Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické zkušenosti a doporuční Praktické zkušenosti a doporuční Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické zkušenosti a doporuční Praktické zkušenosti a doporuční Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným."— Transkript prezentace:

1 Praktické zkušenosti a doporuční Praktické zkušenosti a doporuční Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 - 2013 21. 1. 2011, Liberec

2 Je váš projektový záměr opravdu přeshraniční? Opravdu chcete a potřebujete na svém projektu spolupracovat s partnerem na druhé straně hranice? Příprava projektu

3 Věnujte dostatek času na společnou přípravu a vyjasnění si cílů se saským partnerem. Důležitá je správná volba Vedoucího partnera, který má zkušenosti, kvalifikovaný personál a je ochoten nést zodpovědnost za realizaci celého projektu.

4 Příprava projektu Zajištění komunikace mezi partnery: dohodnutí pravidel komunikace již ve fázi přípravy projektu, vzájemné seznámení personálu podílejícího se na realizaci projektu po obou stranách hranice, Pravidelné předávání informací o průběhu projektu Výběr odpovědného koordinátora: má zkušenosti ve spolupráci se zahraničním partnerem, zná cizí jazyky, chápe určité odlišnosti v pravidlech a zvycích partnerské země.

5 Příprava projektu Seznamte se se všemi programovými dokumenty (Příručka pro české kooperační partnery – podávání žádostí, realizce projektu, Společný realizační dokument) a povinnými přílohami Konzultujte v předstihu, zda váš záměr nezakládá veřejnou podporu Záměr konzultujte se zástupci krajského úřadu nebo JTS Drážďany.

6 Psaní projektové žádosti Důležitá je přehlednost a jasnost. Popište jasně a stručně aktivity projektu, jeho výstupy a přeshraniční dopad. Indikátory volte v návaznosti na aktivity. Myslete na rizika projektu – např. nepříznivé počasí může ovlivnit harmonogram projektu – vytvořte si dostatečný časový prostor pro realizaci.

7 Psaní projektové žádosti Informace v žádosti a přílohách musí být shodné. Konkrétně a dobře popište přeshraniční dopad projektu a spolupráci s partnerem. Pozor na jazykovou formu.

8 Psaní projektové žádosti : Rozpočet Náklady musí být přiměřené, odpovídat místním cenám a souviset s projektem. Dbejte na soulad mezi položkami podrobného rozpočtu (příloha žádosti) a položkami uvedenými v žádosti. Nepodceňte náklady na řízení projektu - mzdové náklady nebo externí služba, překlady, tlumočení. Výdaje na publicitu projektu.

9 Odevzdání žádosti Přílohy projektu několikrát zkontrolujte Pozor na stanovení statutárního zástupce Uveďte přesné údaje o kontaktní osobě

10 Realizace projektu Sledujte plnění indikátorů Udržitelnost – 5 let Veškerou dokumentaci související s realizací projektu jste povinni archivovat do 31.12. 2023. Zadávání veřejných zakázek Zásady publicity Více v Příručce pro české kooperační partnery – realizace projektu Konzultujte s kontrolory z CRR

11 Časté nedostatky žádosti Směšování aktivit, které spolu nesouvisí, nebo jsou každá z jiné oblasti podpory Příliš obecně stanovené cíle projektu Nepřesně definované cílové skupiny Čestná prohlášení podepsána neoprávněnou osobou Chybějící přílohy nebo nedostatky v nich Výskyt nezpůsobilých výdajů (např. audit)

12 Časté nedostatky žádosti Nedostatečně podrobný rozpočet a chybné jednotky Nadhodnocení výdajů: příprava žádosti, personální výdaje, vybavení Špatně nastavené indikátory, nevyplněné relevantní indikátory Nedostatečně popsaná udržitelnost Chyby v časovém harmonogramu realizace projektu Jazykové verze žádosti - nesoulad nebo špatný překlad

13 Děkuji za pozornost Magda Podsedníková Telefon: +420 485 226 416 E-mail: magda.podsednikova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Praktické zkušenosti a doporuční Praktické zkušenosti a doporuční Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným."

Podobné prezentace


Reklamy Google