Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 1.1 CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 24. dubna 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 1.1 CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 24. dubna 2014."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 1.1 CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 24. dubna 2014

2 Obsah semináře I. Základní informace k výzvě II. Metodický výklad výzvy III. Finanční řízení IV. Věcné řízení 2

3 I.Základní informace k výzvě 3

4 Výzva, termíny výzvy, doba trvání číslo výzvy v informačním systému: 55 (Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání) datum vyhlášení výzvy:4. dubna 2014 datum ukončení výzvy:16. května 2014 do 13:00 hod. typ výzvy: kolová Doba trvání předkládaných projektů: max. 11 měsíců, ukončení do 31. 7. 2015 4

5 12. – 16. května 2014, vždy do 13:00 hod. Žádosti o finanční podporu lze vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 7. dubna 2014. telefonické, elektronické nebo osobní konzultace budou poskytovány maximálně do 30. dubna 2014 do 15 hodin 5 Termíny předkládání žádostí

6 Finanční alokace celková částka alokovaná pro výzvu: 240 000 000,- Kč omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní (IPo): min. výše finanční podpory na 1 projekt: 25 000 000 Kč max. výše finanční podpory na 1 projekt: 70 000 000 Kč 6

7 Oprávnění žadatelé Příspěvkové organizace a organizační složky státu podřízené MŠMT Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; 7

8 Ostatní vzdělávací instituce (tj. ostatní právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání); Nestátní neziskové organizace vzniklé nebo transformované podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (spolky - §214 a dále, nadace - §306 a dále, nadační fondy - §391 a dále), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti); Další podmínky oprávněnosti žadatele jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK, verze 10 (kap. 3.3.1) 8

9 Cílové skupiny žáci základních škol; pracovníci základních škol a školských zařízení; vedoucí pracovníci základních škol a školských zařízení; 9

10 Území dopadu podporovaných aktivit Území dopadu: všechny regiony České republiky mimo území NUTS II hl. města Prahy Místo realizace: všechny regiony České republiky mimo území NUTS II hl. města Prahy Sídlo žadatele: všechny regiony České republiky 10

11 Partnerství samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi Partner s finančním příspěvkem Partner bez finančního příspěvku partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být skrytým dodavatelem) 11

12 Partner Kritéria dle Příručky pro žadatele: právnická osoba se sídlem na území ČR není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci splňuje podmínky bezdlužnosti vůči státní správě a ZP v případě partnera s finančním příspěvkem nemá právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele; 12

13 Udržitelnost projektu Na projekty podpořené v rámci této výzvy se povinná udržitelnost dle článku 57 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006 nevztahuje. 13

14 Proces hodnocení Přijetí a registrace žádosti (Odbor CERA) Formální hodnocení (PM/FM Odboru CERA) Hodnocení přijatelnosti (gestor ŘO) Hodnocení věcné (hodnotitelé, zpravodaj, Grémium zpravodajů) Vyrozumění o výsledku hodnocení a uzavření právního aktu 14 7 měsíců

15 Způsob výběru projektů Formální náležitosti – opravitelné Kritéria přijatelnosti – neopravitelné Věcné hodnocení Grémium zpravodajů Konečné schválení – náměstek ministra skupiny řízení operačních programů EU ( Kritéria hodnocení – Příručka pro žadatele, kap. 5.1.3) 15

16 Předkládání projektů Osobně: MŠMT – odbor CERA, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 – Karlín Poštou: MŠMT – odbor CERA, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Do 16. května 2014 ve 13:00 hodin – rozhoduje datum doručení zásilky, nikoliv datum odeslání. 16

17 Obsah obálky finalizovaná projektová žádost vytištěna z Benefitu (stejný hash code jako elektronická verze) spojené přílohy (1. stránka: „Seznam příloh“) CD-R: nahraná finalizovaná benefitová žádost a všechny přílohy ve formátu.pdf (naskenované s podpisy, včetně seznamu příloh) Poslední kontrola žádosti před odevzdáním – Příručka pro žadatele, kap. 4.1 a Výzva 55 17

18 Kontakty kontaktní místo: odbor CERA (46) možnost osobních konzultací po telefonické či elektronické dohodě kontaktní osoba: Mgr. Michal Havránek tel.: 234 814 364 e-mail: michal.havranek@msmt.cz problémy s vyplněním webové žádosti: e-mail: help_opvk@msmt.cz 18

19 II. Metodický výklad výzvy

20 III. Finanční řízení

21 IV. Věcné řízení


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 1.1 CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 24. dubna 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google