Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská sociální politika Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Prof. Martin Potůček, PhD., vedoucí kurzu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská sociální politika Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Prof. Martin Potůček, PhD., vedoucí kurzu"— Transkript prezentace:

1 Evropská sociální politika Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Prof. Martin Potůček, PhD., vedoucí kurzu http://martinpotucek.cz

2 Evropská sociální politika 2 na internetové straně http://www.martinpotucek.cz/ ve studovně knihovny pod názvem ESP. Veškeré matriály kurzu jsou k dispozici:

3 Evropská sociální politika 3 Cíl kurzu a jeho účastníci Umožnit hlubší pochopení základních konceptů, problematiky a postupů sociální dimenze Evropské unie a opatření v rámci sociální podpory v členských státech EU. Témata, která budou doporučena ke studiu, komparacím a seminárním pracím se týkají sociálního vyloučení/začlenění, chudoby, zaměstnanosti, sociálních služeb, penzijních reforem, rodinné politiky, migrace a menšin, gender studies, bytové politiky, boje se zločinností, zdravotnictví a vzdělávací politiky. Kurz je určen studentům kombinované formy magisterského studia Veřejná a sociální politika. Kurz je povinný.

4 Evropská sociální politika 4 Studijní povinnosti Studenti mají mít před jednotlivými přednáškami předem nastudovanou základní literaturu a příslušné podpůrné materiály. Na začátku kurzu si studenti zvolí téma studie (podléhá schválení vedoucím kurzu), přičemž je možno využít poznatků a zkušeností studentů z výkonu jejich povolání. Při předkládání studie a protokolů písemné zkoušky jsou oceňovány přímé odkazy na základní a doplňkovou literaturu.

5 Evropská sociální politika 5 Hodnocení výkonů studentů Body (celkem) Známka 86 a více výborně 70-85 velmi dobře 50-69 dobře Méně než 50 neprospěl AktivityBody Seminární práce40 Písemná zkouška60 Celkem100

6 Evropská sociální politika 6 Hlavní témata kurzu Sociální stát: hlavní aktéři, funkce, typy, rozpory Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice: teorie, metody, příklady Evropská unie jako aktér tvorby sociální politiky Případová studie: Transformace sociální politiky v České republice

7 Evropská sociální politika 7 Sociální stát: hybné síly, funkce, typy a rozpory Jak společnost reaguje na sociální problémy. Historie institucionální reakce: zrod a rozvoj sociálního státu. Teorie: hybné síly, vlivní aktéři a činitelé, strukturální/funkční pohled. Typologie, režimy/modely, rozsah činnosti/oblasti sociální politiky. Globalizace, evropeizace a sociální stát.

8 Evropská sociální politika 8 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice: teorie, metody, příklady Přehled analytických metod užívaných při studiu a tvorbě sociální politiky. Srovnávací analýza: principy a teoretické přístupy. Příklady srovnávací analýzy.

9 Evropská sociální politika 9 Evropská unie jako aktér tvorby sociální politiky Historie zapojení EU do řešení otázek sociální politiky; politické, právní a institucionální aspekty jejího vlivu. Programový rozměr tvorby politiky EU: Lisabonská strategie, otevřená metoda koordinace, společná memoranda o začleňování, národní akční plány sociálního začleňování.

10 Evropská sociální politika 10 Případová studie: Transformace sociální politiky v České republice Případové studie: metodologie Politické a ekonomické změny Vývojové fáze Sociální zabezpečení a chudoba Politika zaměstnanosti a nezaměstnanost „Faktor EU“ a Česká republika Odkazy na další postkomunistické země a cest jejich sociálních reforem

11 Evropská sociální politika 11 Navrhovaná struktura práce Název, bibliografické údaje o autorovi (autorech) Shrnutí (rozsah do dvou stran) 1. Poznávací otázka (otázky) k řešení (společenský problém (problémy) k analýze; srovnání: důvod volby srovnávaných předmětů, kritéria srovnání atd.) 2. Teoretická východiska 3. Výběr metody (metod) a zdrojů údajů (informací) 4. Hlavní část – rozšíření důkazů a zdůvodnění (lze dále strukturovat) 5. Závěry Literatura Přílohy (jsou-li) Doporučený rozsah: 15 stran

12 Evropská sociální politika 12 Základní literatura: Munková, G. a kol. (2004) Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum. Potůček, M. (1999) Křižovatky české sociální reformy. Praha: Sociologické nakladatelství. Potůček, M. (1995) Sociální politika. Praha: Sociologické nakladatelství.


Stáhnout ppt "Evropská sociální politika Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Prof. Martin Potůček, PhD., vedoucí kurzu"

Podobné prezentace


Reklamy Google