (jméno osoby či osob oprávněných jednat jménem žadatele). Výpis nesmí být starší 90 dnů před podáním žádosti. Tento výpis lze získat na jakékoliv pobočce České pošty či CZECHPOINTU. - Podrobný položkový rozpis nákladů projektu (členění např. materiál, služby, případně k jednotlivým aktivitám, investice x neinvestice)

10 PREZENTUJÍCÍ1027.9.2016 Náležitosti žádosti – Přírodní zahrada Povinné přílohy - Pro aktivitu přírodní zahrady - kopii dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí (prostá kopie výpisu z katastru nemovitostí a snímku katastrální mapy s vyznačením pozemků a objektů, kterých se projekt týká). V obou případech ne starší než 90 dnů od podání žádosti. Vlastnictví je možné doložit i prostřednictvím výpisu z dálkového přístupu do katastru nemovitostí nebo informativním výpisem z KN prostřednictvím internetu, opět ne starší než 90 dnů od podání žádosti. V případě, že žadatel není majitel nemovitosti, předkládá nájemní smlouvu na dobu určitou, nejméně však na 5 let od data podpisu smlouvy nebo jiný druh smlouvy (smlouva o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí na odkup pozemků dotčených trvalým záborem), doklad o zřízení věcného břemene nebo služebností apod., v případě pronájmu (nebo spoluvlastnictví), pak i písemný souhlas pronajímatele (spoluvlastníka) s realizací akce (na jeho pozemku nebo v jeho nemovitosti) a doklad prokazující vlastnický nebo spoluvlastnický vztah pronajímatele k dotčené nemovitosti.

11 PREZENTUJÍCÍ1127.9.2016 Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

12 PREZENTUJÍCÍ1227.9.2016 Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

13 PREZENTUJÍCÍ1327.9.2016 Formulář závěrečné zprávy

14 PREZENTUJÍCÍ1427.9.2016 Formulář závěrečné zprávy

15 PREZENTUJÍCÍ1527.9.2016 Formulář závěrečné zprávy

16 PREZENTUJÍCÍ1627.9.2016 Nejčastější chyby Chybí povinné přílohy žádosti nebo nejsou úplné (hl.prohlášení o rozp. pravidlech, specifická kritéria x základní kritéria) Žádost je poslána bez odeslání v e-prostředí Zaslání po ukončení výzvy (nestačí jen odeslat e- formulář, pozor na podací razítko pošty/odeslání datovou schránkou) Neuznatelné náklady = vyřazení projektu Doba realizace projektu x účetní doklady Vyúčtování = celkové náklady i jejich úhrady Propagace logo/sponzorský vzkaz Kraje Vysočina

17 PREZENTUJÍCÍ1727.9.2016 DOPORUČENÍ Garant může na požádání žadatele zkontrolovat administrativní soulad Při pochybnostech konzultujte s garantem uznatelnost nákladu Důkladně projekt připravte – zhodnoťte rizika (spolupráce s jinými org., dodavateli, technické parametry, využívejte celou dobu realizace) Pozor na efektivitu vynaložených prostředků V rámci rozpočtu lze  položek o 10 – 15% Zástupnost (v případě nemoci, odchodu z práce) Hlídejte si dobu realizace (objednáno, zaplaceno, zaúčtováno)

18 PREZENTUJÍCÍ1827.9.2016 Kontaktní údaje Děkuji za pozornost Ing. Eva Navrátilová Mail: navratilova.e@kr-vysocina.cznavratilova.e@kr-vysocina.cz Tel. 564 602 522


Stáhnout ppt "PREZENTUJÍCÍ Proces poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny Eva Navrátilová Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor životního prostředí a zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google