Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy veřejné politiky Kombinované studium Website kursu: Garant kursu a přednášející:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy veřejné politiky Kombinované studium Website kursu: Garant kursu a přednášející:"— Transkript prezentace:

1 Základy veřejné politiky Kombinované studium Website kursu: http://martinpotucek.cz/vyuka_vp.htmlhttp://martinpotucek.cz/vyuka_vp.html Garant kursu a přednášející: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. http://martinpotucek.cz Ke konzultacím se přihlašujte elektronicky na http://cinefogo.cuni.cz/terms http://cinefogo.cuni.cz/terms Asistenti pro studenty FSV: Mgr. Martin Kameník kamenik.m@seznam.czkamenik.m@seznam.cz (garant Praktika veřejné politiky) Mgr. Pavel Bareš pavel.bares@vupsv.cz.pavel.bares@vupsv.cz PhDr. Ing. Pavel Mička pavel.micka@agora-ce.cz.pavel.micka@agora-ce.cz Mgr. Vít Skála skala@ptl.czskala@ptl.cz Asistentka pro studenty FHS: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, PhD. selma.muhic@gmail.comselma.muhic@gmail.com

2

3 Cíle výuky Uvést studenty do oboru veřejné politiky. Učinit tak vymezením klíčových pojmů jejího kategoriálního aparátu s příklady jejich aplikace v procesu poznání. Vést studenty k samostatnému studiu, ke kritické práci s odbornou literaturou a k sepsání odborného textu, který bude vycházet z jejich praktických zkušeností a který může reagovat na potřeby institucí, v nichž pracují. Studentům FSV důrazně doporučuji v jejich vlastním zájmu zúčastnit se i nepovinné součásti tohoto kursu – Praktik veřejné politiky.

4 Studijní povinnosti Podmínkou připuštění k písemné zkoušce z předmětu (max. 60 bodů) je zpracování studie podle dohodnutého zadání (max. 40 bodů). Témata studií budou se studenty FSV dohodnuta na začátku semestru a budou studenty průběžně rozpracována tak, aby rozpracovaná verze studie mohla být odevzdána k připomínkám do 12.12. 2009

5 Celkové hodnocení bude provedeno takto: Dosažené body:Hodnocení: 80 a víceVýborně 70 – 79Velmi dobře 60 - 69Dobře 59 a méněNeprospěl Uv é st studenty do oboru veřejn é politiky. Učinit tak vymezen í m kl í čových pojmů jej í ho kategori á ln í ho apar á tu s př í klady jejich aplikace v procesu pozn á n í. V é st studenty k samostatn é mu studiu, ke kritick é pr á ci s odbornou literaturou a k seps á n í odborn é ho textu, který bude vych á zet z jejich praktických zku š enost í a který může reagovat na potřeby instituc í, v nichž pracuj í.

6 Harmonogram výuky a témata – bloky I a II 10.10.14-16.50Přednáška Blok I: Veřejná politika jako sociální praxe. Veřejná politika jako vědní disciplína. Etika a veřejná politika. Normativní modely veřejných politik. Veřejná politika jako proces (úvod). 17-18.20Praktikum veřejné politiky: Zadání osnovy studie. 21.11.12.30-13.50Praktikum veřejné politiky: Odevzdání rozšířené osnovy studie. 14-16.50Přednáška Blok II: Trh, stát a občanský sektor jako regulátory života společnosti. Pojem vládnutí. Globální krize jako krize vládnutí. Aktéři ve veřejné politice.

7 Harmonogram výuky a témata – blok III 11.12. 9-11.50Přednáška blok III: Organizace státu, politický systém, typy demokracie. Nástroje veřejné politiky. Tvorba agendy. Jak poznávat veřejnou politiku. Příprava na zkoušku. 12.12. 15.10-16.40Praktikum veřejné politiky: Odevzdání rozpracované verze studie.

8 Student se s asistentem dohodne na tématu, obsahu a struktuře studie co nejdříve. Doporučená struktura studie: Název, autor Shrnutí (česky, anglicky) Obsah Úvod Vymezení poznávacího nebo praktického problému (v čem studie přispívá k lepšímu pochopení problematiky) Rekapitulace dosavadní úrovně poznání (s odkazy na příslušné autory a prameny) Teoretická východiska (fakultativně: hypotézy, konceptuální model/y) Charakteristika užitých metod (důvody volby, omezení, způsoby aplikace) Postup a výsledky zkoumání (možno dále strukturovat) Závěr (včetně kritického zhodnocení dosažených výsledků a doporučení dalšího směru zkoumání) Použité prameny Přílohy (fakultativně)

9 Základní literatura Potůček, M. et al.: Veřejná politika. Praha, Sociologické nakladatelství 2005. Potůček, M. – Musil, J. – Mašková, M. (eds.): Strategické volby pro Českou republiku. Teoretická východiska. Praha, Sociologické nakladatelství 2008. Veselý, A. – Nekola, M. (eds.): Analýza a tvorba veřejných politik. Praha, Sociologické nakladatelství 2007. (U studentů FHS doporučeno.) Potůček, M. a kol.: Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky. Praha, Sociologické nakladatelství 2005.


Stáhnout ppt "Základy veřejné politiky Kombinované studium Website kursu: Garant kursu a přednášející:"

Podobné prezentace


Reklamy Google