Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Bartoš Listopad 2010 Hodnocení smluv o poskytování služeb Liberecké informatické fórum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Bartoš Listopad 2010 Hodnocení smluv o poskytování služeb Liberecké informatické fórum."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Bartoš Listopad 2010 Hodnocení smluv o poskytování služeb Liberecké informatické fórum

2 Obsah 2 Potřeba hodnocení smluvních vztahů Definice a kategorizace hodnotících kritérií Praktická doporučení k hodnoceným bodům Otázky & Diskuze

3 Tvorba a posuzování SLA 3 Hodnocení a redefinice smluv Administrativní či technologické bariéry brání organizaci k rychlejší expanzi Částečné přenesení rizik a odpovědnosti Praktická použitelnost

4 Přehled smluvních zajištění 4 Úvodní ustanovení smluv Předmět a termíny smluv Platební podmínky Práva a povinnosti smluvních stran Odpovědnost za škodu a záruka za vady Platnost a ukončení smlouvy

5 Úvodní ustanovení smluv 5 Přesné a platné reference Spisovný jazyk & dvojjazyčné smlouvy Název a typ smlouvy odpovídá předmětu – rámcové smlouvy, smlouva o dílo Údaje o dodavateli a odběrateli – identifikační údaje, členové orgánů, fakturační údaje Zkratky a pojmy definované ve smlouvě

6 Předmět a termíny smluv 6 Definice předmětu plnění Jednoznačná a podrobná specifikace služeb Dodatečné služby - vícepráce Časový rámec zajištění služeb Role a odpovědnosti u technického zařízení Místo poskytování služeb Seznamy předávané dokumentace Způsob změny předmětu plnění – změnové požadavky

7 Platební podmínky 7 Stanovení celkové ceny – pevná cena, druhy výpočtu Jednoznačné stanovení DPH Platební kalendář – termíny plateb ve vztahu k milníkům projektu Fakturace a zádržné Sankce za porušení smlouvy – porušení odstavce XY Definice prodlení s placením – výše úroků

8 Práva a povinnosti smluvních stran 8 Definice práv a povinností na dodavatelské a odběratelské straně Závazek spolupráce Povinnost se vzájemně informovat Povinnost komunikace – schůzky, emaily, protokoly Možnost nezávislého auditu Ochrana informací Definice důvěrné informace Poskytování informací třetím stranám Závazek mlčenlivosti

9 Odp o vědnost za škodu a záruka za vady 9 Odpovědnost za škody Okolnosti vylučující odpovědnost Podmínky pro uplatnění nároků za škody Odpovědnost za vady plnění Vznik závazku ze záruky Reklamace a reklamační řízení

10 Platnost a ukončení smlouvy 10 Nabytí platnosti Nabytí účinnosti Konec platnosti smlouvy Podmínky předčasného ukončení Způsoby předčasného ukončení Vypořádání závazků

11 Závěrečná ustanovení 11 Postup při řešení sporů – rozhodčí či běžný soud Pověření třech osob v rámci plnění díla Forma oznámení Počet vyhotovení smlouvy a počet stran

12 Shrnutí 12 Správné parametry SLA – ochrana všech smluvních stran Využití jako kontrolní nástroj pro stávající smlouvy Využití jako vzor pro tvorbu nových smluv

13 13 Děkuji za pozornost & diskuze


Stáhnout ppt "Ing. Jan Bartoš Listopad 2010 Hodnocení smluv o poskytování služeb Liberecké informatické fórum."

Podobné prezentace


Reklamy Google