Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pomozme lidem učit se a uplatnit se PLUUS RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pomozme lidem učit se a uplatnit se PLUUS RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a."— Transkript prezentace:

1 Pomozme lidem učit se a uplatnit se PLUUS RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky.

2 Cíl projektu Cílem projektu je podpořit adaptaci studentů programů celoživotního vzdělání na trh práce, na motivaci studentů k celoživotnímu učení, ale i na motivaci zaměstnavatelů k zaměstnávání této cílové skupiny a tím i na prevenci nezaměstnatelnosti absolventů vysokých škol již před vstupem na trh práce. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky.

3 Dílčí cíl projektu Provést identifikaci, analýzu a evaluaci potřeb a klíčových kompetencí k uplatnitelnosti na trhu práce ve vazbě na akreditované studijní programy vysokých škol (vazba na formální vzdělání) Navrhnout nové metody projektování tréninku klíčových kompetencí ve vazbě na činnost CPPP, včetně řízení a realizaci evaluace těchto technik. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky.

4 Dílčí cíl projektu Zpracovat metodiku tréninku zpracovatelů a školitelů vzdělávacích programů klíčových kompetencí a realizovat jejich proškolení. Vytvořit 5 vzdělávacích modulárních programů- vzdělávacích balíčků s vysokým podílem klíčových kompetencí a pilotně je ověřit na zapojených vysokých školách. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky.

5 Dílčí cíl projektu Vytvořit systém sociálního partnerství v práci CPPP a zpracovat dobré příklady uplatnění rozvinutého kompetenčního modelu osobnosti při uplatnění na trhu práce v dané profesi Rozvoj distančních a kombinovaných prvků v modulárních programech, pro vzdělávání klíčových kompetencí (na CD nosiči). Adaptace informačního systémy bilanční diagnostiky osobnosti jako nástroje zhodnocení úrovně klíčových kompetencí CPPP a její pilotní ověření. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky.

6 Cílové skupiny Cílové skupiny projektu jsou v projektu zájemci o další studium v kurzech celoživotního vzdělávání na VŠ (nevyjímaje současné studenty veřejných i soukromých vysokých škol), akademičtí pracovníci zodpovědní za návrhy kurzů, projektování tréninkových metod, evaluaci tréninkových modulů, pracovníci v oblasti profesního vysokoškolského poradenství a rozvoje sytému sociálního partnerství realizovaného prostřednictvím činnosti VŠ. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky.

7 Projektové aktivity Vytvoření centra podpory, podnikavosti a praxe (CPPP) a jeho institucionální vymezení. Dokončeno zajištění chodu centra po ukončení projektu, ukončeno zaškolení pracovníků CPPP. Proběhla kompletace klíčových materiálů pro fungování CPPP a její uložení mezi projektové výstupy. Vytvořen CD disk se všemi plánovanými projektovými výstupy. Zpracována regionální analýza trhu práce, 6 sektorových studií uplatnitelnosti absolventů v praxi a analýza vzdělávacích potřeb ve vazbě na klíčové zaměstnavatele Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky.

8 Projektové aktivity Realizace vývoje a pilotního ověření vyvinutých vzdělávacích kurzů CPPP Dokončení analýzy klíčových kompetencí, vývoje a pilotního ověření vzdělávacích balíčků, administrativní činnosti v rámci závěrečné fáze pilotního ověření. Ukončení kompletace dokumentace ke vzdělávacím modulům. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky.

9 Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky.

10 Projektové aktivity Vývoj informačního systému bilanční diagnostiky CPPP včetně naprogramování www stránky CPPP Zajištění provozu informačního systému bilanční diagnostiky a webové stránky projektu, jeho aktualizace a zajištění činnosti po ukončení projektu. Systém obsahuje všechny metodické a studijní materiály (www.vsp.cz/pluus).www.vsp.cz/pluus Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky.

11 www.vsp.cz/pluus Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky.

12 Bilanční diagnostika – elektronický dotazník Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky.

13 Projektové aktivity Vytvoření systému sociálního partnerství v práci CPPP Konzultace se sociálními partnery k identifikovaným vzdělávacím potřebám, předávání informací o průběhu projektu a prezentace jednotlivých balíčků: Informatika v podnikání, Podnikavost, Komunikace v podnikání, Podnikatelské projekty, Finance. Vytvoření formálních smluvních vztahů se sociálními partnery a vytvoření formálních předpokladů pro pokračování projektu ve vazbě na centra celoživotního vzdělávání zapojených škol. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky.

14 Diseminace a prezentace projektu Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky.

15 Projektové výstupy Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky.

16 Projektové výstupy metodika pro analýzu klíčových kompetencí metodika pro zaškolení pracovníku CPPP studie potřeb hlavních zaměstnavatelů v kraji ve vazbě na požadované přenositelné klíčové kompetence studie - organizační a personální zajištění CPPP metodika efektivního učení a její užití v systému CPPP metodika projektování tréninku v systému CPPP návrh systému hodnocení efektivity modulu celoživotního vzdělávání metodika pro návrh a přípravu vzdělávacích balíčků s vysokým stupněm klíčových kompetencí metodika pro adaptaci IS bilanční diagnostiky v systému CPPP analýza a návrh IS CPPP specifikace požadavku pro IS CPPP metodika pro tvorbu dobrých příkladu CPPP Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky.

17 Děkuji za pozornost RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. vladimir.krajcik@vsp.cz Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Pomozme lidem učit se a uplatnit se PLUUS RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a."

Podobné prezentace


Reklamy Google