Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Profilová část maturitní zkoušky a poznatky z 5leté praxe Mgr. Petra Pátková, odbor vzdělávací soustavy jednání Asociace SPŠ Špindlerův Mlýn, 7. říjen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Profilová část maturitní zkoušky a poznatky z 5leté praxe Mgr. Petra Pátková, odbor vzdělávací soustavy jednání Asociace SPŠ Špindlerův Mlýn, 7. říjen."— Transkript prezentace:

1 1 Profilová část maturitní zkoušky a poznatky z 5leté praxe Mgr. Petra Pátková, odbor vzdělávací soustavy jednání Asociace SPŠ Špindlerův Mlýn, 7. říjen 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 Nabídka zkoušek profilové části Co všechno musí ředitel školy zveřejnit na webu  počet zkoušek / názvy zkušebních předmětů  formu (kombinaci forem) každé zkoušky  témata zkoušek – min. pro zkoušky formou ústní a formou vypracování maturitní práce  popř. možnost náhrady zkoušek z CJ jazykovým certifikátem Dokdy? Nejpozději 7 měsíců před konáním první z těchto zkoušek! Dokdy má žák znát konkrétní termín konání zkoušek? Nejpozději 2 měsíce před jejich konáním

3 3 MÝTY o profilové maturitě aneb Ředitelé škol se málo ptají ministerstva…  s právní a obsahovou stránkou profilu nám poradí Cermat  jako ředitel školy si můžu v profilu dělat, co chci  v ŠVP musí být stanoven přesný počet zkoušek PfČ  v ŠVP musí být stanoveno konkrétní portfolio zkušeb. předmětů PfČ  v profilu nesmí být zkušeb. předměty, které jsou součástí SČ MZ  v profilu musí být ústní zkoušky  v profilu nesmí být „výchovné“ předměty  hodnocení zkoušek PfČ je věc ředitele, předseda a členové komise do toho nemají co mluvit  2 nebo 3 povinné zkoušky v RVP znamená, že v daném roce lze stanovit některým žákům stejného oboru 2 a některým 3 (!!)  uzpůsobené podmínky pro žáky se SVP se profilu netýkají

4 4 Časté nedostatky – zkoušky konané před zkušební komisí  Témata ústních zkoušek nejsou monotematická, pokud možno stručná a jednoznačná  Žák si losuje u ústní zkoušky jakési „otázky“, nikoli témata zveřejněná ředitelem!  Zadání maturitní práce sestavuje učitel a žák, ředitel se do toho „raději“ nevměšuje  Zadání maturitní práce neobsahuje náležitosti, které má, nejsou jasná kritéria, nejsou dodrženy termíny podle vyhlášky  Posudky vedoucího MP a oponenta obdrží žák pozdě  Posudky obsahují rovnou hodnocení ve formě stupně prospěchu, pokud je nedostatečné, žák není připuštěn k obhajobě  Vedoucí a oponent MP nejsou přítomni při obhajobě

5 5 Na co je potřeba dát pozor u praktické zkoušky  Praktická zkouška a vypracování maturitní práce jsou dvě rozdílné formy s rozdílnými podmínkami a náležitostmi!  Praktická (stejně jako písemná) zkouška se realizuje za dohledu alespoň některého člena komise či dozírajícího učitele  Prezentace výsledku praktické zkoušky před zkušební komisí – jen u některých oborů vzdělání vs. obhajoba maturitní práce před zkušební komisí – vždy  Praktická zkouška trvá nejdéle tři dny (výjimkou obory sk. 82), začíná nejdříve 1. dubna, resp. 1. září (výjimkou jsou pouze případy hodné zvláštního zřetele)  Konkrétní zadání praktické zkoušky musejí ověřovat stejné odborné kompetence a znalosti, způsob hodnocení musí být srovnatelný  I hodnocení praktické zkoušky schvaluje komise jako celek, známku oznamuje žákovi předseda!

6 6 Novinka v profilové části od jarního období 2016  novela § 81 odst. 6 ŠZ a vyhlášky č. 177/2009 Sb. (nový § 19a)  možnost nahradit 1 povinnou a/nebo 1 nepovinnou zkoušku z CJ tzv. standardizovanou jazykovou zkouškou (mezinárodní jazykový certifikát, státní jazyková zkouška)  pravidlo pro náhradu povinné zkoušky lze použít jen v případě, že ředitel stanoví 3 povinné zkoušky!  vyhláška stanoví minimální úroveň nahrazující jazykové zkoušky: B1 podle SERRJ a vyšší  seznam možných jazykových zkoušek pro rok 2016 – na webu MŠMT, z nich ředitel vybírá

7 7 Kam směřovat dotazy na profilovou část maturitní zkoušky Petra Pátková, odbor vzdělávací soustavy petra.patkova@msmt.czpetra.patkova@msmt.cz nebo Štěpánka Thérová, odbor vzdělávání stepanka.therova@msmt.czstepanka.therova@msmt.cz Děkuju za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Profilová část maturitní zkoušky a poznatky z 5leté praxe Mgr. Petra Pátková, odbor vzdělávací soustavy jednání Asociace SPŠ Špindlerův Mlýn, 7. říjen."

Podobné prezentace


Reklamy Google