Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modifikované platby ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 23.2.2010 Ostrava Ing. Radim Mrázek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modifikované platby ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 23.2.2010 Ostrava Ing. Radim Mrázek."— Transkript prezentace:

1 Modifikované platby ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 23.2.2010 Ostrava Ing. Radim Mrázek

2 Obsah 1.Modifikovaná platba 2.Hlavní výhody 3.Nevýhody a rizika 4.Rámcové podmínky pro využití 5.Ukázka nového aplikačního SW pro využití 6.Shrnutí, dotazy, závěr

3 Modifikovaná platba nový způsob (institut) proplácení žádostí o platbu v rámci ROP MS rozdíl (a hlavní výhoda) oproti status quo(standardní ex post žádosti o platbu) spočívá v tom, že příjemce nemusí za určitých podmínek příslušnou platbu(y) a to až do výše 90% přiznané dotace předfinancovat. jak ? po kontrole dokladů a poté kdy příjemce „deponuje“ svůj podíl financování na speciálním účtu, ŘO proplatí schválené částky přímo dodavateli (dodavatelům)

4 Hlavní výhody snížení finančních nákladů zrychlení proplácení plateb snížení chybovosti, úspora času a vyšší uživatelský komfort při zpracování žádosti o platbu díky použití nově vyvinuté elektronické aplikace (PUD)

5 Jsou zde ale také nevýhody a rizika (!) je nezbytné vyjednat prodloužení doby splatnosti dodavatelských faktur s dodavateli dualita (rozdíly) dvou systémů při jejich současném používání může být příčinou chyb, nedorozumění, nepochopení riziko neschválení modifikované žádosti o platbu - vyžaduje připravenost finančního manažera případnou situaci neschválení vhodným způsobem řešit.

6 Čas k dispozici kontrola čas k opravám až 50 dnů až 30 dnů 15 dnů5 ex post 4/30 dnů mod.platba 1/ 5 dnů

7 Co se děje od elektronického podání žádosti Činnost - aktivitaLhůta – potřeba Doložení dokladů k žádosti3 Lhůta k digitalizaci3 Ověření vstupních podmínek2 Kontrola10 Výzva k doplnění, opravě5 Kontrola doložené dokumentace5 Monitorovací systém2 Finanční útvar, účtárna15

8 Rámcové podmínky 1.příjemce uzavřel Smlouvu/Dodatek o poskytnutí mod. platby, které upravují podmínky využití mod. platby, 2.příjemce si před podpisem Smlouvy/Dodatku zřídil bezplatný technický účet projektu pro účely mod. plateb, 3.lhůta do splatnosti dodavatelských faktur je min. 60 kalendářních dní ( v den podání),

9 Rámcové podmínky 4.nejedná se o závěrečnou žádost o platbu, 5.min. objem prostředků o mod. platbu je 3 mil. Kč nebo 15% celkových způsob. výdajů, 6.byla ukončena proplacena nebo kontrola předchozí žádost o platbu, 7.byly vypořádány všechny podstatné změny projektu.

10 Praktická ukázka podání mod. platby

11 Shrnutí, výhled Minimalizujte rizika, Netlačte své finanční manažery k modifikovaným platbám zejména tam kde je mnoho změn, Plánujte - je sice možné téměř libovolně střídat oba způsoby žádosti o platbu nicméně je vždy třeba mít tu předchozí minimálně schválenu k proplacení Výhled - podávání také standardních ex-post plateb pomocí elektronické aplikace

12 Děkuji za pozornost! Ing. Radim Mrázek radim.mrazek@rr-moravskoslezsko.cz radim.mrazek@rr-moravskoslezsko.cz


Stáhnout ppt "Modifikované platby ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 23.2.2010 Ostrava Ing. Radim Mrázek."

Podobné prezentace


Reklamy Google