Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klíčová aktivita 2 Systém vzdělávání Mgr.Regina Jonášová Praha 11. 4. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klíčová aktivita 2 Systém vzdělávání Mgr.Regina Jonášová Praha 11. 4. 2014."— Transkript prezentace:

1 Klíčová aktivita 2 Systém vzdělávání Mgr.Regina Jonášová Praha 11. 4. 2014

2 Systém vzdělávání  Tvorba systému kritérií, indikátorů a evaluačních nástrojů pro hodnocení kvality vzdělávacích programů v kariérním systému  Tvorba vzdělávacích programů pro kariérní systém  Ověření vzdělávacích programů v praxi

3 Hodnocení kvality DVPP v kariérním systému Cíl materiálu Cílem materiálu je vymezit požadavky na kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků poskytovaného v rámci KS  Materiál je určen zejména vzdělávacím organizacím (vzdělavatelům dospělých)  Materiál bude sloužit k vytváření a následnému pilotnímu ověření VP v praxi  Materiál vymezuje soubor znaků kvality DVPP v kariérním postupu  Znaky kvality jsou vyjádřeny pomocí kritérií a indikátorů

4 Hodnocení kvality DVPP v kariérním systému Přílohy  Soubor kritérií kvality vzdělávacího programu  Soubor kritérií kvality vzdělávací instituce – autoevaluace  Komentář pro hodnotitele vzdělávacích programů  Posuzovací archy s komentáři

5 Ukázka kritérií a indikátorů Přílohy  Obsah VP odpovídá jeho zaměření, cílům a úrovni v rámci kariérního systému  VP se zaměřuje na rozvíjení specifických dovedností pro daný kariérní stupeň, případně pro specializaci v rámci kariérního stupně. *  VP je připraven pro realizaci i po praktické stránce  Je uveden vzdělávací plán, který stanoví časovou a obsahovou posloupnost vyučovacích modulů i lekcí a dobu vzdělávání. *  Ve VP jsou jasně definované cíle  Stanovené cíle jsou měřitelné, vyhodnotitelné. *  Pro VP jsou stanoveny evaluační mechanismy  Jsou popsány konkrétní výstupy a požadavky na účastníky VP pro úspěšné ukončení studia.

6 Tvorba vzdělávacích programů Cíl Cílem je vytvořit pět vzorových vzdělávacích programů (VP) na podporu učitelů v kariérním systému  VP jsou v souladu se Standardem učitele  VP zahrnují moderní technologie (e-learning, webináře apod.)  VP zahrnují studijní texty pro posluchače, včetně praktických částí pro využití ve výuce  Připravovaná témata: mentoring, hodnocení žáků, klima třídy, reflexe výuky

7 Ukázka části vzdělávacího programu JAK ZLEPŠOVAT KVALITU SVÉ VÝUKY (prostřednictvím reflexe) Cíle: - prohloubit si reflektivní dovednosti, - naučit se plánovat zkvalitnění své práce, - prostřednictvím dokladového portfolia dokladovat, prezentovat a obhajovat dosažené pedagogické kompetence. Metody výuky: - vzájemné sdílení zkušeností (konzultace, diskuse, vzájemné hospitace, prezentace, e-learning), - praktické ukázky reflexivní praxe, maximální propojení s praxí učitele, - používání metod činnostního, prožitkového a kooperativního učení.

8 Pilotní ověřování vzdělávacích programů Cíl Ověřit realizaci vzdělávacích programů v praxi  Příprava pilotáže: organizace, tvorba materiálů, výběr a proškolení lektorů, oslovení účastníků…  Tvorba evaluačních nástrojů – monitoring realizační a evaluační fáze  Realizace pilotáže, monitorování průběhu, sběr dat – dotazníky pro lektory, dotazníky pro účastníky, hospitační arch pro pozorovatele  Vyhodnocení pilotáže – úprava vzdělávacích programů, evaluačních nástrojů

9 Vzdělávání v Kariérním systému Cíl Podpořit učitele v osobním rozvoji a připravit ho na obhajobu svých dovedností prostřednictvím dokladového portfolia  Akreditované VP – dvoustupňové posuzování kvality vzdělávacích programů  VP tvoří nabídku – výběr učitelů dle potřeb a zaměření  Dobrovolné – dovednosti mohou být získávány jiným způsobem

10 Další výstupy aktivity 2  Standard vzdělávacích programů  Obsah, forma, struktura a další požadavky  Kritéria pro výběr hodnotitelů vzdělávacích programů  Posuzovatelé kvality VP  Standard nových specializovaných činností  Návrhy: mentor, uvádějící učitel…  Institucionální zajištění vzdělávání ke kariérnímu systému  Příprava hodnotitelů atestací  Atestační komise – dovednosti, znalosti (kompetence)

11 Poděkování  „K učení nedochází automaticky, je třeba k němu vést.“ Kjell A Nördström


Stáhnout ppt "Klíčová aktivita 2 Systém vzdělávání Mgr.Regina Jonášová Praha 11. 4. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google