Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Propojení teoretické a praktické přípravy budoucích pedagogických pracovníků na UP“ KULATÝ STŮL K PEDAGOGICKÝM PRAXÍM 3. 12. 2015 Přírodovědecká fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Propojení teoretické a praktické přípravy budoucích pedagogických pracovníků na UP“ KULATÝ STŮL K PEDAGOGICKÝM PRAXÍM 3. 12. 2015 Přírodovědecká fakulta."— Transkript prezentace:

1 „Propojení teoretické a praktické přípravy budoucích pedagogických pracovníků na UP“ KULATÝ STŮL K PEDAGOGICKÝM PRAXÍM 3. 12. 2015 Přírodovědecká fakulta UP Jana Slezáková: Pedagogické praxe studentů učitelství přírodovědných předmětů a matematiky na PřF UP Olomouc

2 Typy pedagogické praxe 1.Náslechová (individuální průběžná) pedagogická praxe a)Náslechová pedagogická praxe 1 (KNP1) b)Náslechová pedagogická praxe 2 (KNP2) c)Náslechová pedagogická praxe (PRN) d)Průběžná pedagogická praxe pro DS (PPPR) 2. Asistentská praxe a)Asistentská praxe 1 (AP1B) b)Asistentská praxe 1 (KAP1) c)Asistentská praxe 2 (KAP2, AP2C) d)Asistentská praxe 2 (KAP2N) 3. Souvislá pedagogická praxe

3 Charakteristika jednotlivých typů praxe, požadavky na studenta 1.Náslechová (individuální průběžná) pedagogická praxe -pozorování činnosti učitelů a žáků ve vyučovacích hodinách s následnou analýzou prováděnou ve spolupráci s učitelem student: -hospitační záznamy (nejméně z 8 vyučovacích hodin) -akční výzkum (pozorování činnosti učitele, žáků, klima třídy, vyučovací metody, analýza vzdělávacího programu školy, apod.)

4 2. Asistentská praxe -dlouhodobější působení ve škole, kde student je asistentem (pomocníkem učitele) -pomáhá pracovat s talentovanými žáky (spolupráce při vedení seminářů zaměřených na podporu rozvoje přírodních věd), příprava a realizace laboratorních pokusů, tvorba a oprava písemných prací -možnost seznámit se s pedagogickou dokumentací školy (např. ŠVP, používané učebnice, školní řád, bezpečnostní předpisy vztahující se k výuce daného předmětu, apod.) student: -výkaz práce pedagogické praxe -projekt praxe

5 3. Souvislá pedagogická praxe -třítýdenní pedagogická praxe ve škole s vyučovací povinností -student vykoná nejméně 3 náslechy a 12 výstupů z každého aprobačního předmětu -organizačně zajištěna pracovníky Kabinetu pedagogické přípravy -plně podřízen vedení školy a vedoucímu učiteli praxe student: -dotazník s hodnocením vedoucího učitele praxe -výkaz práce pedagogické praxe -přípravy na výstupy -záznamy náslechů -dotazník, kterým se student vyjádří k vlastní praxi

6 Typy studia na PřF a jejich studijní plán v rámci společného základu učitelských oborů Bakalářský studijní program Kombinované studium dvouoborové (učitelské) Povinné předměty (statut bloku A): KAP1 (Asistentská praxe 1) KNP1 (Náslechová praxe 1) Prezenční studium dvouoborové (učitelské)

7 Navazující magisterský studijní program Prezenční studium dvouoborové (učitelské) 1. ročník: Povinné předměty (statut bloku A): AP1B (Asistentská praxe 1) Souvislá pedagogická praxe Volitelné předměty (statut bloku C): AP2C (Asistentská praxe 2) PRN (Náslechová praxe) 2. ročník: Povinné předměty (statut bloku A): Souvislá pedagogická praxe Povinně volitelné předměty (statut bloku B): AP1B (Asistentská praxe 1) PRN (Náslechová praxe) Volitelné předměty (statut bloku C): AP2C (Asistentská praxe 2)

8 Navazující magisterský studijní program Kombinované studium dvouoborové (učitelské) 1. ročník: Povinné předměty (statut bloku A): KAP2N (Asistentská praxe 1) Souvislá pedagogická praxe Povinně volitelné předměty (statut bloku C): KNP1 (Náslechová praxe) 2. ročník: Povinné předměty (statut bloku A): Souvislá pedagogická praxe Povinně volitelné předměty (statut bloku B): KAP1 (Asistentská praxe 1) KAP2 (Asistentská praxe 2) KNP1 (Náslechová praxe 1) KNP2 (Náslechová praxe 2)

9 Celoživotní vzdělávání Navazující magisterský studijní program Souběžné doplňující studium (učitelské) Povinné předměty (statut bloku A): SPPR (Souvislá pedagogická praxe pro DS) PPPR (Průběžná pedagogická praxe pro DS)

10 Navazující magisterský studijní program Kombinované studium jednooborové (učitelské M, Dg) Schváleno AK od příštího akademického roku. Námět: Praxe praktikantská (pracovní název, předmět bloku C - Vedení zájmové mimoškolní činnosti – kroužky DDM, lletní tábory, vedení oddílu Junáka apod. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "„Propojení teoretické a praktické přípravy budoucích pedagogických pracovníků na UP“ KULATÝ STŮL K PEDAGOGICKÝM PRAXÍM 3. 12. 2015 Přírodovědecká fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google