Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOGISTIKA NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 20. 10. 2005 - TELČ CERMAT - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOGISTIKA NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 20. 10. 2005 - TELČ CERMAT - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 LOGISTIKA NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 20. 10. 2005 - TELČ CERMAT - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz

2 VÝCHODISKA zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) (účinnost od 1. 1. 2005) Model organizace reformované maturitní zkoušky (projednáno PV MŠMT - červen 2003)

3 Model organizace reformované maturitní zkoušky tříúrovňový model MŠMT řízení, kontrola, stanovení podmínek CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ tvorba testů, metodika, organizace, vyhodnocení ČŠI KÚ NIDV kontrola hodnotitelské centrum vzdělávání organizační zajištění pedagogických pracovníků ŘEDITEL ŠKOLY školní maturitní komisař zadavatel

4 Školský zákon Maturitní zkouška § 77 - 82 § 80 Orgány zajišťující maturitní zkoušku: MŠMT - příprava a metodické řízení průběhu MZ CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ (zřízení k 1. 1. 2006) KRAJSKÝ ÚŘAD - předseda maturitní komise (účinnost od 1. 9. 2007) - školní maturitní komisař - hodnotitel - hodnotitelské centrum ●ŘEDITEL ŠKOLY - zajištění MZ ve škole (účinnost od 1. 9. 2007) - zadavatel

5  ověřování přípravy na reformovanou maturitní zkoušku  rozšíření možností autoevaluace v prostředí středních škol  dobrovolná účast škol v programech až do r. 2007/08  volný systém testování podle potřeb škol r. 2001 SEZNAMTE SE: NOVÁ MATURITA účast škol 234 r. 2002 MATURITA PO INTERNETU 481 MATURITA NANEČISTO 2003 744 MATURITA NANEČISTO 2004 961  od r. 2002 - Maturita bez handicapu pro žáky se SVP  centrální hodnocení v CERMATu Přípravný cyklus programů CERMATU KROK ZA KROKEM K NOVÉ MATURITĚ

6 MATURITA NANEČISTO 2005  přihlášeno 1 173 škol (74,7 % z celkového počtu SŠ s maturitním ročníkem)  zúčastnilo se celkem 59 105 žáků, vliv schválení školského zákona na výběr předmětů zejména ze společné části MZ  centrální hodnocení v CERMATu  součástí pilotní projekt Maturita nanečisto 2005 v Libereckém kraji (účast 68 SŠ, 2 920 žáků, finanční náklady - 240 000 Kč)

7 OVĚŘOVANÉ ASPEKTY ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY V PILOTNÍM PROJEKTU OVĚŘOVANÉ ASPEKTY ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY V PILOTNÍM PROJEKTU jednotné testovací schéma - vybrané předměty společné části MZ CERMAT  lektor  školení ředitelů škol, školních maturitních komisařů, zadavatelů (celkem 550 pedagogických pracovníků SŠ) tisk testových materiálů v bezpečnostním režimu administrace testových souborů - zadavatelé distribuce testových materiálů prostřednictvím kraje školní maturitní komisař - protokol o průběhu testování ve škole protokol o výsledcích testování - individuální osvědčení pro žáka svoz záznamových archů v bezpečnostních obálkách ze škol prostřednictvím OŠ pověřených obcí na OŠ KÚ Liberec - CERMAT

8 MATURITA NANEČISTO 2006 společná část MZ  testování společné části MZ ve všech krajích ČR v režimu ostré maturitní zkoušky * * * jednotné testovací schéma - určené dny a časový harmonogram prezenční listiny žáků podle předmětů, učeben (max. počet 17 žáků) termín testování: březen 2006 administrace testů - zadavatelé (učitelé středních škol, podmínka neaprobovanosti pro zadávaný předmět) CERMAT: lektoři - školení ŠMK, zadavatelů, hodnotitelů otevřených úloh - certifikáty tisk testových materiálů v bezpečnostním režimu distribuce testových materiálů do škol prostřednictvím OŠ KÚ hodnocení ZA - hodnotitelská centra ve školách svoz ZA v bezpečnostních obálkách ze škol prostřednictvím OŠ pověřených obcí na KÚ

9 MATURITA NANEČISTO 2006 profilová část MZ testování ve volném režimu podle potřeb škol termín: duben 2006 (1 týden) zaslání vyplněných záznamových archů k centrálnímu hodnocení v CERMATu Odhad finančních nákladů pro MANA 2006 7,5 mil. Kč

10 Nabídka spolupráce CERMATU a OŠ KÚ v programu MATURITA NANEČISTO 2006  podpora účasti středních škol v programu  zajištění krajských koordinátorů MZ  výběr školních maturitních komisařů  spolupráce při organizaci školení pedagogických a organizačních pracovníků  distribuce testových materiálů do škol  podpora vzniku hodnotitelských center  spolupráce při svozu vyplněných ZA

11 Kolik času zbývá? Maturita nanečisto 2007 generální zkouška, plošné testování společné a profilové části MZ ve všech krajích ČR v režimu ostré maturitní zkoušky, dobrovolná účast škol Nová maturita školní rok 2007/08  odhad: 1500 škol, 80 000 maturantů  15 000 vyškolených pedagogických a organizačních pracovníků  bezpečnostní režim celé maturitní zkoušky odhad finančních nákladů 35 - 40 mil. Kč

12 MATURITNÍ ÚKOLY MŠMT - příprava prováděcích právních předpisů ve spolupráci s CERMATEM (zřízena pracovní skupina) Ověřování logistiky a organizace MZ před termínem ostré MZ ve spolupráci s kraji Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků - zajištění v rámci projektu ESF – KVALITA I - spolupráce s Národním institutem dalšího vzdělávání


Stáhnout ppt "LOGISTIKA NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 20. 10. 2005 - TELČ CERMAT - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google