Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečná konference: „ INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU MĚSTA CHEBU NA ZMĚNU SITUACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH OBYVATEL MĚSTA, ZEJMÉNA OBYVATEL SÍDLIŠTĚ ZLATÝ VRCH“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečná konference: „ INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU MĚSTA CHEBU NA ZMĚNU SITUACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH OBYVATEL MĚSTA, ZEJMÉNA OBYVATEL SÍDLIŠTĚ ZLATÝ VRCH“"— Transkript prezentace:

1 Závěrečná konference: „ INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU MĚSTA CHEBU NA ZMĚNU SITUACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH OBYVATEL MĚSTA, ZEJMÉNA OBYVATEL SÍDLIŠTĚ ZLATÝ VRCH“ 25. 05. 2015 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/55.00009 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

2 Operační program – OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa – Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory – Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Výzva – Výzva pro obce pro předkládání IP v rámci 3.2 – Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

3 K LÍČOVÉ AKTIVITY : 01 – Terénní sociální práce na sídlišti Zlatý vrch 02 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nad 15 let 03 – Nejlepší učebnou je pracoviště 04 – Dluhové poradenství 05 – Poradenství pro osoby ohrožené recidivou drogové závislosti a osoby blízké 06 – Raná péče 07 - Krizová pomoc 08 – Řízení a koordinace projektu a koncepce spolupráce

4 Realizátorem projektu: město Cheb KA 01 - KA 07 zajišťovali poskytovatelé služeb – výherci výběrových řízení  KOTEC o.p.s. – KA 01, KA 02, KA 05  bfz o.p.s. – KA 03  Diecézní Charita Plzeň – KA 04 a KA 07  Správa zdrav. a soc. služeb Cheb, p.o. – KA 06 KA 08 – zajišťovali pracovníci MěÚ Cheb ve složení:  manažer projektu  finanční manažer  koordinátor inkluzívních nástrojů

5 P ROJEKT VZNIKL : Z výstupu Lokálního partnerství Cheb z let 2009 až 2010 za pomoci Agentury pro sociální začleňování -partner projektu Z výstupů Komunitního plánování města Cheb z let 2006 – 2010 Ze situační analýzy chebských SVL z roku 2009 – Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit – české lokality, GAC 2009

6 Č ASOVÝ SNÍMEK PROJEKTU : Projekt byl schválen v 6/2011 s maximální výší dotace 23.084.511 Kč Zahájení projektu od 7/2011 Na dodavatele služeb proběhla celkem 4 výběrová řízení – nutnost opakování KA započaly svou realizaci v 8/2012 a díky VŘ se zpozdily, KA 03 byla spuštěna v 7/2012 dle plánu (dodavatel vybrán v 1. VŘ) Ukončení KA 01 až KA 07 ke 30.04.2015 Ukončení KA 08 ke 30.06.2015 Celkové náklady projektu cca 19.165.000 Kč

7 C ÍL PROJEKTU : prostřednictvím služeb dopomoci obyvatelům sociálně vyloučených lokalit zejména ke vstupu na trh práce, a to:  odstranění dluhové zátěže  vytvořením vícestupňového bydlení  odborným poradenstvím v oblasti drog, dluhů, zdravotních problémů  vzdělávacími aktivitami  motivací ke změně uvažování osob z vyloučených lokalit  smysluplným trávením volného času  pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci

8 C O SE V PROJEKTU PODAŘILO : Zajištění služeb, které ve městě chyběly – zlepšení podmínek obyvatelstva Financování služeb z projektových peněz po dobu projektu Zajištění podmínek pro financování registrovaných soc. služeb po skončení projektu Snaha města vymýtit, snížit počet sociálně vyloučených lokalit Zvýšit kompetence obyvatelstva Ovlivnění trhu práce – některé osoby získaly zaměstnání nebo se vrátily do školy Systém prostupného bydlení Zachovat Lokální partnerství Cheb

9 C O SE NEPODAŘILO : Dodržet přesný harmonogram KA (kvůli VŘ) – posunutí realizace služeb Rekonstruovat objekt bývalého kulturního domu na Zlatém vrchu – Dům sociálních služeb – musela se hledat jiná zázemí služeb

10 I NDIKÁTORY PROJEKTU : Podpořené osoby:2012201320142015 Celkem dosažené: Celkem plánované: Splněno v %: KA 01 – Terénní práce na sídl. Zl. vrch 771586839342340101 % KA 02 – Nízkoprah. zaříz. pro děti a mládež 15 + 12983214156150104 % KA 03 – Nejlepší učebnou je pracoviště 8241304543105 % KA 04 - Dluhové poradenství 231181175130932097 % KA 05 – Por. pro os. ohrož. drog. záv. a os. blízké 10362447460123 % KA 06 – Raná péče 6138 40 100% KA 07 – Krizová pomoc 5193696960115 % Celkové dosažené podpořené osoby --- 10351013---

11 I NDIKÁTORY : A BSOLVENTI A I NOVATIVNÍ PRODUKTY Celkem dosažené: Celkem plánované: Splněno v %: Úspěšní absolventi kurzu KA 03: 25 100 % Dokončení ZŠ/ studium SŠ: 1410140 % Rekvalifikace: 1514107 % Metodické dokumenty: Zpracoval: KA 03 – Nejlepší učebnou je pracoviště bfz o.p.s. KA 08 – Koncepce spolupráce město Cheb


Stáhnout ppt "Závěrečná konference: „ INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU MĚSTA CHEBU NA ZMĚNU SITUACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH OBYVATEL MĚSTA, ZEJMÉNA OBYVATEL SÍDLIŠTĚ ZLATÝ VRCH“"

Podobné prezentace


Reklamy Google