Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Jírovcova 24/1347, 370 04 České Budějovice 1 Vzdělávání poskytovatelů sociálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Jírovcova 24/1347, 370 04 České Budějovice 1 Vzdělávání poskytovatelů sociálních."— Transkript prezentace:

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Jírovcova 24/1347, 370 04 České Budějovice 1 Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti problematiky seniorů Řešitel: doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.

2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Jírovcova 24/1347, 370 04 České Budějovice 2 Zhodnocení průběhu a výsledků projektu „Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti problematiky seniorů“ Radka Prokešová Kateřina Tettrová

3 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Jírovcova 24/1347, 370 04 České Budějovice 3 Důvod vzniku projektu Praktická potřeba soustavného vzdělávání pracovníků zajišťujících sociální služby seniorům podpořená i ze strany vedoucích pracovníků cílové skupiny

4 4.7.200620.6.2006 Koncepce projektu V souladu s cíly Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a to především rozvojem celoživotního učení spojeným se zvyšováním kvality nabídky vzdělávání z hlediska znalostí potřeb společnosti. Vzdělávací aktivity realizované v průběhu tohoto projektu vedou ke zlepšení znalostí, dovedností a kvalifikace proškolených pracovníků sociálních služeb nejen z hlediska profesního, ale také z hlediska osobního, občanského a sociálního. Projekt volbou koncepce, lektorského a technického zabezpečení klade velký důraz na kvalitu učení a princip rovných příležitostí a aplikaci dalších horizontálních témat.

5 4.7.200620.6.2006 Doba trvání projektu: Začátek projektu: 1.9.2006 Konec projektu: 30.6.2008 Celková doba realizace projektu: 22 měsíců Rozpočet projektu: 2 039 092 Kč

6 4.7.200620.6.2006 Cíle projektu Kvalitní proškolení rozsáhlé cílové skupiny poskytovatelů sociálních služeb v oblasti širokého spektra problematiky týkající seniorů. Zvyšováním kvalifikace a flexibility pracovníků sociálních služeb. Poskytnutí odborníkům, zajištujícím sociální služby seniorům potřebné množství aktuálních informací a poznatků, které potřebují pro svoji činnost a pomoci tak odstranit i některé nesprávné, ale běžně užívané stereotypy v praxi.

7 4.7.200620.6.2006 Cílová skupina projektu Poskytovatelé sociálních služeb - pracovníci zabývajícími se přímou péčí o klienta v domovech pro seniory v celkovém počtu 120 Složení cílové skupiny:  pracovníci domovů pro seniory  pracovníci nestátních neziskových organizací  pracovníci Krajského úřadu JčK Výběr cílové skupiny  zastoupení všech subjektů vykonávajících svou činnost v oblasti práce se seniory

8 4.7.200620.6.2006 Aktivity projektu Technická příprava realizace projektu Realizace vzdělávacích kurzů Tvorba publikace

9 4.7.200620.6.2006 Technická příprava realizace projektu Oslovení cílové skupiny Příprava plánu školení Vytvoření prezentací v microsoft powerpointu Sestavení obsahové části přednášek a seminářů Vytvoření závěrečného testu pro účastníky a jeho hodnocení

10 4.7.200620.6.2006 Realizace vzdělávacích kurzů Doba realizace - od leden 2007 do květen 2008. Celkově realizováno 40 vzdělávacích kurzů pro 20 až 25 účastníků. Vzdělávání bylo zajištěno kvalitními vysokoškolskými lektory a odborníky z praxe. Každý vzdělávací kurz je rozdělen na teoretickou přednáškovou část a část praktického semináře. Po absolvování vzdělávacího kurzu obdrží jeho účastník na základě absolvovaného výstupního testu a hodnocení lektora osvědčení o účasti kurzu, při úspěšném absolvování všech osmi kurzů pak získá certifikát v oblasti proškolené problematiky.

11 4.7.200620.6.2006 Zhodnocení realizace vzdělávacích kurzů projektu Celkový počet účastníků vzdělávání – 209 Počet účastníků s nárokem na certifikát – 68 Počet organizací účastnících se vzdělávání – 34 Počet lektorů – 12

12 4.7.200620.6.2006 Témata vzdělávacích kurzů projektu Vybrané právní předpisy ve vztahu k poskytování sociálních služeb a sociálních dávek Základy somatologie a základní onemocnění spojené se stářím Psychologie stáří Aktivizační programy pro seniory Thanatologie a péče o umírající Duševní hygiena pracovníku v přímé péči Důležitost supervize Sociální politika, sociální zabezpečení a sociální práce

13 4.7.200620.6.2006 Tvorba publikace Vytvoření publikace – „Rukověť pro poskytovatele sociálních služeb z oblasti problematiky seniorů“, jejíž obsah bude vycházet z jednotlivých vzdělávacích kurzů. Publikace určena pro potřeby pracovníků v přímé péči o seniory.

14 4.7.200620.6.2006 Závěrečné shrnutí Výsledky projektu je možné dále uplatnit při vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb komplexně v celé ČR ve formě teoretické části akreditovaného vzdělávacího programu „Kvalifikační kurz pro pracovníky v přímé péči o seniory“. Po ukončení projektu a vyhodnocení jeho výsledků bude možno použít metodiku a vytvořené školící materiály ke vzdělávání nových pracovníků poskytovatelů sociálních služeb k jejich přípravě na výkon profese. Výsledky projektu použije i realizátor projektu Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro svou pedagogickou a výzkumnou činnost. Publikaci vzniklou v rámci projektu lze následně využít taktéž pro vzdělávání studentů sociologických oborů v oblasti problematiky seniorů.

15 4.7.200620.6.2006 Děkuji za pozornost Za celý projektový tým Radka Prokešová Manažer projektu esfpro15@zsf.jcu.cz rprokes@zsf.jcu.cz


Stáhnout ppt "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Jírovcova 24/1347, 370 04 České Budějovice 1 Vzdělávání poskytovatelů sociálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google