Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb 28. 2. a 1. 3. 2011 Hradec Králové Národní centrum podpory transformace sociálních služeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb 28. 2. a 1. 3. 2011 Hradec Králové Národní centrum podpory transformace sociálních služeb."— Transkript prezentace:

1 Konference Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb 28. 2. a 1. 3. 2011 Hradec Králové Národní centrum podpory transformace sociálních služeb je součástí individuálního projektu Podpora transformace sociálních služeb.

2 Investiční podpora transformace sociálních služeb v ČR Integrovaný operační program oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

3 Vazba IOP na OP LZZI. Vazba IOP na OP LZZ I. Podpora transformace na MPSV: IP Podpora transformace sociálních služeb (OP LZZ) -příprava metodik, analýz apod. - příprava procesu, uživatelů, zaměstnanců, opatrovníků, osob blízkých, komunity, veřejné správy a samosprávy atd. - vytvoření transformačního plánu Investiční podpora transformace (IOP) - financování investičních záměrů vycházejících z transformačního plánu

4 Vazba IOP na OP LZZ II. -vybraná zařízení na podporu transformace (28+5) -zapojení krajů (zřizovatelé a garanti služeb) -transformační plán -podmínky transformace – Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče (dále jen Kritéria transformace) -společné aktivity (semináře, metodická setkání, konzultace k transformačnímu plánu)

5 Základní přílohy žádostí o podporu Transformační plán -zhodnocení současného stavu a plán stavu nového, včetně procesu, jak k němu dojít -oblasti: komunikace/osvěta, uživatelé, personál, služby, zapojení vztažných skupin, lokalita, vybavení a objekty, monitoring procesu Investiční záměr -údaje o konkrétní investiční akci (výstavbě, nákupu, rekonstrukci, vybavení) -věcný popis, finanční náročnost, připravenost k realizaci, podmínky stavby

6 Zaměření podpory IOP domácnosti uživatelů zázemí pro ambulantní služby a denní programy zázemí pro terénní služby zázemí pro management humanizaci - investice do změny v původních velkokapacitních zařízeních

7 Výzva IOP Specifický cíl 3.1a) Zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů vybraných pobytových zařízení, které jim umožní život v přirozeném prostředí a jejich podporu při vstupu na trh práce. výzva č. 2: 13. července 2009 - 28. února 2011 nová výzva: předpokládané datum zahájení duben 2011, předpokládané ukončení červen 2013 - změny projektového charakteru, změny věcného charakteru (zaměření podpory) Alokovaná částka pro výzvu: 1.338.502.000,- Kč (1.137.726.700,- Kč SF, 200.775.300,- Kč SR) Oprávnění žadatelé: kraje obce

8 Způsobilé výdaje (1) pořízení dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (služby tvořící součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a náklady na zaškolení pracovníků),

9 Způsobilé výdaje (2) náklady na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky uvedenými v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření, mzda projektového a/nebo finančního manažera v maximálním rozsahu 2 pracovních úvazků, maximální výše mzdy na 1 úvazek je 45 000,- Kč měsíčně včetně povinných odvodů na daně a pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele,

10 Způsobilé výdaje (3) Výdaje na nákup služeb projektového a/nebo finančního manažera, maximální uznatelný výdaj činí 90 000,- Kč měsíčně (platí i při kombinaci nákupu služeb a mzdových výdajů) daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, DPH, pokud příjemce neuplatňuje nárok na odpočet na vstupu. Další limity a podmínky jsou uvedeny v Kritériích transformace a v Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS (2007-2013).

11 Kontakty  Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, oddělení implementace ESF a IOP Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 e-mail: soc.integraceIOP@mpsv.cz  Kontaktní osoba pro danou výzvu: Mgr. Ivana Příhonská, oddělení implementace ESF a IOP tel.: 221 923 922, e-mail: ivana.prihonska@mpsv.cz Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Konference Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb 28. 2. a 1. 3. 2011 Hradec Králové Národní centrum podpory transformace sociálních služeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google