Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KATEDRA CHEMIE Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KATEDRA CHEMIE Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 2016."— Transkript prezentace:

1 KATEDRA CHEMIE Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 2016

2 Studijní programy Přírodovědná studia Typ studijního programu: bakalářský Typ studijního programu: bakalářský Standardní doba studia: 3 roky Forma studia: prezenční Obory: Chemie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání Fyzika se zaměřením na vzdělávání Geografie se zaměřením na vzdělávání Informatika se zaměřením na vzdělávání Matematická studia Učitelství pro střední školy Učitelství pro základní školy Typ studijního programu: magisterský navazující Standardní doba studia: 2 roky Forma studia: prezenční Typ studijního programu: magisterský navazující Standardní doba studia: 2 roky Forma studia: prezenční

3 Cíle studia studijního programu: Přírodovědná studia Cílem bakalářského studijního programu Přírodovědná studia je poskytnout studentům ucelené vzdělání v základech přírodních věd s akcentem na tzv. hlavní obor a vedlejší obor, což představuje základy dvouaprobačních kombinací v navazujícím magisterském studiu (tedy umožnit studentům získat kvalitní předpoklady pro úspěšné pokračování v navazujícím studijním programu, zejména učitelském, popř. pro uplatnění v praxi). Cílem bakalářského studijního programu Přírodovědná studia je poskytnout studentům ucelené vzdělání v základech přírodních věd s akcentem na tzv. hlavní obor a vedlejší obor, což představuje základy dvouaprobačních kombinací v navazujícím magisterském studiu (tedy umožnit studentům získat kvalitní předpoklady pro úspěšné pokračování v navazujícím studijním programu, zejména učitelském, popř. pro uplatnění v praxi).

4 Podmínky přijetí k bakalářskému studiu Podmínkou pro přijetí je absolvování středoškolského studia ukončeného maturitní zkouškou. Uchazeči budou vybráni na základě přijímací zkoušky v podobě písemného testu odborných znalostí v rozsahu gymnaziálního učiva.

5 Bakalářské studium - obor: Student bakalářského programu Přírodovědná studia (jehož kreditní hodnota je 180 kreditů) si při zápisu zvolí svoje zaměření (vedlejší sloup nebo prohlubující modul). Student bakalářského programu Přírodovědná studia (jehož kreditní hodnota je 180 kreditů) si při zápisu zvolí svoje zaměření (vedlejší sloup nebo prohlubující modul). Výběr vedlejšího sloupu směřuje k získání učitelského vzdělání ve dvou oborech (např. v chemii a druhém oboru). Volba prohlubujícího modulu představuje odborné zaměření, a to na jediný obor, např. chemii. Chemie se zaměřením na vzdělávání

6 V případě volby vzdělávacího zaměření si student oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání při zápisu zvolí z programu Přírodovědná studia druhý obor bakalářského studia. V případě volby vzdělávacího zaměření si student oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání při zápisu zvolí z programu Přírodovědná studia druhý obor bakalářského studia. V případě volby odborného zaměření si zvolí jednooborové studium Aplikovaná chemie - inovovaný prohlubující modul širšího rozsahu než je tomu u dvouoborového vzdělávacího zaměření, ve spolupráci s NTC (Nové technologie – výzkumné centrum). V případě volby odborného zaměření si zvolí jednooborové studium Aplikovaná chemie - inovovaný prohlubující modul širšího rozsahu než je tomu u dvouoborového vzdělávacího zaměření, ve spolupráci s NTC (Nové technologie – výzkumné centrum). Bakalářské studium - obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání

7 Schéma modelu dvouoborového studia Hlavní sloup 86 KVedlejší sloup 56 K Výběrové předměty 8 K Bakalářská práce (12 K) Studovaný obor (64 K) Fundament (10 K) (druhý aprobační předmět) Společný základ 30 K

8 Studijní plán dvouoborového studia 1. SEMESTR Fundament Základy chemie pro přírodovědná studia Obecná chemie Chemické výpočty 4. SEMESTR Fyzikální chemie Biochemie 1 Laboratorní cvičení z organické chemie 1 Další výběrové předměty: matematika pro chemiky 1, toxikologie 2. SEMESTR Anorganická chemie Chemické laboratorní metody Informační systémy v chemii 3. SEMESTR Organická chemie Laboratorní cvičení z anorganické chemie 1 6. SEMESTR Chemická technologie Laboratorní cvičení z analytické chemie Bakalářská práce 2 5. SEMESTR Analytická chemie Laboratorní cvičení z biochemie Laboratorní cvičení z fyzikální chemie Bakalářská práce 1

9 Schéma modelu jednooborového studia Hlavní sloup 86 KVedlejší sloup 56 K Výběrové předměty 8 K Bakalářská práce (12 K) Studovaný obor (64 K) Fundament (10 K) (prohlubující modul) Společný základ 30 K

10 Studijní plán jednooborového studia 1. SEMESTR Obecná chemie Chemické výpočty Matematika pro chemiky 1 2. SEMESTR Anorganická chemie Fyzikální chemie Chemické laboratorní metody Informační systémy v chemii Matematika pro chemiky 2 Chemie a ochrana prostředí Historie a současnost chemie 3. SEMESTR Organická chemie Analytická chemie Kapitoly z anorganické a nukleární chemie Laboratorní cvičení z anorganické chemie 1 Laboratorní cvičení z anorganické chemie 2 Laboratorní cvičení z fyzikální chemie 4. SEMESTR Biochemie 1 Biochemie 2 Chemická technologie Chemická exkurze Úvod do studia materiálů Laboratorní cvičení z organické chemie 1 Laboratorní cvičení z organické chemie 2 Laboratorní cvičení z analytické chemie 5. SEMESTR Struktura hmoty Instrumentální analýza Makromolekulární chemie Kvasná chemie a biotechnologie Aplikovaná chemická termodynamika Chemie výživy Toxikologie Chemie denního života Laboratorní cvičení z biochemie Bakalářská práce 1 6. SEMESTR Ochrana čistoty ovzduší Odpady a druhotné suroviny Perspektivní materiály Chemický průmysl ČR Exkurze speciální Odborná praxe Bakalářská práce 2

11 Přihlášky ke studiu termín odevzdání termín odevzdání bakalářský program – do 29. 2. 2016 bakalářský program – do 29. 2. 2016 magisterský program – do 29. 2. 2016 magisterský program – do 29. 2. 2016 pouze elektronická podoba přihlášky: pouze elektronická podoba přihlášky: http://eprihlaska.zcu.cz další informace o přijímacím řízení na stránkách FPE: další informace o přijímacím řízení na stránkách FPE: http://fpe.zcu.cz/ přihlášky a informace: Studijní oddělení FPE přihlášky a informace: Studijní oddělení FPE Petra Vošahlíková (vedoucí SO) Veleslavínova 42 tel.: 377 636 010 vosahlik@fpe.zcu.cz

12 Laboratorní cvičení probíhají v našich laboratořích

13 Laboratorně-seminární místnost

14 Studenti mají možnost pracovat na moderních přístrojích

15

16 Kontakty na katedru chemie  Adresa:Katedra chemie FPE ZČU v Plzni Veleslavínova 42 306 14 P L Z E Ň  Telefon:vedoucí katedry – 377 636 640 sekretariát katedry – 377 636 641 @ E-mail:richtr@kch.zcu.cz – vedoucí katedry richtr@kch.zcu.cz strofova@kch.zcu.cz sirotek@kch.zcu.cz  www KCH:http://fpe.zcu.cz/kch http://fpe.zcu.cz/kch  www FPE: http://fpe.zcu.cz http://fpe.zcu.cz  www ZČU:http://www.zcu.cz http://www.zcu.cz

17 Děkujeme Vám za pozornost. Katedra chemie


Stáhnout ppt "KATEDRA CHEMIE Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google